موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب راهنمای تدریس برای مدرسان بالینی
Pocket Guide to Teaching for Clinical Instructors
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای تدریس برای مدرسان بالینی

Pocket Guide to Teaching for Clinical Instructors
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Ian Bullock , Mike Davis , Andrew Lockey and Kevin Mackway-Jones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عناوین انجمن بیهوشی از بریتانیا و ایرلند در بیهوشی 2015
AAGBI Core Topics in Anaesthesia 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب عناوین انجمن بیهوشی از بریتانیا و ایرلند در بیهوشی 2015

AAGBI Core Topics in Anaesthesia 2015
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: William Harrop-Griffiths , Richard Griffiths , Felicity Plaat
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلوسایتومتری عملی در هماتولوژی: 100 نمونه کاربردی
Practical Flow Cytometry in Haematology: 100 Worked Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب فلوسایتومتری عملی در هماتولوژی: 100 نمونه کاربردی

Practical Flow Cytometry in Haematology: 100 Worked Examples
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Mike Leach , Mark Drummond , Allyson Doig , Pam McKay , Bob Jackson and Barbara J. Bain
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 44.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایبوپروفن: کشف، توسعه و درمان
Ibuprofen: Discovery, Development and Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب ایبوپروفن: کشف، توسعه و درمان

Ibuprofen: Discovery, Development and Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: K. D. Rainsford
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط بالینی در طب
Clinical Communication in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط بالینی در طب

Clinical Communication in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Jo Brown , Jane Kidd , Lorraine Noble and Alexia Papageorgiou
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس درماتوپاتولوژی: تشخیص افتراقی عملی توسط الگوی تظاهرات کلینیکی
Atlas of Dermatopathology: Practical Differential Diagnosis by Clinicopathologic Pattern
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس درماتوپاتولوژی: تشخیص افتراقی عملی توسط الگوی تظاهرات کلینیکی

Atlas of Dermatopathology: Practical Differential Diagnosis by Clinicopathologic Pattern
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Gunter Burg , Werner Kempf , Heinz Kutzner , Josef Feit and Laszlo Karai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوارض بیهوشی در مطب دندانپزشکی
Anesthesia Complications in the Dental Office
نام کتاب:

دانلود کتاب عوارض بیهوشی در مطب دندانپزشکی

Anesthesia Complications in the Dental Office
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Robert Bosack and Stuart Lieblich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز
Williams Hematology, 9E
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی ویلیامز

Williams Hematology, 9E
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Kenneth Kaushansky , Marshall Lichtman , Josef Prchal , Marcel M. Levi , Oliver Press , Linda Burns and Michael Caligiuri
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری روانی  چیست؟
What Is Mental Illness?
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری روانی چیست؟

What Is Mental Illness?
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Richard J. McNally
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استفاده از MMPI-2 در ارزیابی قانونی
Using The MMPI-2 in Forensic Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب استفاده از MMPI-2 در ارزیابی قانونی

Using The MMPI-2 in Forensic Assessment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: James N. Butcher , Giselle A. Hass , Roger L. Greene , and Linda D. Nelson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس بافت انسانی
Ultrastructure Atlas of Human Tissues
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس بافت انسانی

Ultrastructure Atlas of Human Tissues
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Fred Hossler
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 105 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم درجه بندی گلیسون: یک راهنمای کامل برای متخصص پاتولوژی و پزشکان
The Gleason Grading System: A Complete Guide for Pathologist and Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم درجه بندی گلیسون: یک راهنمای کامل برای متخصص پاتولوژی و پزشکان

The Gleason Grading System: A Complete Guide for Pathologist and Clinicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 32.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب چاقی:  تأثیرات زیستی، روانی و فرهنگی
Textbook of Obesity: Biological, Psychological and Cultural Influences
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب چاقی: تأثیرات زیستی، روانی و فرهنگی

Textbook of Obesity: Biological, Psychological and Cultural Influences
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Sharon Akabas , Sally Ann Lederman and Barbara J. Moore
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های بنیادی پیری: ساز و عواقب، جوانسازی
Stem Cell Aging: Mechanisms, Consequences, Rejuvenation
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های بنیادی پیری: ساز و عواقب، جوانسازی

Stem Cell Aging: Mechanisms, Consequences, Rejuvenation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سلولهای بنیادین
نویسنده: Hartmut Geiger , Heinrich Jasper and Maria Carolina Florian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی ورزشی بیس بال
Sports Medicine of Baseball
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی ورزشی بیس بال

Sports Medicine of Baseball
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی ورزشی
نویسنده: Joshua S. Dines , Dr. David W. Altchek , James Andrews, Neal S. ElAttrache , Kevin E. Wilk PT and Lewis A. Yocum
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی اسکلتی
Skeletal Radiology: The Bare Bones
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی اسکلتی

Skeletal Radiology: The Bare Bones
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Felix S. Chew
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرتروسکوپی شانه
Shoulder Arthroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروسکوپی شانه

Shoulder Arthroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Stephen J. Snyder, Michael Bahk, Joseph Burns, Mark Getelman and Ronald Karzel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 52.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرکانس های رادیویی در زیبایی پوست
Radiofrequency in Cosmetic Dermatology (Aesthetic Dermatology, Vol. 2)
نام کتاب:

دانلود کتاب فرکانس های رادیویی در زیبایی پوست

Radiofrequency in Cosmetic Dermatology (Aesthetic Dermatology, Vol. 2)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: M. Lapidoth , S. Halachmi and D.J. Goldberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوتراپی
Radiation Oncology - A Question Based Review 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوتراپی

Radiation Oncology - A Question Based Review 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Borislav Hristov, Steven H. Lin and John P. Christodouleas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوالات، ترفندها، و نکات برای بورد اکوکاردیوگرافی
Questions, Tricks, and Tips for the Echocardiography Boards
نام کتاب:

دانلود کتاب سوالات، ترفندها، و نکات برای بورد اکوکاردیوگرافی

Questions, Tricks, and Tips for the Echocardiography Boards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Dr. Vincent L. Sorrell and Sasanka Jayasuriya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر