موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی برداشتن عمده ریوی
Atlas of endoscopic major pulmonary resections
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس آندوسکوپی برداشتن عمده ریوی

Atlas of endoscopic major pulmonary resections
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Dominique Gossot
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 24.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس اندومیکروسکوپی
Atlas of Endomicroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس اندومیکروسکوپی

Atlas of Endomicroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Ralf Kiesslich , Peter R. Galle , Markus F. Neurath
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس اﺳﮑﻦ ﻟﯿﺰري ﮐﺎﻧﻔﻮﮐﺎل در میکروسکوپ داخل بدن در چشم پزشکی
Atlas of Confocal Laser Scanning In-vivo Microscopy in Ophthalmology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس اﺳﮑﻦ ﻟﯿﺰري ﮐﺎﻧﻔﻮﮐﺎل در میکروسکوپ داخل بدن در چشم پزشکی

Atlas of Confocal Laser Scanning In-vivo Microscopy in Ophthalmology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: R.F. Guthoff , C. Baudouin and J. Stave
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی پستان
Atlas of Breast Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی پستان

Atlas of Breast Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Ismail Jatoi , Manfred Kaufmann and Jean Yves Petit
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت بیماری آترواسکلروز
Atherosclerosis Disease Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت بیماری آترواسکلروز

Atherosclerosis Disease Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jasjit Suri , Chirinjeev Kathuria and Filippo Molinari
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 36.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری کمکی برای افراد کم بینا و افراد نابینا
Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری کمکی برای افراد کم بینا و افراد نابینا

Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Marion Hersh and Michael A Johnson
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسید آسپارتیک پروتئاز به عنوان اهداف درمانی، جلد 45
Aspartic Acid Proteases as Therapeutic Targets, Volume 45
نام کتاب:

دانلود کتاب اسید آسپارتیک پروتئاز به عنوان اهداف درمانی، جلد 45

Aspartic Acid Proteases as Therapeutic Targets, Volume 45
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Arun K. Ghosh , Raimund Mannhold , Hugo Kubinyi and Gerd Folkers
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندامهای مصنوعی
Artificial Organs
نام کتاب:

دانلود کتاب اندامهای مصنوعی

Artificial Organs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Nadey S. Hakim
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عمل جراحی آرتروسکوپی روتاتور کاف
Arthroscopic Rotator Cuff Surgery: A Practical Approach to Management
نام کتاب:

دانلود کتاب عمل جراحی آرتروسکوپی روتاتور کاف

Arthroscopic Rotator Cuff Surgery: A Practical Approach to Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Jeffrey S. Abrams and Robert H. Bell
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیولوژی کاربردی در طب مراقبت های ویژه
Applied Physiology in Intensive Care Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیولوژی کاربردی در طب مراقبت های ویژه

Applied Physiology in Intensive Care Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: M.R. Pinsky , L. Brochard and J. Mancebo
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کالبد شکافی آئورت و سندرم های مرتبط
Aortic Dissection and Related Syndromes
نام کتاب:

دانلود کتاب کالبد شکافی آئورت و سندرم های مرتبط

Aortic Dissection and Related Syndromes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ragavendra Baliga , Christoph Nienaber , Eric M. Isselbacher and Kim A. Eagle
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی، فارماکولوژی، مراقبت های ویژه و اضطراری
Anaesthesia, Pharmacology, Intensive Care and Emergency
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی، فارماکولوژی، مراقبت های ویژه و اضطراری

Anaesthesia, Pharmacology, Intensive Care and Emergency
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Antonino Gullo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پتانسیل ضد تومور و دیگر خواص دارویی در حال ظهور ترکیبات طبیعی
Antitumor Potential and other Emerging Medicinal Properties of Natural Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب پتانسیل ضد تومور و دیگر خواص دارویی در حال ظهور ترکیبات طبیعی

Antitumor Potential and other Emerging Medicinal Properties of Natural Compounds
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Evandro Fei Fang and Tzi Bun Ng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری آنورکتال و کولون: راهنمای عملی برای مدیریت خود
Anorectal and Colonic Diseases: A Practical Guide to their Management
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری آنورکتال و کولون: راهنمای عملی برای مدیریت خود

Anorectal and Colonic Diseases: A Practical Guide to their Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Jean-Claude Givel , Neil Mortensen and Bruno Roche
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 35.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2014
Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2014
نام کتاب:

دانلود کتاب به روز رسانی سالانه در مراقبت های ویژه و طب اورژانس 2014

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2014
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Vincent and Jean-Louis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی
Anesthesiology Core Review
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی

Anesthesiology Core Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Brian Freeman and Jeffrey Berger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی و بیماری های گوش و حلق و بینی
Anesthesiology and Otolaryngology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی و بیماری های گوش و حلق و بینی

Anesthesiology and Otolaryngology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Adam I. Levine , Satish Govindaraj and Samuel DeMaria
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی بجهت تروما: شواهد و چالش های جدید
Anesthesia for Trauma: New Evidence and New Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی بجهت تروما: شواهد و چالش های جدید

Anesthesia for Trauma: New Evidence and New Challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Corey S. Scher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنمی در سالمندان
Anemia in the Elderly
نام کتاب:

دانلود کتاب آنمی در سالمندان

Anemia in the Elderly
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Lodovico Balducci , William B. Ershler and John M. Bennett
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آندرولوژی: بهداشت باروری مردان و اختلال در عملکرد
Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب آندرولوژی: بهداشت باروری مردان و اختلال در عملکرد

Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Eberhard Nieschlag , Hermann M. Behre and Susan Nieschlag
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر