موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سندرم متابولیک: کتاب راهنمای جامع
Metabolic Syndrome: A Comprehensive Textbook
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم متابولیک: کتاب راهنمای جامع

Metabolic Syndrome: A Comprehensive Textbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Rexford S. Ahima
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب تصویربرداری از بیماری های التهابی پریآنال (اطراف مقعد)
Imaging of Perianal Inflammatory Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب تصویربرداری از بیماری های التهابی پریآنال (اطراف مقعد)

Imaging of Perianal Inflammatory Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Massimo Tonolini and Giovanni Maconi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر برداری عروق کرونر
Imaging Coronary Arteries
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر برداری عروق کرونر

Imaging Coronary Arteries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: David A. Dowe , Massimo Fioranelli and Paolo Pavone
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار در سم شناسی با استفاده از R
Statistics in Toxicology Using R
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار در سم شناسی با استفاده از R

Statistics in Toxicology Using R
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Ludwig A. Hothorn
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری کشش بافت نرم در Vivo: تکنیک ها و کاربردها
Measurement of Soft Tissue Elasticity in Vivo: Techniques and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری کشش بافت نرم در Vivo: تکنیک ها و کاربردها

Measurement of Soft Tissue Elasticity in Vivo: Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Yan-Ping Huang and Yong-Ping Zheng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی پزشکی مستقل بیمارستان
Absolute Hospital Medicine Review: An Intensive Question & Answer Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی پزشکی مستقل بیمارستان

Absolute Hospital Medicine Review: An Intensive Question & Answer Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kevin Conrad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ضروری برای انعقاد خون
Essential Guide to Blood Coagulation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ضروری برای انعقاد خون

Essential Guide to Blood Coagulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jovan P. Antovic and Margareta Blombäck
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پستانداران گیرنده بالقوه گذرا (TRP)  کانال های کاتیون: جلد اول
Mammalian Transient Receptor Potential (TRP) Cation Channels: Volume I
نام کتاب:

دانلود کتاب پستانداران گیرنده بالقوه گذرا (TRP) کانال های کاتیون: جلد اول

Mammalian Transient Receptor Potential (TRP) Cation Channels: Volume I
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Bernd Nilius and Veit Flockerzi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب القایی تشکیل استخوان در پستانداران
Induction of Bone Formation in Primates: The Transforming Growth Factor-beta 3
نام کتاب:

دانلود کتاب القایی تشکیل استخوان در پستانداران

Induction of Bone Formation in Primates: The Transforming Growth Factor-beta 3
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ugo Ripamonti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 57.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری در سرطان
Husband and Reznek's Imaging in Oncology, 3rd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری در سرطان

Husband and Reznek's Imaging in Oncology, 3rd edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Janet Husband and Rodney H. Reznek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 85.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی توسعه حرفه بهداشت و درمان شما: راهنمای استخدام و توسعه حرفه ای
How to Develop Your Healthcare Career: A Guide to Employability and Professional Development
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی توسعه حرفه بهداشت و درمان شما: راهنمای استخدام و توسعه حرفه ای

How to Develop Your Healthcare Career: A Guide to Employability and Professional Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lisa E. Taylor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب گیاهی: بیومولکولار و جنبه های بالینی
Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طب گیاهی: بیومولکولار و جنبه های بالینی

Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » طب سنتی
نویسنده: Iris F. F. Benzie and Sissi Wachtel-Galor
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک پرتو درمانی
Hendee's Radiation Therapy Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک پرتو درمانی

Hendee's Radiation Therapy Physics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Todd Pawlicki , Daniel J. Scanderbeg and George Starkschall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جنبش دستگاه گوارش و اختلالات عملکردی
Handbook of Gastrointestinal Motility and Functional Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جنبش دستگاه گوارش و اختلالات عملکردی

Handbook of Gastrointestinal Motility and Functional Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Satish S.C. Rao , Henry Parkman and Richard McCallum
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معاینات تروما
Get Through Trauma Examinations
نام کتاب:

دانلود کتاب معاینات تروما

Get Through Trauma Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Saran Shantikumar , Andrew Paul Monk and James Wigley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوزن خشک برای راهنمای درمانگران: مراحل، تکنیک ها و درمان، از جمله الکتریکی و روشهای پیشرفته تاندون
Dry Needling for Manual Therapists: Points, Techniques and Treatments, Including Electroacupuncture and Advanced Tendon Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب سوزن خشک برای راهنمای درمانگران: مراحل، تکنیک ها و درمان، از جمله الکتریکی و روشهای پیشرفته تاندون

Dry Needling for Manual Therapists: Points, Techniques and Treatments, Including Electroacupuncture and Advanced Tendon Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Giles Gyer , Jimmy Michael and Ben Tolson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه گوارش کودکان: 49 سوالات بالینی
Curbside Consultation in Pediatric GI: 49 Clinical Questions
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه گوارش کودکان: 49 سوالات بالینی

Curbside Consultation in Pediatric GI: 49 Clinical Questions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Joel R. Rosh and Athos Bousvaros
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب انتقال خون
Transfusion Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب انتقال خون

Transfusion Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jeff McCullough
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جایگزینی کامل مچ پا: کتابچه راهنمای عمل
Total Ankle Replacement: An Operative Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب جایگزینی کامل مچ پا: کتابچه راهنمای عمل

Total Ankle Replacement: An Operative Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: James K. DeOrio and Selene G. Parekh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای چشم ویلز (Wills): تشخیص و درمان مطب و اورژانس بیماری های چشمی
The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای چشم ویلز (Wills): تشخیص و درمان مطب و اورژانس بیماری های چشمی

The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Adam T. Gerstenblith and Michael P. Rabinowitz
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر