موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اختلالات پا و مچ پا: مرجع مصور
Foot and Ankle Disorders: An Illustrated Reference
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات پا و مچ پا: مرجع مصور

Foot and Ankle Disorders: An Illustrated Reference
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Hong-Geun JUNG
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 48.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجویز عملی ضروری
Essential Practical Prescribing
نام کتاب:

دانلود کتاب تجویز عملی ضروری

Essential Practical Prescribing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Georgia Woodfield , Benedict Lyle Phillips , Victoria Taylor , Amy Hawkins and Andrew Stanton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندویورولوژی: تکنیک های جدید و تایید
Endourology: New and Approved Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب اندویورولوژی: تکنیک های جدید و تایید

Endourology: New and Approved Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Udo Jonas , N.F. Dabhoiwala , Frans M.J. Debruyne
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرنج و ورزش
Elbow and Sport
نام کتاب:

دانلود کتاب آرنج و ورزش

Elbow and Sport
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Luigi Adriano Pederzini , Denise Eygendaal and Matteo Denti
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترکیبات دارویی برای بیماری های مزمن
Drug-device Combinations for Chronic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب ترکیبات دارویی برای بیماری های مزمن

Drug-device Combinations for Chronic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: SuPing Lyu and Ronald Siegel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حرکتی: راهنمای تشخیص و درمان
Disorders of Movement: A Guide to Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی: راهنمای تشخیص و درمان

Disorders of Movement: A Guide to Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Davide Martino , Alberto J. Espay , Alfonso Fasano and Francesca Morgante
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اولویت کنترل بیماری، ویرایش سوم (دوره 3): سرطان
Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 3): Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب اولویت کنترل بیماری، ویرایش سوم (دوره 3): سرطان

Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 3): Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Hellen Gelband , Prabhat Jha , Rengaswamy Sankaranarayanan and Susan Horton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی
Designing Clinical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی تحقیقات بالینی

Designing Clinical Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Dr. Stephen B Hulley , Steven R Cummings, Warren S Browner, Deborah G Grady and Thomas B Newman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ترمیمی
Current Reconstructive Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ترمیمی

Current Reconstructive Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Joseph Serletti , Peter Taub , Liza Wu and David Slutsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 58.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروانسفالوگرافی بالینی
Current Practice of Clinical Electroencephalography
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروانسفالوگرافی بالینی

Current Practice of Clinical Electroencephalography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: John S. Ebersole , Aatif M. Husain and Douglas R. Nordli Jr.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای تشخیص پزشکی و درمان
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تشخیص پزشکی و درمان

CURRENT Medical Diagnosis and Treatment Study Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Gene Quinn , Nathaniel Gleason , Maxine Papadakis and Stephen J. McPhee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 20.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشاوره چاقی کودکان: 49 سوال بالینی
Curbside Consultation in Pediatric Obesity: 49 Clinical Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب مشاوره چاقی کودکان: 49 سوال بالینی

Curbside Consultation in Pediatric Obesity: 49 Clinical Questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Jeannie S. Huang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بالینی پوست
Clinical Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب بالینی پوست

Clinical Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Carol Soutor and Maria Hordinsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقشه برداری بالینی مغز
Clinical Brain Mapping
نام کتاب:

دانلود کتاب نقشه برداری بالینی مغز

Clinical Brain Mapping
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Daniel Yoshor and Eli Mizrahi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی قفسه سینه بزرگسالان
Adult Chest Surgery, 2nd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی قفسه سینه بزرگسالان

Adult Chest Surgery, 2nd edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: David Sugarbaker , Raphael Bueno , Yolanda Colson , Michael Jaklitsch , Mark Krasna and Steven Mentzer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 84.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP
Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم پایه برای هسته آموزش پزشکی و MRCP

Basic Science for Core Medical Training and the MRCP
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Neil Herring and Robert Wilkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحول درخودماندگی: نظریه بایون و مبتلایان به پدیده اوتیسم
Autistic Transformations: Bion's Theory and Autistic Phenomena
نام کتاب:

دانلود کتاب تحول درخودماندگی: نظریه بایون و مبتلایان به پدیده اوتیسم

Autistic Transformations: Bion's Theory and Autistic Phenomena
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Celia F. Korbivcher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی
Atlas of Practical Mohs Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس عملی هیستوپاتولوژی

Atlas of Practical Mohs Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sumaira Z. Aasi , David J. Leffell and Rossitza Z. Lazova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 89.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده ژنومی و فناوری ریزآرایه پروتئوم در کشف دارو
Applying Genomic and Proteomic Microarray Technology in Drug Discovery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده ژنومی و فناوری ریزآرایه پروتئوم در کشف دارو

Applying Genomic and Proteomic Microarray Technology in Drug Discovery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Robert S. Matson
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی
USMLE-Step-1-Lecture-Notes-2016-Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی

USMLE-Step-1-Lecture-Notes-2016-Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: L. Britt Wilson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر