موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب برای انقباض عضلانی: راهنمای عملی برای درمان کودکان و بزرگسالان
Neurosurgery for Spasticity: A Practical Guide for Treating Children and Adults
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب برای انقباض عضلانی: راهنمای عملی برای درمان کودکان و بزرگسالان

Neurosurgery for Spasticity: A Practical Guide for Treating Children and Adults
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Marc Sindou , George Georgoulis and Patrick Mertens
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوپزشکی و مهندسی بافت
Nanomedicine and Tissue Engineering: State of the Art and Recent Trends
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوپزشکی و مهندسی بافت

Nanomedicine and Tissue Engineering: State of the Art and Recent Trends
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Nandakumar Kalarikkal , Robin Augustine , Oluwatobi Samuel Oluwafemi , Joshy K. S. and Sabu Thomas
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورواندوکرینولوژی مولکولی: از ژنوم تا فیزیولوژی
Molecular Neuroendocrinology: From Genome to Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب نورواندوکرینولوژی مولکولی: از ژنوم تا فیزیولوژی

Molecular Neuroendocrinology: From Genome to Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Murphy and Harold Gainer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی
Medical Gases: Production, Applications, and Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب گازهای طبی: تولید، کاربردها ، و ایمنی

Medical Gases: Production, Applications, and Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Hartwig Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت جامع مشکلات قلبی و عروقی
Management of Complex Cardiovascular Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت جامع مشکلات قلبی و عروقی

Management of Complex Cardiovascular Problems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Thach Nguyen , Dayi Hu , Shao Liang Chen , Moo-Hyun Kim , Cindy L. Grines and Faisal Latif
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کالبد شکافی و راهنمای جراحی حنجره
Laryngeal Dissection and Surgery Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب کالبد شکافی و راهنمای جراحی حنجره

Laryngeal Dissection and Surgery Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Seth H. Dailey and Sunil P. Verma
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند کلیه: راهنمای عملی برای مدیریت
Kidney Transplantation: Practical Guide to Management
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند کلیه: راهنمای عملی برای مدیریت

Kidney Transplantation: Practical Guide to Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Matthew R. Weir and Edgar V. Lerma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 55.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب
International Neurology
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب

International Neurology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Robert P. Lisak , Daniel D. Truong , William M. Carroll and Roongroj Bhidayasiri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 46.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدولاسیون ایمنی بدن و درمان ضد التهابی در اختلالات چشمی
Immune Modulation and Anti-Inflammatory Therapy in Ocular Disorders: IOIS Guidelines
نام کتاب:

دانلود کتاب مدولاسیون ایمنی بدن و درمان ضد التهابی در اختلالات چشمی

Immune Modulation and Anti-Inflammatory Therapy in Ocular Disorders: IOIS Guidelines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Uwe Pleyer , Jorge Alió , Talin Barisani-Asenbauer , Phuc Le Hoang and Narsing A. Rao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول تصویر، گردن و مغز
Image Principles, Neck, and the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول تصویر، گردن و مغز

Image Principles, Neck, and the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luca Saba
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 98.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی دارویی سبز و پایدار : مواد و روش ها، ابزار و استراتژی برای قرن  21 صنعت دارویی
Green and Sustainable Medicinal Chemistry: Methods, Tools and Strategies for the 21st Century Pharmaceutical Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی دارویی سبز و پایدار : مواد و روش ها، ابزار و استراتژی برای قرن 21 صنعت دارویی

Green and Sustainable Medicinal Chemistry: Methods, Tools and Strategies for the 21st Century Pharmaceutical Industry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Louise Summerton , Helen F Sneddon , Leonie C Jones , James H Clark , Murray Brown
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت دستگاه تناسلی و ناباروری
Genital Infections and Infertility
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت دستگاه تناسلی و ناباروری

Genital Infections and Infertility
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Atef M. Darwish
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد عملی عمومی
General Practice Cases at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد عملی عمومی

General Practice Cases at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Carol Cooper and Martin Block
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 64.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاز گاز NMR
Gas Phase NMR
نام کتاب:

دانلود کتاب فاز گاز NMR

Gas Phase NMR
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Karol Jackowski , Michal Jaszuński , William Price and Cynthia Jameson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آناتومی و فیزیولوژی
Fundamentals of Anatomy and Physiology: For Nursing and Healthcare Students
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آناتومی و فیزیولوژی

Fundamentals of Anatomy and Physiology: For Nursing and Healthcare Students
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ian Peate and Muralitharan Nair
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 67.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی پزشکی قانونی - اصول و کاربرد ها
Forensic Chemistry: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی پزشکی قانونی - اصول و کاربرد ها

Forensic Chemistry: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Jay Siegel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب مبتنی بر شواهد: مدیریت اختلالات عصبی
Evidence-Based Neurology: Management of Neurological Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب مبتنی بر شواهد: مدیریت اختلالات عصبی

Evidence-Based Neurology: Management of Neurological Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bart Demaerschalk , Dean Wingerchuk and Livia Candelise
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان مری و مری بارت
Esophageal Cancer and Barrett's Esophagus
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان مری و مری بارت

Esophageal Cancer and Barrett's Esophagus
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Prateek Sharma , Richard Sampliner and David Ilson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایان مراقبت از زندگی در بیماری های مغز و اعصاب
End of Life Care in Neurological Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب پایان مراقبت از زندگی در بیماری های مغز و اعصاب

End of Life Care in Neurological Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Oliver
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات استفاده داروها: روش ها و کاربرد ها
Drug Utilization Research: Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات استفاده داروها: روش ها و کاربرد ها

Drug Utilization Research: Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Monique Elseviers , Bj?rn Wettermark , Anna Birna Almarsd?ttir , Morten Andersen , Ria Benko , Marion Bennie , Irene Eriksson and Brian Godman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر