موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بالینی پوست
Clinical Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب بالینی پوست

Clinical Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Carol Soutor and Maria Hordinsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه برداری بالینی مغز
Clinical Brain Mapping
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه برداری بالینی مغز

Clinical Brain Mapping
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Daniel Yoshor and Eli Mizrahi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی قفسه سینه بزرگسالان
Adult Chest Surgery, 2nd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی قفسه سینه بزرگسالان

Adult Chest Surgery, 2nd edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: David Sugarbaker , Raphael Bueno , Yolanda Colson , Michael Jaklitsch , Mark Krasna and Steven Mentzer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 84.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP
Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP

Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Neil Herring and Robert Wilkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحول درخودماندگی: نظریه بایون و مبتلایان به پدیده اوتیسم
Autistic Transformations: Bion's Theory and Autistic Phenomena
نام کتاب:

دانلود کتاب تحول درخودماندگی: نظریه بایون و مبتلایان به پدیده اوتیسم

Autistic Transformations: Bion's Theory and Autistic Phenomena
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Celia F. Korbivcher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی
Atlas of Practical Mohs Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی

Atlas of Practical Mohs Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sumaira Z. Aasi , David J. Leffell and Rossitza Z. Lazova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 89.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده ژنومی و فناوری ریزآرایه پروتئوم در کشف دارو
Applying Genomic and Proteomic Microarray Technology in Drug Discovery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده ژنومی و فناوری ریزآرایه پروتئوم در کشف دارو

Applying Genomic and Proteomic Microarray Technology in Drug Discovery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Robert S. Matson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی
USMLE-Step-1-Lecture-Notes-2016-Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی

USMLE-Step-1-Lecture-Notes-2016-Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: L. Britt Wilson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی
kaplan lecture notes 2016 ;Pharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی

kaplan lecture notes 2016 ;Pharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Craig Davis and Steven R. Harris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیازهای نیروی کار در دامپزشکی
Workforce Needs in Veterinary Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب نیازهای نیروی کار در دامپزشکی

Workforce Needs in Veterinary Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Committee to Assess the Current and Future Workforce Needs in Veterinary Medicine
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترجمه پژوهش در درد و خارش
Translational Research in Pain and Itch
نام کتاب:

دانلود کتاب ترجمه پژوهش در درد و خارش

Translational Research in Pain and Itch
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Chao Ma and Yuguang Huang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کیفیت، نتایج و ایمنی بیمار انجمن جراحان گوارش و آندوسکوپی آمریکایی
The SAGES Manual of Quality, Outcomes and Patient Safety
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کیفیت، نتایج و ایمنی بیمار انجمن جراحان گوارش و آندوسکوپی آمریکایی

The SAGES Manual of Quality, Outcomes and Patient Safety
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: David S. Tichansky MD FACS , John Morton and Daniel B. Jones
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  سیستم سیتوپاتولوژی برای گزارش سیتولوژی Pancreaticobiliary
The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم سیتوپاتولوژی برای گزارش سیتولوژی Pancreaticobiliary

The Papanicolaou Society of Cytopathology System for Reporting Pancreaticobiliary Cytology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Martha Bishop Pitman and Lester Layfield
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکو EACVI (انجمن قلب اروپا )
The EACVI Echo Handbook (The European Society of Cardiology Textbooks)
نام کتاب:

دانلود کتاب اکو EACVI (انجمن قلب اروپا )

The EACVI Echo Handbook (The European Society of Cardiology Textbooks)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Patrizio Lancellotti and Bernard Cosyns
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی قلب
The Clinical Cardiac Electrophysiology Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

The Clinical Cardiac Electrophysiology Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jason G. Andrade , Matthew T. Bennett , Marc W. Deyell , Nathaniel Hawkins , Andrew D. Krahn , Laurent Macle and Stanley Nattel
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های بیولوژی بیماری پارکینسون
Systems Biology of Parkinson's Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های بیولوژی بیماری پارکینسون

Systems Biology of Parkinson's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter Wellstead and Mathieu Cloutier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استراتژیک علمی و نوشتن پزشکی: راه موفقیت
Strategic Scientific and Medical Writing: The Road to Success
نام کتاب:

دانلود کتاب استراتژیک علمی و نوشتن پزشکی: راه موفقیت

Strategic Scientific and Medical Writing: The Road to Success
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Pieter H. Joubert and Silvia M. Rogers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرتودرمانی استریوتاکتیک بدن
Stereotactic Body Radiation Therapy: Principles and Practices
نام کتاب:

دانلود کتاب پرتودرمانی استریوتاکتیک بدن

Stereotactic Body Radiation Therapy: Principles and Practices
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Yasushi Nagata
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی در مدل سازی ژنتیکی بیماری های انسان
Stem Cells in Modeling Human Genetic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی در مدل سازی ژنتیکی بیماری های انسان

Stem Cells in Modeling Human Genetic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Mayana Zatz and Oswaldo Keith Okamoto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی و بازسازی قلبی
Stem Cells and Cardiac Regeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی و بازسازی قلبی

Stem Cells and Cardiac Regeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Rosalinda Madonna
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر