موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تفسیر شواهد DNA پزشکی قانونی
Forensic DNA Evidence Interpretation, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر شواهد DNA پزشکی قانونی

Forensic DNA Evidence Interpretation, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: John S. Buckleton , Jo-Anne Bright and Duncan Taylor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت های ضروری اولیه
Essential Primary Care
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت های ضروری اولیه

Essential Primary Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Andrew Blythe and Jessica Buchan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مهارت های ضروری آزمایشگاهی، علوم زیستی
Essential Laboratory Skills for Biosciences
نام کتاب:

دانلود کتاب مهارت های ضروری آزمایشگاهی، علوم زیستی

Essential Laboratory Skills for Biosciences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Mohammed Meah and Elizabeth Kebede-Westhead
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنین شناسی در یک نگاه
Embryology at a Glance, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جنین شناسی در یک نگاه

Embryology at a Glance, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Samuel Webster and Rhiannon de Wreede
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوابق الکترونیک سلامت
Electronic Health Record: A Systems Analysis of the Medications Domain
نام کتاب:

دانلود کتاب سوابق الکترونیک سلامت

Electronic Health Record: A Systems Analysis of the Medications Domain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Alexander Scarlat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل و پیش بینی حالت جامد داروسازی - رویکرد های تجربی و محاسباتی
Control and Prediction of Solid-State of Pharmaceuticals: Experimental and Computational Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل و پیش بینی حالت جامد داروسازی - رویکرد های تجربی و محاسباتی

Control and Prediction of Solid-State of Pharmaceuticals: Experimental and Computational Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Rajni Miglani Bhardwaj
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رنگی پوست
Color Atlas of Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رنگی پوست

Color Atlas of Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Martin Rocken , Martin Schaller , Elke Sattler , Walter Burgdorf and Martin Röcken
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 174 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سفتی شریانی: مفاهیم و مداخلات
Arterial Stiffness: Implications and Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب سفتی شریانی: مفاهیم و مداخلات

Arterial Stiffness: Implications and Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bradley S. Fleenor and Adam J. Berrones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک
Oculoplastic Surgery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک

Oculoplastic Surgery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Brian Leatherbarrow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز 3D ریزساختار قلبی: تعیین جهت گیری های فیبر و صفحه
3D Analysis of the Myocardial Microstructure: Determination of Fiber and Sheet Orientations
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز 3D ریزساختار قلبی: تعیین جهت گیری های فیبر و صفحه

3D Analysis of the Myocardial Microstructure: Determination of Fiber and Sheet Orientations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Johanna Maria Ticar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوه ادراک پس از ضربه مغزی: تحقیقات کنونی و جهت آینده
Understanding Traumatic Brain Injury: Current Research and Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب قوه ادراک پس از ضربه مغزی: تحقیقات کنونی و جهت آینده

Understanding Traumatic Brain Injury: Current Research and Future Directions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harvey Levin , David Shum and Raymond Chan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اصلاح مراقبت بهداشت و سلامت: پر کردن شکاف میان تصور و واقعیت
Understanding Health Care Reform: Bridging the Gap Between Myth and Reality
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اصلاح مراقبت بهداشت و سلامت: پر کردن شکاف میان تصور و واقعیت

Understanding Health Care Reform: Bridging the Gap Between Myth and Reality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Arthur M. Feldman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش اوایل دوران کودکی
The SAGE Handbook of Early Childhood Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش اوایل دوران کودکی

The SAGE Handbook of Early Childhood Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ann Farrell , Sharon L Kagan and E Kay M Tisdall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان و جامعه
The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان و جامعه

The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Graham A. Colditz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مخچه: جنبش یادگیری، زبان و مهارت های اجتماعی
The Cerebellum: Learning Movement, Language, and Social Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب مخچه: جنبش یادگیری، زبان و مهارت های اجتماعی

The Cerebellum: Learning Movement, Language, and Social Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Dianne M. Broussard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورولوژی
The 5 Minute Urology Consult
نام کتاب:

دانلود کتاب اورولوژی

The 5 Minute Urology Consult
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Leonard G. Gomella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری و پیری: پژوهش و عمل
Resilience and Aging: Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری و پیری: پژوهش و عمل

Resilience and Aging: Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Helen Lavretsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید
Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید

Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Lindsay Canales and Rebecca Lytle
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان
Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان

Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Robert W. Mann and David R. Hunt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان تخمدان در افراد مسن
Ovarian Cancer in Elderly Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان تخمدان در افراد مسن

Ovarian Cancer in Elderly Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Gilles Freyer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر