موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روبین
Essentials of Rubin's Pathology (Sixth Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات آسیب شناسی روبین

Essentials of Rubin's Pathology (Sixth Edition)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Emanuel Rubin and Howard M. Reisner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعادل انرژی در حرکت
Energy Balance in Motion
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل انرژی در حرکت

Energy Balance in Motion
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Klaas R. Westerterp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دارو درمانی برای دیابت نوع 2
DRUG THERAPY FOR TYPE 2 DIABETES
نام کتاب:

دانلود کتاب دارو درمانی برای دیابت نوع 2

DRUG THERAPY FOR TYPE 2 DIABETES
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Andrew J. Krentz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نتایج دقیق در آزمایشگاه بالینی – راهنمای تشخیص و تصحیح خطا
ACCURATE RESULTS IN THE CLINICAL LABORATORY
نام کتاب:

دانلود کتاب نتایج دقیق در آزمایشگاه بالینی – راهنمای تشخیص و تصحیح خطا

ACCURATE RESULTS IN THE CLINICAL LABORATORY
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Amitava Dasgupta and Jorge L. Sepulveda
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در ایمونوتراپی تومور و واکسن های سرطان
ADVANCEMENTS IN TUMOR IMMUNOTHERAPY AND CANCER VACCINES
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در ایمونوتراپی تومور و واکسن های سرطان

ADVANCEMENTS IN TUMOR IMMUNOTHERAPY AND CANCER VACCINES
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Hilal Arnouk
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد ها بر  برونشیت
Approaches To Bronchitis
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد ها بر برونشیت

Approaches To Bronchitis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Marianna D Gaca
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمیلوئیدوز – مکانیزم ها و چشم اندازها برای درمان
AMYLOIDOSIS - MECHANISMS AND PROSPECTS FOR THERAPY
نام کتاب:

دانلود کتاب آمیلوئیدوز – مکانیزم ها و چشم اندازها برای درمان

AMYLOIDOSIS - MECHANISMS AND PROSPECTS FOR THERAPY
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Svetlana Sarantseva
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 30.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لوسمی حاد – چشم انداز و چالش دانشمندان
ACUTE LEUKEMIA – THE SCIENTIST'S PERSPECTIVE AND CHALLENGE
نام کتاب:

دانلود کتاب لوسمی حاد – چشم انداز و چالش دانشمندان

ACUTE LEUKEMIA – THE SCIENTIST'S PERSPECTIVE AND CHALLENGE
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Mariastefania Antica
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جامع در مورد اختلالات طیف اوتیسم
A COMPREHENSIVE BOOK ON AUTISM SPECTRUM DISORDERS
نام کتاب:

دانلود کتاب جامع در مورد اختلالات طیف اوتیسم

A COMPREHENSIVE BOOK ON AUTISM SPECTRUM DISORDERS
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Mohammad-Reza Mohammadi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث پیشرفته در اختلالات عصبی
ADVANCED TOPICS IN NEUROLOGICAL DISORDERS
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث پیشرفته در اختلالات عصبی

ADVANCED TOPICS IN NEUROLOGICAL DISORDERS
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Ken-Shiung Chen
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نگاهی به بیماری ضعف عضلانی (میاستنی گراویس)
A LOOK INTO MYASTHENIA GRAVIS
نام کتاب:

دانلود کتاب نگاهی به بیماری ضعف عضلانی (میاستنی گراویس)

A LOOK INTO MYASTHENIA GRAVIS
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Joseph A. Pruitt
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های خونی - بررسی اجمالی از مطالعات در هماتولوژی
BLOOD CELL – AN OVERVIEW OF STUDIES IN HEMATOLOGY
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های خونی - بررسی اجمالی از مطالعات در هماتولوژی

BLOOD CELL – AN OVERVIEW OF STUDIES IN HEMATOLOGY
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Terry E. Moschandreou
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در الکترومیوگرافی کاربردی
ADVANCES IN APPLIED ELECTROMYOGRAPHY
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در الکترومیوگرافی کاربردی

ADVANCES IN APPLIED ELECTROMYOGRAPHY
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Joseph Mizrahi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درماتیت آتوپیک - علل بیماری ها و مدیریت بالینی
ATOPIC DERMATITIS – DISEASE ETIOLOGY AND CLINICAL MANAGEMENT
نام کتاب:

دانلود کتاب درماتیت آتوپیک - علل بیماری ها و مدیریت بالینی

ATOPIC DERMATITIS – DISEASE ETIOLOGY AND CLINICAL MANAGEMENT
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Jorge Esparza-Gordillo and Itaru Dekio
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم قلبی حاد
ACUTE CORONARY SYNDROMES
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم قلبی حاد

ACUTE CORONARY SYNDROMES
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mariano E. Brizzio
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشتن از سر ترحم - ”مرگ خوب“ جنجال در انسان و حیوانات
EUTHANASIA – THE “GOOD DEATH” CONTROVERSY IN HUMANS AND ANIMALS
نام کتاب:

دانلود کتاب کشتن از سر ترحم - ”مرگ خوب“ جنجال در انسان و حیوانات

EUTHANASIA – THE “GOOD DEATH” CONTROVERSY IN HUMANS AND ANIMALS
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Josef Kure
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لقیح مصنوعی در حیوانات مزرعه
ARTIFICIAL INSEMINATION IN FARM ANIMALS
نام کتاب:

دانلود کتاب لقیح مصنوعی در حیوانات مزرعه

ARTIFICIAL INSEMINATION IN FARM ANIMALS
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Milad Manafi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظری اجمالی بر دامپزشکی
A BIRD'S-EYE VIEW OF VETERINARY MEDICINE
نام کتاب:

دانلود کتاب نظری اجمالی بر دامپزشکی

A BIRD'S-EYE VIEW OF VETERINARY MEDICINE
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Carlos C. Perez-Marin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 41.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی بومی
ECOTOXICOLOGY
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی بومی

ECOTOXICOLOGY
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Ghousia Begum
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های کنونی در تحقیقات بیولوژیکی
CURRENT PROGRESS IN BIOLOGICAL RESEARCH
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های کنونی در تحقیقات بیولوژیکی

CURRENT PROGRESS IN BIOLOGICAL RESEARCH
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Marina Silva-Opps
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 38.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر