موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انعطاف پذیری و پیری: پژوهش و عمل
Resilience and Aging: Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری و پیری: پژوهش و عمل

Resilience and Aging: Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Helen Lavretsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید
Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید

Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Lindsay Canales and Rebecca Lytle
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان
Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان

Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Robert W. Mann and David R. Hunt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان تخمدان در افراد مسن
Ovarian Cancer in Elderly Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان تخمدان در افراد مسن

Ovarian Cancer in Elderly Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Gilles Freyer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب
Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب

Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jan De Vos and Ed Pluth
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو کانکتومیک مغز
Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو کانکتومیک مغز

Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Henry Kennedy , David C. Van Essen and Yves Christen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان هدفمند بیماریهای روماتولوژی
Targeted Treatment of the Rheumatic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان هدفمند بیماریهای روماتولوژی

Targeted Treatment of the Rheumatic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Michael H. Weisman , Michael E. Weinblatt and James S. Louie
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 63 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم ها و شبکه های اجتماعی موبایل در بهداشت و درمان
mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم ها و شبکه های اجتماعی موبایل در بهداشت و درمان

mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Athina A. Lazakidou , Stelios Zimeras , Dimitra Iliopoulou and Dionysios-Dimitrios Koutsouris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استئوآرتریت زانو در بیمار جوان و فعال: یک راهنمای عملی مبتنی بر شواهد برای پزشکان
Management of Knee Osteoarthritis in the Younger, Active Patient: An Evidence-Based Practical Guide for Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استئوآرتریت زانو در بیمار جوان و فعال: یک راهنمای عملی مبتنی بر شواهد برای پزشکان

Management of Knee Osteoarthritis in the Younger, Active Patient: An Evidence-Based Practical Guide for Clinicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: David A. Parker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور
Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور

Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lippincott Williams & Wilkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی: نکات کلیدی، راه اندازی اتاق عمل و تجهیزات
Laparoscopic Surgery: Key Points, Operating Room Setup and Equipment
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی: نکات کلیدی، راه اندازی اتاق عمل و تجهیزات

Laparoscopic Surgery: Key Points, Operating Room Setup and Equipment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Giusto Pignata , Umberto Bracale and Fabrizio Lazzara
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فرمولهای طب سنتی چینی
Introduction to Formulae of Traditional Chinese Medicine (World Century Compendium to Tcm) (Introduction to Tcm)
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرمولهای طب سنتی چینی

Introduction to Formulae of Traditional Chinese Medicine (World Century Compendium to Tcm) (Introduction to Tcm)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Jin Yang , Huang Huang , Lijiang Zhu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونوگرافی حین عمل در جراحی مغز و اعصاب
Intraoperative Ultrasound (IOUS) in Neurosurgery: From Standard B-mode to Elastosonography
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی حین عمل در جراحی مغز و اعصاب

Intraoperative Ultrasound (IOUS) in Neurosurgery: From Standard B-mode to Elastosonography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Francesco Prada , Luigi Solbiati , Alberto Martegani and Francesco DiMeco
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی
Innovative Medicine: Basic Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی نوآورانه: تحقیق و توسعه عمومی

Innovative Medicine: Basic Research and Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kazuwa Nakao , Nagahiro Minato and Shinji Uemoto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطفال
Hutchison's Paediatrics
نام کتاب:

دانلود کتاب اطفال

Hutchison's Paediatrics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Krishna M. Goel and Devendra K. Gupta
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 34 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی
Ganong's Review of Medical Physiology, Twenty-Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی

Ganong's Review of Medical Physiology, Twenty-Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Kim E. Barrett , Susan M. Barman , Scott Boitano and Heddwen Brooks
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 90.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات پا و مچ پا: مرجع مصور
Foot and Ankle Disorders: An Illustrated Reference
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات پا و مچ پا: مرجع مصور

Foot and Ankle Disorders: An Illustrated Reference
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Hong-Geun JUNG
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 48.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجویز عملی ضروری
Essential Practical Prescribing
نام کتاب:

دانلود کتاب تجویز عملی ضروری

Essential Practical Prescribing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Georgia Woodfield , Benedict Lyle Phillips , Victoria Taylor , Amy Hawkins and Andrew Stanton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندویورولوژی: تکنیک های جدید و تایید
Endourology: New and Approved Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب اندویورولوژی: تکنیک های جدید و تایید

Endourology: New and Approved Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Udo Jonas , N.F. Dabhoiwala , Frans M.J. Debruyne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرنج و ورزش
Elbow and Sport
نام کتاب:

دانلود کتاب آرنج و ورزش

Elbow and Sport
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Luigi Adriano Pederzini , Denise Eygendaal and Matteo Denti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر