موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سوء مصرف مواد
The Substance Abuse Handbook
نام کتاب:

دانلود کتاب سوء مصرف مواد

The Substance Abuse Handbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Pedro Ruiz and Eric C. Strain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استخوان: تاریخچه تکاملی غیر متعارف اسکلت
The Bare Bones: An Unconventional Evolutionary History of the Skeleton
نام کتاب:

دانلود کتاب استخوان: تاریخچه تکاملی غیر متعارف اسکلت

The Bare Bones: An Unconventional Evolutionary History of the Skeleton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Matthew F. Bonnan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی از راه دور در بیمارستان روستایی
Telehealth in Rural Hospitals: Lessons Learned from Pennsylvania
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی از راه دور در بیمارستان روستایی

Telehealth in Rural Hospitals: Lessons Learned from Pennsylvania
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی از راه دور
نویسنده: CJ Rhoads
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتشار اسکلتی در عمل بالینی
Skeletal Circulation in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انتشار اسکلتی در عمل بالینی

Skeletal Circulation in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Roy K Aaron
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشگیری پوست
Preventive Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشگیری پوست

Preventive Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Robert A. Norman
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارولوژی
Oxford Handbook of Urology
نام کتاب:

دانلود کتاب ارولوژی

Oxford Handbook of Urology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: John Reynard , Simon Brewster and Suzanne Biers
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان درد
Pain Therapeutics: Current and Future Treatment Paradigms
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان درد

Pain Therapeutics: Current and Future Treatment Paradigms
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Charlotte Allerton , David Fox , Paul Alewood , Andy Pike , Lloyd Knapp , Anne Phelan and Christine West
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب دندانپزشکی بالینی
Oxford Handbook of Clinical Dentistry
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب دندانپزشکی بالینی

Oxford Handbook of Clinical Dentistry
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: David Mitchell and Laura Mitchell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عصب شناسی و کالبدشناسی اعصاب بالینی در حرکت
Neurology and Clinical Neuroanatomy on the Move
نام کتاب:

دانلود کتاب عصب شناسی و کالبدشناسی اعصاب بالینی در حرکت

Neurology and Clinical Neuroanatomy on the Move
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Matthew Tate , Johnathan Cooper-Knock , Zoe Hunter and Elizabeth Wood
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه بالینی
Clinical Laboratory Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آزمایشگاه بالینی

Clinical Laboratory Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » علوم آزماشگاهی
نویسنده: Lynne S. Garcia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 34.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مفاهیم چالش برانگیز در جراحی دهان و فک و صورت
Challenging Concepts in Oral and Maxillofacial Surgery: Cases with Expert Commentary
نام کتاب:

دانلود کتاب مفاهیم چالش برانگیز در جراحی دهان و فک و صورت

Challenging Concepts in Oral and Maxillofacial Surgery: Cases with Expert Commentary
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Matthew Idle and Andrew Monaghan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متابولیسم کارنیتین و تغذیه انسان
Carnitine Metabolism and Human Nutrition
نام کتاب:

دانلود کتاب متابولیسم کارنیتین و تغذیه انسان

Carnitine Metabolism and Human Nutrition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Benjamin T. Wall and Craig Porter
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شکل، عملکرد، و سرمایه گذاری در سیستم بهداشت و درمان ایالات متحده
Analyzing Form, Function, and Financing of the U.S. Health Care System
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل شکل، عملکرد، و سرمایه گذاری در سیستم بهداشت و درمان ایالات متحده

Analyzing Form, Function, and Financing of the U.S. Health Care System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Paula Stamps Duston
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکل و مغز بالغ
Alcohol and the Adult Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب الکل و مغز بالغ

Alcohol and the Adult Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jenny Svanberg , Adrienne Withall , Brian Draper and Stephen Bowden
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلاعات سیستم اخلاق پزشکی
Medical Information Systems Ethics
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلاعات سیستم اخلاق پزشکی

Medical Information Systems Ethics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: JérÃ'me Béranger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی بیماری های سیستم عصبی از طریق میکرو RNA
Mapping of Nervous System Diseases via MicroRNAs
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی بیماری های سیستم عصبی از طریق میکرو RNA

Mapping of Nervous System Diseases via MicroRNAs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Christian Barbato and Francesca Ruberti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل طیف منحصر به فرد سیگنالهای حیاتی
Singular Spectrum Analysis of Biomedical Signals
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل طیف منحصر به فرد سیگنالهای حیاتی

Singular Spectrum Analysis of Biomedical Signals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Saeid Sanei and Hossein Hassani
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سم شناسی پستانداران
Mammalian Toxicology
نام کتاب:

دانلود کتاب سم شناسی پستانداران

Mammalian Toxicology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » سم شناسی
نویسنده: Mohamed Abou-Donia
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی مراقبت های بهداشتی: راهنمایی در مورد عملیات متخصصان
Healthcare Simulation: A Guide for Operations Specialists
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی مراقبت های بهداشتی: راهنمایی در مورد عملیات متخصصان

Healthcare Simulation: A Guide for Operations Specialists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Laura T. Gantt and H. Michael Young
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی  ADA برای بیماران با شرایط پزشکی
The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی ADA برای بیماران با شرایط پزشکی

The ADA Practical Guide to Patients with Medical Conditions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Lauren L. Patton and Michael Glick
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر