موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دستورالعمل های عملیاتی استاندارد و تنظیم مقررات دستورالعمل های بانک خون
Standard Operating Procedures and Regulatory Guidelines Blood Banking
نام کتاب:

دانلود کتاب دستورالعمل های عملیاتی استاندارد و تنظیم مقررات دستورالعمل های بانک خون

Standard Operating Procedures and Regulatory Guidelines Blood Banking
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: GP Saluja and GL Singal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری تخصصی: سرطان قفسه سینه
Specialty Imaging: Thoracic Neoplasms, 1e
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری تخصصی: سرطان قفسه سینه

Specialty Imaging: Thoracic Neoplasms, 1e
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Melissa L. Rosado-de-Christenson and Brett W. Carter
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 36.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی بافت نرم حیوانات کوچک: مرور خود ارزیابی رنگی
Small Animal Soft Tissue Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی بافت نرم حیوانات کوچک: مرور خود ارزیابی رنگی

Small Animal Soft Tissue Surgery: Self-Assessment Color Review, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Kelley Thieman Mankin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  امراض پوستی حیوانات کوچک، موارد پیشرفته
Small Animal Dermatology, Advanced Cases: Self-Assessment Color Review
نام کتاب:

دانلود کتاب امراض پوستی حیوانات کوچک، موارد پیشرفته

Small Animal Dermatology, Advanced Cases: Self-Assessment Color Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Karen A Moriello and Alison Diesel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی بیماران آمریکایی
Remaking the American Patient: How Madison Avenue and Modern Medicine Turned Patients into Consumers
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی بیماران آمریکایی

Remaking the American Patient: How Madison Avenue and Modern Medicine Turned Patients into Consumers
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Nancy Tomes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آزمون بیماری ریوی
Pulmonary Disease Examination and Board Review
نام کتاب:

دانلود کتاب آزمون بیماری ریوی

Pulmonary Disease Examination and Board Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Ronaldo Collo Go
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 87 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول تست سم شناسی
Principles of Toxicology Testing, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول تست سم شناسی

Principles of Toxicology Testing, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Frank A Barile
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگزین اولیه و اصلاحی کل مچ پا - مدیریت جراحی مبتنی بر شواهد
Primary and Revision Total Ankle Replacement: Evidence-Based Surgical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگزین اولیه و اصلاحی کل مچ پا - مدیریت جراحی مبتنی بر شواهد

Primary and Revision Total Ankle Replacement: Evidence-Based Surgical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Thomas S. Roukis , Gregory C. Berlet , Christopher Bibbo , Christopher F. Hyer , Murray J. Penner , Markus Wünschel , Mark A. Prissel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 60.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خواص فیزیکوشیمیایی و بیومیمتیک در کشف دارو: تکنیک های کروماتوگرافی برای بهینه سازی سرب
Physicochemical and Biomimetic Properties in Drug Discovery: Chromatographic Techniques for Lead Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص فیزیکوشیمیایی و بیومیمتیک در کشف دارو: تکنیک های کروماتوگرافی برای بهینه سازی سرب

Physicochemical and Biomimetic Properties in Drug Discovery: Chromatographic Techniques for Lead Optimization
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Klara Valko
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای دارو درمانی
Pharmacotherapy Bedside Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای دارو درمانی

Pharmacotherapy Bedside Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Christopher P. Martin and Robert L. Talbert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی آکسفورد
Oxford Case Histories: Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی آکسفورد

Oxford Case Histories: Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Jon McCormack and Keith Kelly
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری CT آشکارساز چندگانه: شکم، لگن، و کاربرد های CAD
Multi-Detector CT Imaging: Abdomen, Pelvis, and CAD Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری CT آشکارساز چندگانه: شکم، لگن، و کاربرد های CAD

Multi-Detector CT Imaging: Abdomen, Pelvis, and CAD Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Luca Saba and Jasjit S. Suri
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 187.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی سلولی و ملکولی: مقدمه
Molecular and Cellular Toxicology: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی سلولی و ملکولی: مقدمه

Molecular and Cellular Toxicology: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Lesley Stanley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 122.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان ریه و پزشکی شخصی: درمان های نو و مدیریت بالینی
Lung Cancer and Personalized Medicine: Current Knowledge and Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان ریه و پزشکی شخصی: درمان های نو و مدیریت بالینی

Lung Cancer and Personalized Medicine: Current Knowledge and Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Aamir Ahmad and Shirish Gadgeel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت بیماری های کلیه
Kidney Disease Management: A Practical Approach for the Non-Specialist Healthcare Practitioner
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت بیماری های کلیه

Kidney Disease Management: A Practical Approach for the Non-Specialist Healthcare Practitioner
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Rachel Lewis and Helen Noble
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی عمومی: متن و اطلس
Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Thirteenth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی عمومی: متن و اطلس

Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas, Thirteenth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Anthony Mescher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 91.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی انسان، اطلس رنگی
Human Anatomy, Color Atlas and Textbook,
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی انسان، اطلس رنگی

Human Anatomy, Color Atlas and Textbook,
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: John A. Gosling , Philip F. Harris , John R. Humpherson and Ian Whitmore
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 112.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هتروسیکل های شیمی در کشف دارو
Heterocyclic Chemistry in Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب هتروسیکل های شیمی در کشف دارو

Heterocyclic Chemistry in Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Jie Jack Li
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 26.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های خون شناسی و مفاهیم برای تکنسین های دامپزشکی
Hematology Techniques and Concepts for Veterinary Technicians
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های خون شناسی و مفاهیم برای تکنسین های دامپزشکی

Hematology Techniques and Concepts for Veterinary Technicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Gregg L. Voigt and Shannon L. Swist
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 41 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهداشت IT به عنوان یک ابزاربرای پیشگیری ازسیاست های بهداشت عمومی
Health IT as a Tool for Prevention in Public Health Policies
نام کتاب:

دانلود کتاب بهداشت IT به عنوان یک ابزاربرای پیشگیری ازسیاست های بهداشت عمومی

Health IT as a Tool for Prevention in Public Health Policies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Divya Srinivasan Sridhar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر