موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آرتروسکوپی شانه
Shoulder Arthroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروسکوپی شانه

Shoulder Arthroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Stephen J. Snyder, Michael Bahk, Joseph Burns, Mark Getelman and Ronald Karzel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 52.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرکانس های رادیویی در زیبایی پوست
Radiofrequency in Cosmetic Dermatology (Aesthetic Dermatology, Vol. 2)
نام کتاب:

دانلود کتاب فرکانس های رادیویی در زیبایی پوست

Radiofrequency in Cosmetic Dermatology (Aesthetic Dermatology, Vol. 2)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: M. Lapidoth , S. Halachmi and D.J. Goldberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوتراپی
Radiation Oncology - A Question Based Review 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوتراپی

Radiation Oncology - A Question Based Review 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Borislav Hristov, Steven H. Lin and John P. Christodouleas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوالات، ترفندها، و نکات برای بورد اکوکاردیوگرافی
Questions, Tricks, and Tips for the Echocardiography Boards
نام کتاب:

دانلود کتاب سوالات، ترفندها، و نکات برای بورد اکوکاردیوگرافی

Questions, Tricks, and Tips for the Echocardiography Boards
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Dr. Vincent L. Sorrell and Sasanka Jayasuriya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 63 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجویز داروی سلامت روانی: راهنمای پزشک
Prescribing Mental Health Medication: The Practitioner's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب تجویز داروی سلامت روانی: راهنمای پزشک

Prescribing Mental Health Medication: The Practitioner's Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Christopher M. Doran
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرتروز پس از سانحه: پاتوژنز، تشخیص و مدیریت
Post-Traumatic Arthritis: Pathogenesis, Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروز پس از سانحه: پاتوژنز، تشخیص و مدیریت

Post-Traumatic Arthritis: Pathogenesis, Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Steven Olson and Farshid Guilak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسرار کودکان
Pediatric Secrets
نام کتاب:

دانلود کتاب اسرار کودکان

Pediatric Secrets
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Vijay P. Makhija
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 75.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب کودکان
Pediatric Neurosurgery: Tricks of the Trade
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی مغز و اعصاب کودکان

Pediatric Neurosurgery: Tricks of the Trade
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alan R. Cohen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 81 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی بالینی
Oxford Handbook of Clinical Haematology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی بالینی

Oxford Handbook of Clinical Haematology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Drew Provan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی
Oxford Handbook of Anaesthesia
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی

Oxford Handbook of Anaesthesia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Keith Allman , Iain Wilson , Barry Baker , Anna Batchelor , Mark Bellamy and Simon Berg
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ارتوپدی ورزش درمانی
Orthopaedic Manual Physical Therapy: From Art to Evidence
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ارتوپدی ورزش درمانی

Orthopaedic Manual Physical Therapy: From Art to Evidence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Christopher H. Wise
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 83.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توموگرافی انسجام نوری در بیماریهای مغز و اعصاب
Optical Coherence Tomography in Neurologic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب توموگرافی انسجام نوری در بیماریهای مغز و اعصاب

Optical Coherence Tomography in Neurologic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Peter A. Calabresi , Laura J. Balcer and Elliot M. Frohman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی مغز و اعصاب
Neuro-Oncology: The Essentials
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی مغز و اعصاب

Neuro-Oncology: The Essentials
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mark Bernstein and Mitchel S. Berger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی عصب
Nerve Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی عصب

Nerve Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Susan E. Mackinnon
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 88.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط بر مکالمه بالینی
Mastering the Clinical Conversation: Language as Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط بر مکالمه بالینی

Mastering the Clinical Conversation: Language as Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Matthieu Villatte , Jennifer L. Villatte and Steven C. Hayes
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی استخوان و مفاصل: آرنج
Master Techniques in Orthopaedic Surgery: The Elbow
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی استخوان و مفاصل: آرنج

Master Techniques in Orthopaedic Surgery: The Elbow
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Bernard F. Morrey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 47.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طب تنفسی
Lecture Notes: Respiratory Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب طب تنفسی

Lecture Notes: Respiratory Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Stephen J. Bourke , Graham P. Burns
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی ترمیمی تعویض مفصل: علوم پایه، آرنج و شانه
Joint Replacement Arthroplasty: Basic Science, Elbow, and Shoulder
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ترمیمی تعویض مفصل: علوم پایه، آرنج و شانه

Joint Replacement Arthroplasty: Basic Science, Elbow, and Shoulder
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Bernard F. Morrey, Kai-Nan An and John W. Sperling
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد بالای هیستوپاتولوژی
High Yield Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد بالای هیستوپاتولوژی

High Yield Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Ronald W. Dudek
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاتولوژی کلیه
Pathology of the Kidney
نام کتاب:

دانلود کتاب پاتولوژی کلیه

Pathology of the Kidney
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: J. Charles Jennette, Vivette D. D'Agati, Jean L. Olson and Fred G. Silva
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 90 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر