موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما
Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما

Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Christopher See
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی کمی دارو
Quantitative Drug Design: A Critical Introduction, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی کمی دارو

Quantitative Drug Design: A Critical Introduction, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Yvonne C. Martin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای فرسایش کاتتر از فیبریلاسیون دهلیزی
Practical Guide to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای فرسایش کاتتر از فیبریلاسیون دهلیزی

Practical Guide to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jonathan S. Steinberg , Pierre Jais and Hugh Calkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی
Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی

Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bernhard Reichert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی
New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی

New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cathy Catroppa , Vicki Anderson , Miriam Beauchamp and Keith Yeates
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد مخاط چسب  و  سیستم دارو رسانی
Mucoadhesive Materials and Drug Delivery Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد مخاط چسب و سیستم دارو رسانی

Mucoadhesive Materials and Drug Delivery Systems
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Vitaliy V. Khutoryanskiy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار
Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
نام کتاب:

دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار

Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Joyce Kerpchar , Charles Protzman and George Mayzell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبری و مدیریت در داروسازی
Leadership and Management in Pharmacy Practice, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری و مدیریت در داروسازی

Leadership and Management in Pharmacy Practice, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Andrew M. Peterson and William N. Kelly
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی
INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی

INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Volker Roder and Daniel R. Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی انسان
Human Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی انسان

Human Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Kenneth S Saladin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 76.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه ما  درباره دمانس (زوال عقل) فکر می کنیم
How We Think About Dementia: Personhood, Rights, Ethics, the Arts and What They Mean for Care
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه ما درباره دمانس (زوال عقل) فکر می کنیم

How We Think About Dementia: Personhood, Rights, Ethics, the Arts and What They Mean for Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Julian C. Hughes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین  پزشکی
Handbook of Concierge Medical Practice Design
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین پزشکی

Handbook of Concierge Medical Practice Design
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Maria K. Todd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی
CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی

CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Thomas Mang and Wolfgang Schima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلج مغزی
Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب فلج مغزی

Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bernard Dan , Margaret Mayston , Nigel Paneth and Lewis Rosenbloom
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها
Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها

Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Richard Milner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان: روش ها و پروتکل ها
Breast Cancer: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان: روش ها و پروتکل ها

Breast Cancer: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jian Cao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم متابولیک: کتاب راهنمای جامع
Metabolic Syndrome: A Comprehensive Textbook
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم متابولیک: کتاب راهنمای جامع

Metabolic Syndrome: A Comprehensive Textbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Rexford S. Ahima
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب تصویربرداری از بیماری های التهابی پریآنال (اطراف مقعد)
Imaging of Perianal Inflammatory Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب تصویربرداری از بیماری های التهابی پریآنال (اطراف مقعد)

Imaging of Perianal Inflammatory Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Massimo Tonolini and Giovanni Maconi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر برداری عروق کرونر
Imaging Coronary Arteries
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر برداری عروق کرونر

Imaging Coronary Arteries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: David A. Dowe , Massimo Fioranelli and Paolo Pavone
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار در سم شناسی با استفاده از R
Statistics in Toxicology Using R
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار در سم شناسی با استفاده از R

Statistics in Toxicology Using R
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Ludwig A. Hothorn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر