موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هموروئید
Hemorrhoids
نام کتاب:

دانلود کتاب هموروئید

Hemorrhoids
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Hyung Kyu Yang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموفیلی و هموستاز
Hemophilia and Hemostasis: A Case-Based Approach to Management
نام کتاب:

دانلود کتاب هموفیلی و هموستاز

Hemophilia and Hemostasis: A Case-Based Approach to Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Alice D. Ma , Harold R. Roberts and Miguel A. Escobar
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی -درمان انکولوژی
Hematology - Oncology Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی -درمان انکولوژی

Hematology - Oncology Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Michael Boyiadzis , James Frame , David R. Kohler and Tito Fojo
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 183.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نارسایی قلبی
Heart Failure: Bench to Bedside
نام کتاب:

دانلود کتاب نارسایی قلبی

Heart Failure: Bench to Bedside
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: José Marín-García
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت برنامه سلامتی: توسعه از طریق ارزیابی
Health Program Management: From Development Through Evaluation
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت برنامه سلامتی: توسعه از طریق ارزیابی

Health Program Management: From Development Through Evaluation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Beaufort B. Longest Jr.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سواد سلامت در پرستاری: مراقبت فرد محور
Health Literacy in Nursing: Providing Person-Centered Care
نام کتاب:

دانلود کتاب سواد سلامت در پرستاری: مراقبت فرد محور

Health Literacy in Nursing: Providing Person-Centered Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Terri Ann Parnell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روماتولوژی هریسون
Harrison's Rheumatology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب روماتولوژی هریسون

Harrison's Rheumatology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Anthony Fauci and Carol Langford
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت پزشکی ریوی و بحرانی هریسون
Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت پزشکی ریوی و بحرانی هریسون

Harrison's Pulmonary and Critical Care Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول طب داخلی هریسون جلد 1/2
Harrison's Principles of Internal Medicine Vol 1/2
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول طب داخلی هریسون جلد 1/2

Harrison's Principles of Internal Medicine Vol 1/2
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Anthony Fauci , Eugene Braunwald , Dennis Kasper , Stephen Hauser , Dan Longo , J. Jameson and Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های عفونی هریسون
Harrison's Infectious Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های عفونی هریسون

Harrison's Infectious Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: Dennis Kasper and Anthony Fauci
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 38.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی قلب و عروق هریسون
Harrison's Cardiovascular Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی قلب و عروق هریسون

Harrison's Cardiovascular Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نفرولوژی هریسون و اختلالات اسید - باز
Harrison's Nephrology and Acid-Base Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب نفرولوژی هریسون و اختلالات اسید - باز

Harrison's Nephrology and Acid-Base Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: J. Jameson and Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قلب و عروق پزشکی هریسون
Harrison's Cardiovascular Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب قلب و عروق پزشکی هریسون

Harrison's Cardiovascular Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Joseph Loscalzo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 44.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغز و اعصاب بالینی HANKEY
Hankey's Clinical Neurology, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مغز و اعصاب بالینی HANKEY

Hankey's Clinical Neurology, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Philip B. Gorelick , Fernando Testai , Graeme Hankey , Joanna M. Wardlaw
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 81.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی و انکولوژی هریسون
Harrison's Hematology and Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی و انکولوژی هریسون

Harrison's Hematology and Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Dan Longo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان حیوانات: مبانی نظری و راهنمایی برای تمرین
Handbook on Animal-Assisted Therapy, Third Edition: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان حیوانات: مبانی نظری و راهنمایی برای تمرین

Handbook on Animal-Assisted Therapy, Third Edition: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Aubrey H. Fine
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد جانبی دارویی
Handbook of Pharmaceutical Excipients
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد جانبی دارویی

Handbook of Pharmaceutical Excipients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Raymond C. Rowe
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 19.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروهای قلبی عروقی کودکان
Handbook of Pediatric Cardiovascular Drugs
نام کتاب:

دانلود کتاب داروهای قلبی عروقی کودکان

Handbook of Pediatric Cardiovascular Drugs
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ricardo Munoz , Eduardo da Cruz , Carol G. Vetterly , David Cooper and Donald Berry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کتاب لیزر در امراض پوستی
Handbook of Lasers in Dermatology
نام کتاب:

دانلود کتاب کتاب لیزر در امراض پوستی

Handbook of Lasers in Dermatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پوست
نویسنده: Keyvan Nouri
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سردرد: مدیریت عملی
Handbook of Headache: Practical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب سردرد: مدیریت عملی

Handbook of Headache: Practical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paolo Martelletti and Timothy J. Steiner
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر