موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سرطان کولورکتال: از پیشگیری تا مراقبت از بیمار
Colorectal Cancer: From Prevention to Patient Care
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان کولورکتال: از پیشگیری تا مراقبت از بیمار

Colorectal Cancer: From Prevention to Patient Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Rajunor Ettarh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردها و تحقیقات کمومتریکس در شیمی دارویی
Chemometrics Applications and Research: QSAR in Medicinal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردها و تحقیقات کمومتریکس در شیمی دارویی

Chemometrics Applications and Research: QSAR in Medicinal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Andrew G. Mercader , Pablo R. Duchowicz and P. M. Sivakumar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوالات بالینی قلب و عروق
Cardiology Clinical Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب سوالات بالینی قلب و عروق

Cardiology Clinical Questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: John P. Higgins , Asif Ali and David M. Filsoof
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه اطفال
Blueprints Pediatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه اطفال

Blueprints Pediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Bradley S. Marino and Katie S. Fine
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2016
Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2016
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2016

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2016
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Jean-Louis Vincent
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری بزرگسالان در یک نگاه
Adult Nursing at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری بزرگسالان در یک نگاه

Adult Nursing at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Andrée le May
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پروفایل DNA پزشکی قانونی
A Guide to Forensic DNA Profiling
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پروفایل DNA پزشکی قانونی

A Guide to Forensic DNA Profiling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: Scott Bader and Allan Jamieson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیق و کشف در گوارش
Translational Research and Discovery in Gastroenterology: Organogenesis to Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیق و کشف در گوارش

Translational Research and Discovery in Gastroenterology: Organogenesis to Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Deborah L. Gumucio , Linda C. Samuelson and Jason R. Spence
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی انتقال خون
Transfusion Update
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی انتقال خون

Transfusion Update
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Kanchan Bhardwaj
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از آبزیان در  ارتوپدی و توانبخشی پزشکی ورزشی و شرایط فیزیکی
The Use of Aquatics in Orthopedics and Sports Medicine Rehabilitation and Physical Conditioning
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از آبزیان در ارتوپدی و توانبخشی پزشکی ورزشی و شرایط فیزیکی

The Use of Aquatics in Orthopedics and Sports Medicine Rehabilitation and Physical Conditioning
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Kevin E. Wilk and David Joyner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس ژنتیکی سرطان خون
The Genetic Basis of Haematological Cancers
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس ژنتیکی سرطان خون

The Genetic Basis of Haematological Cancers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sabrina Tosi and Alistair G. Reid
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدن مغز: علوم اعصاب و سیاست جسمانی
The Brain's Body: Neuroscience and Corporeal Politics
نام کتاب:

دانلود کتاب بدن مغز: علوم اعصاب و سیاست جسمانی

The Brain's Body: Neuroscience and Corporeal Politics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Victoria Pitts-Taylor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دندانپزشکی سالمندان
Textbook of Geriatric Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب دندانپزشکی سالمندان

Textbook of Geriatric Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Poul Holm-Pedersen , Angus W. G. Walls , Jonathan A. Ship
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمانهای هدفمند در انکولوژی
Targeted Therapies in Oncology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب درمانهای هدفمند در انکولوژی

Targeted Therapies in Oncology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Giuseppe Giaccone and Jean-Charles Soria
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم در داروخانه: راهنمای مدیریت بیماری های شایع
Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم در داروخانه: راهنمای مدیریت بیماری های شایع

Symptoms in the Pharmacy: A Guide to the Management of Common Illnesses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Alison Blenkinsopp , Paul Paxton and John Blenkinsopp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان سرطان سلول های بنیادی
Stem Cell Therapeutics for Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان سرطان سلول های بنیادی

Stem Cell Therapeutics for Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Khalid Shah
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستورالعمل های عملیاتی استاندارد و تنظیم مقررات دستورالعمل های بانک خون
Standard Operating Procedures and Regulatory Guidelines Blood Banking
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های عملیاتی استاندارد و تنظیم مقررات دستورالعمل های بانک خون

Standard Operating Procedures and Regulatory Guidelines Blood Banking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: GP Saluja and GL Singal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری تخصصی: سرطان قفسه سینه
Specialty Imaging: Thoracic Neoplasms, 1e
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری تخصصی: سرطان قفسه سینه

Specialty Imaging: Thoracic Neoplasms, 1e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Melissa L. Rosado-de-Christenson and Brett W. Carter
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی بافت نرم حیوانات کوچک: مرور خود ارزیابی رنگی
Small Animal Soft Tissue Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی بافت نرم حیوانات کوچک: مرور خود ارزیابی رنگی

Small Animal Soft Tissue Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kelley Thieman Mankin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  امراض پوستی حیوانات کوچک، موارد پیشرفته
Small Animal Dermatology, Advanced Cases: Self-Assessment Color Review
نام کتاب:

دانلود کتاب امراض پوستی حیوانات کوچک، موارد پیشرفته

Small Animal Dermatology, Advanced Cases: Self-Assessment Color Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Karen A Moriello and Alison Diesel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر