موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب توسعه و تصویب شاخصهای زیستی برای درمان هدفمند مولکولی سرطان
Policy Issues in the Development and Adoption of Biomarkers for Molecularly Targeted Cancer Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه و تصویب شاخصهای زیستی برای درمان هدفمند مولکولی سرطان

Policy Issues in the Development and Adoption of Biomarkers for Molecularly Targeted Cancer Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: National Cancer Policy Forum , Board on Health Care Services , Institute of Medicine , Sharyl J. Nass
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسمومیت و سوء مصرف دارو
Poisoning and Drug Overdose, Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مسمومیت و سوء مصرف دارو

Poisoning and Drug Overdose, Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Kent Olson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فاز اول آزمایشات بالینی سرطان: راهنمای عملی
Phase I Cancer Clinical Trials: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب فاز اول آزمایشات بالینی سرطان: راهنمای عملی

Phase I Cancer Clinical Trials: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Elizabeth A. Eisenhauer , Christopher Twelves and Marc Buyse
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علائم عصبی بیماری دمیلینه التهابی
Neuropsychiatric Symptoms of Inflammatory Demyelinating Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب علائم عصبی بیماری دمیلینه التهابی

Neuropsychiatric Symptoms of Inflammatory Demyelinating Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bruno Brochet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفرولوژی
Nephrology
نام کتاب:

دانلود کتاب نفرولوژی

Nephrology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishan, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP and Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب DNA میتوکندری، میتوکندری، بیماری و سلول های بنیادی
Mitochondrial DNA, Mitochondria, Disease and Stem Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب DNA میتوکندری، میتوکندری، بیماری و سلول های بنیادی

Mitochondrial DNA, Mitochondria, Disease and Stem Cells
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Justin C. St. John
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کولوپروکتولوژی با حداقل تهاجم: پیشرفت در فن آوری و تکنولوژی
Minimally Invasive Coloproctology: Advances in Techniques and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب کولوپروکتولوژی با حداقل تهاجم: پیشرفت در فن آوری و تکنولوژی

Minimally Invasive Coloproctology: Advances in Techniques and Technology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: William C S Meng , Hester Y S Cheung , David T Y Lam , Simon S M Ng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جراحی خط وسط قاعده جمجمه
Midline Skull Base Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی خط وسط قاعده جمجمه

Midline Skull Base Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paolo Cappabianca , Luigi Maria Cavallo , Oreste de Divitiis and Felice Esposito
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب
Manual of Neurosurgery - Two Volume Set
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب

Manual of Neurosurgery - Two Volume Set
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Prakash Narain Tandon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 39.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لارینگولوژی  (گوش و حلق)
Laryngology (Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery)
نام کتاب:

دانلود کتاب لارینگولوژی (گوش و حلق)

Laryngology (Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Abir k Bhattacharyya and Nupur Kapoor Nerurkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی
Hematology Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی

Hematology Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishan, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی برای پرستاران
Hematology Oncology for Nurses
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی هماتولوژی برای پرستاران

Hematology Oncology for Nurses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sachdeva Anupam, Chugh Krishna, Gambhir Ajay, Aneja Satinder, Dubey AP, Kukreja Shyam
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آناتومی اعصاب  سر و گردن
Head, Neck, and Neuroanatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی اعصاب سر و گردن

Head, Neck, and Neuroanatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Michael Schuenke , Erik Schulte , Udo Schumacher , Edward D. Lamperti and Markus Voll
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 81.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متاستاز سیستم اعصاب مرکزی، اساس بیولوژی و ملاحظات بالینی
Central Nervous System Metastasis, the Biological Basis and Clinical Considerations
نام کتاب:

دانلود کتاب متاستاز سیستم اعصاب مرکزی، اساس بیولوژی و ملاحظات بالینی

Central Nervous System Metastasis, the Biological Basis and Clinical Considerations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Diane Palmieri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهترین سوالات چند گزینه ای برای گوارش
Best of Five MCQs for the Gastroenterology SCE
نام کتاب:

دانلود کتاب بهترین سوالات چند گزینه ای برای گوارش

Best of Five MCQs for the Gastroenterology SCE
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Dr Charlotte Rutter , Dr Leonard Griffi ths , Dr Tina Mehta , Professor Chris Probert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری پزشکی
Webb's Physics of Medical Imaging, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری پزشکی

Webb's Physics of Medical Imaging, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: M A Flower
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هپاتولوژی (کبد شناسی)
hepatology
نام کتاب:

دانلود کتاب هپاتولوژی (کبد شناسی)

hepatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Stefan Mauss , Thomas Berg , Juergen Rockstroh and Christoph Sarrazin
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضربان و ریتم  قلب: اساس مولکولی، دارویی مدولاسیون و مفاهیم بالینی
Heart Rate and Rhythm: Molecular Basis, Pharmacological Modulation and Clinical Implications
نام کتاب:

دانلود کتاب ضربان و ریتم قلب: اساس مولکولی، دارویی مدولاسیون و مفاهیم بالینی

Heart Rate and Rhythm: Molecular Basis, Pharmacological Modulation and Clinical Implications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Onkar N. Tripathi , Ursula Ravens and Michael C. Sanguinetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های قلبی در کودکان: راهنمای پزشک متخصص اطفال
Heart Diseases in Children: A Pediatrician's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های قلبی در کودکان: راهنمای پزشک متخصص اطفال

Heart Diseases in Children: A Pediatrician's Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ra-id Abdulla
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری قلبی در مردان
Heart Disease in Men
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری قلبی در مردان

Heart Disease in Men
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Alice B. Todd and Margo H. Mosley
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر