موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تشخیص های افتراقی در پاتولوژی جراحی:  سیستم ادراری تناسلی
Differential Diagnoses in Surgical Pathology: Genitourinary System First Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص های افتراقی در پاتولوژی جراحی: سیستم ادراری تناسلی

Differential Diagnoses in Surgical Pathology: Genitourinary System First Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Jonathan I. Epstein and George J. Netto
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 92.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص و مدیریت سندرم  مارفان
Diagnosis and Management of Marfan Syndrome 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص و مدیریت سندرم مارفان

Diagnosis and Management of Marfan Syndrome 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Anne H. Child
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شانه: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته
The Shoulder: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب شانه: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته

The Shoulder: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Richard K.N. Ryu , Richard L Angelo and Jeffrey Abrams
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 20.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زانو: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته
The Knee: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب زانو: تکنیک های جراحی آرتروسکوپی پیشرفته

The Knee: AANA Advanced Arthroscopic Surgical Techniques
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Nicholas A Sgaglione , James H Lubowitz and Matthew Provencher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 37.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب اعصاب محیطی: رویکرد آناتومیک و فیزیولوژیک برای مداخله فیزیوتراپی
Peripheral Nerve Injury: An Anatomical and Physiological Approach for Physical Therapy Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب اعصاب محیطی: رویکرد آناتومیک و فیزیولوژیک برای مداخله فیزیوتراپی

Peripheral Nerve Injury: An Anatomical and Physiological Approach for Physical Therapy Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Stephen J. Carp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لکه های جلدی کودکان
Pediatric Spots
نام کتاب:

دانلود کتاب لکه های جلدی کودکان

Pediatric Spots
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Saleh Saad Al Ani
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو و دارو، جلد دوم: استراتژی نانو مهندسی و نانو در برابر بیماری های شدید
Nanotechnology and Drug Delivery, Volume Two: Nano-Engineering Strategies and Nanomedicines against Severe Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو و دارو، جلد دوم: استراتژی نانو مهندسی و نانو در برابر بیماری های شدید

Nanotechnology and Drug Delivery, Volume Two: Nano-Engineering Strategies and Nanomedicines against Severe Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Jose L. Arias
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MRI و CT از سیستم قلب و عروق
MRI and CT of the Cardiovascular System Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI و CT از سیستم قلب و عروق

MRI and CT of the Cardiovascular System Third Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Charles B. Higgins and Albert de Roos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 43.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فارماکولوژی پزشکی
Medical Pharmacology at a Glance 8th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فارماکولوژی پزشکی

Medical Pharmacology at a Glance 8th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Michael J. Neal
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 35 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی مری
Master Techniques in Surgery: Esophageal Surgery 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های اصلی در جراحی: جراحی مری

Master Techniques in Surgery: Esophageal Surgery 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: James Luketich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 59.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای داروهای روان گردان بالینی
Manual of Clinical Psychopharmacology
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای داروهای روان گردان بالینی

Manual of Clinical Psychopharmacology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alan F. Schatzberg and Charles DeBattista
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عفونت های سیستم اعصاب مرکزی
Infections of the Central Nervous System Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب عفونت های سیستم اعصاب مرکزی

Infections of the Central Nervous System Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: W. Michael Scheld , Dr. Richard J. Whitley and Christina M. Marra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 41.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی تصویربرداری از ستون فقرات انسان: اطلس جامع
Imaging Anatomy of the Human Spine: A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی تصویربرداری از ستون فقرات انسان: اطلس جامع

Imaging Anatomy of the Human Spine: A Comprehensive Atlas Including Adjacent Structures 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Scott E. Forseen and Neil M. Borden
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 40.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CT ریه با وضوح بالا
High-Resolution CT of the Lung Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب CT ریه با وضوح بالا

High-Resolution CT of the Lung Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: W. Richard Webb , Nestor L. Muller and David P Naidich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 70.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیپوژنزیس کبدی از نو و تنظیم متابولیسم
Hepatic De Novo Lipogenesis and Regulation of Metabolism 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب لیپوژنزیس کبدی از نو و تنظیم متابولیسم

Hepatic De Novo Lipogenesis and Regulation of Metabolism 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: James M. Ntambi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیری سالم: اصول و عملکرد بالینی برای پزشکان
Healthy Aging: Principles and Clinical Practice for Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب پیری سالم: اصول و عملکرد بالینی برای پزشکان

Healthy Aging: Principles and Clinical Practice for Clinicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Virginia Burggraf , Kye Y Kim and Aubrey L Knight
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از بیمار جراحی برای تکنسین ها و پرستاران دامپزشکی
Surgical Patient Care for Veterinary Technicians and Nurses 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از بیمار جراحی برای تکنسین ها و پرستاران دامپزشکی

Surgical Patient Care for Veterinary Technicians and Nurses 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Gerianne Holzman and Teri Raffel
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: نظارت و درمان برای عمل پیشرفته پرستاری
Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پرستاری مراقبت ویژه: نظارت و درمان برای عمل پیشرفته پرستاری

Critical Care Nursing: Monitoring and Treatment for Advanced Nursing Practice 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Kathy J. Booker
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های قلبی عروقی و متابولیک: اکتشافات علمی و درمان جدید
Cardiovascular and Metabolic Disease: Scientific Discoveries and New Therapies
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های قلبی عروقی و متابولیک: اکتشافات علمی و درمان جدید

Cardiovascular and Metabolic Disease: Scientific Discoveries and New Therapies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Philip Peplow , James Adams , Tim Young and David Thurston
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف دارو  و طراحی در سیلیکون: تئوری، روش ها، چالش ها، و کاربرد ها
In Silico Drug Discovery and Design: Theory, Methods, Challenges, and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف دارو و طراحی در سیلیکون: تئوری، روش ها، چالش ها، و کاربرد ها

In Silico Drug Discovery and Design: Theory, Methods, Challenges, and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Claudio N. Cavasotto
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر