موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سنجش و تجزیه و تحلیل در تبدیل تحول بهداشت و درمان: جلد 1: رویکردهای کمی در سیستم بهداشت و درمان مهندسی
Measurement and Analysis in Transforming Healthcare Delivery: Volume 1: Quantitative Approaches in Health Systems Engineering 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش و تجزیه و تحلیل در تبدیل تحول بهداشت و درمان: جلد 1: رویکردهای کمی در سیستم بهداشت و درمان مهندسی

Measurement and Analysis in Transforming Healthcare Delivery: Volume 1: Quantitative Approaches in Health Systems Engineering 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Peter J. Fabri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی استخوان و مفاصل: ارتوپدی انکولوژی و بازسازی های پیچیده چاپ اول
Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Orthopaedic Oncology and Complex Reconstruction First Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی استخوان و مفاصل: ارتوپدی انکولوژی و بازسازی های پیچیده چاپ اول

Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Orthopaedic Oncology and Complex Reconstruction First Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Franklin H. Sim , Peter F.M. Choong and Kristy L. Weber
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 117.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط یافتن بر کراتوپلاستی اندوتلیال
Mastering Endothelial Keratoplasty: DSAEK, DMEK, E-DMEK, PDEK, Air pump-assisted PDEK and others, Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط یافتن بر کراتوپلاستی اندوتلیال

Mastering Endothelial Keratoplasty: DSAEK, DMEK, E-DMEK, PDEK, Air pump-assisted PDEK and others, Volume I
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Soosan Jacob
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بیماری های عروقی
Manual of Vascular Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بیماری های عروقی

Manual of Vascular Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Sanjay Rajagopalan , Steven M. Dean , Emile R. Mohler III and Debabrata Mukherjee
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت و درمان عوارض بارداری: سه ماهه اول و دوم
Management and Therapy of Early Pregnancy Complications: First and Second Trimesters 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت و درمان عوارض بارداری: سه ماهه اول و دوم

Management and Therapy of Early Pregnancy Complications: First and Second Trimesters 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Antonio Malvasi , Andrea Tinelli and Gian Carlo Di Renzo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 46.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارشات JIMD، جلد 25
JIMD Reports, Volume 25
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارشات JIMD، جلد 25

JIMD Reports, Volume 25
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Eva Morava , Matthias Baumgartner , Marc Patterson , Shamima Rahman , Johannes Zschocke and Verena Peters
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یکپارچه سازی درمان درد ستون فقرات
Integrating Pain Treatment into Your Spine Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب یکپارچه سازی درمان درد ستون فقرات

Integrating Pain Treatment into Your Spine Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Steven M. Falowski , Jason E. Pope
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های آسیب به سیستم عصبی مرکزی
Injury Models of the Central Nervous System: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های آسیب به سیستم عصبی مرکزی

Injury Models of the Central Nervous System: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Firas H. Kobeissy , C. Edward Dixon , Ronald L. Hayes and Stefania Mondello
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم التهاب و عفونتهای باکتریائی
Inflammasome Signaling and Bacterial Infections
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم التهاب و عفونتهای باکتریائی

Inflammasome Signaling and Bacterial Infections
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Steffen Backert
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندوکاردیت عفونی: اپیدمیولوژی، تشخیص، تصویربرداری، درمان، و پیشگیری
Infective Endocarditis: Epidemiology, Diagnosis, Imaging, Therapy, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب اندوکاردیت عفونی: اپیدمیولوژی، تشخیص، تصویربرداری، درمان، و پیشگیری

Infective Endocarditis: Epidemiology, Diagnosis, Imaging, Therapy, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gilbert Habib
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اپیدمیولوژی بیماری های عفونی
Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice 3rd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اپیدمیولوژی بیماری های عفونی

Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice 3rd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Kenrad E. Nelson and Carolyn Williams
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمونوفارماکولوژی
Immunopharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمونوفارماکولوژی

Immunopharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Manzoor M. Khan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر هدایت استریوتاکتیک رادیو سرجری: دقت بالا، درمان غیر تهاجمی تومور جامد
Image-Guided Stereotactic Radiosurgery: High-Precision, Non-invasive Treatment of Solid Tumors
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر هدایت استریوتاکتیک رادیو سرجری: دقت بالا، درمان غیر تهاجمی تومور جامد

Image-Guided Stereotactic Radiosurgery: High-Precision, Non-invasive Treatment of Solid Tumors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: Harun Badakhshi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجش های غربالگری توان بالا در سم شناسی
High-Throughput Screening Assays in Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجش های غربالگری توان بالا در سم شناسی

High-Throughput Screening Assays in Toxicology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Hao Zhu and Menghang Xia
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مانیتورینگ همودینامیک در ICU
Hemodynamic Monitoring in the ICU
نام کتاب:

دانلود کتاب مانیتورینگ همودینامیک در ICU

Hemodynamic Monitoring in the ICU
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Raphael Giraud and Karim Bendjelid
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ناهنجاری عروقی سر و گردن
Head and Neck Vascular Anomalies: A Practical Case-Based Approach 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ناهنجاری عروقی سر و گردن

Head and Neck Vascular Anomalies: A Practical Case-Based Approach 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Gresham T. Richter and James Y. Suen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی هریسون نسخه 19
Harrisons Manual of Medicine, 19th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی هریسون نسخه 19

Harrisons Manual of Medicine, 19th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Dennis L. Kasper , Anthony S. Fauci , Stephen Hauser , Dan Longo , J. Larry Jameson and Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای اختلال استرس پس از ضربه، چاپ دوم: علم و عمل
Handbook of PTSD, Second Edition: Science and Practice 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای اختلال استرس پس از ضربه، چاپ دوم: علم و عمل

Handbook of PTSD, Second Edition: Science and Practice 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Matthew J. Friedman , Terence M. Keane and Patricia A. Resick
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مشاوره و بستری در بیماری های مربوط به زنان و زایمان
Handbook of Consult and Inpatient Gynecology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مشاوره و بستری در بیماری های مربوط به زنان و زایمان

Handbook of Consult and Inpatient Gynecology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Paula C. Brady
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب نانوپزشکی بالینی: قانون، کسب و کار، مقررات، ایمنی، و خطر
Handbook of Clinical Nanomedicine: Law, Business, Regulation, Safety, and Risk
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب نانوپزشکی بالینی: قانون، کسب و کار، مقررات، ایمنی، و خطر

Handbook of Clinical Nanomedicine: Law, Business, Regulation, Safety, and Risk
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Raj Bawa , Gerald F. Audette and Brian Reese
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر