موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اخلاق زیستی جهانی
Handbook of Global Bioethics
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق زیستی جهانی

Handbook of Global Bioethics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Henk A.M.J. ten Have and Bert Gordijn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت
Handbook of Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت

Handbook of Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Rudy Bilous and Richard Donnelly
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شنوایی سنجی بالینی
Handbook of Clinical Audiology
نام کتاب:

دانلود کتاب شنوایی سنجی بالینی

Handbook of Clinical Audiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Jack Katz
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای پروتکل های اورژانسی سگ سانان و گربه سانان
Handbook of Canine and Feline Emergency Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای پروتکل های اورژانسی سگ سانان و گربه سانان

Handbook of Canine and Feline Emergency Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دامپزشکی
نویسنده: Maureen McMichael
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 176.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای گاز خون - تفسیر اسید - باز
Handbook of Blood Gas/Acid-Base Interpretation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای گاز خون - تفسیر اسید - باز

Handbook of Blood Gas/Acid-Base Interpretation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Ashfaq Hasan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست توازن زیستی
Handbook of Bioequivalence Testing, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تست توازن زیستی

Handbook of Bioequivalence Testing, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Sarfaraz K. Niazi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای سلامت آمریکایی آسیایی
Handbook of Asian American Health
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای سلامت آمریکایی آسیایی

Handbook of Asian American Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Grace J. Yoo , Mai-Nhung Le and Alan Y. Oda
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان کاربردی
Handbook of Applied Therapeutics
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان کاربردی

Handbook of Applied Therapeutics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Burgunda Sweet
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی در مراقبت های ویژه
Haematology in Critical Care
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی در مراقبت های ویژه

Haematology in Critical Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jecko Thachil and Quentin Hill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماتولوژی
Haematology at a Glance
نام کتاب:

دانلود کتاب هماتولوژی

Haematology at a Glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Atul B. Mehta and Victor Hoffbrand
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند رشته ای اختلاف در مدیریت سرطان پروستات
A Multidisciplinary Analysis of Controversies in the Management of Prostate Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل چند رشته ای اختلاف در مدیریت سرطان پروستات

A Multidisciplinary Analysis of Controversies in the Management of Prostate Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Donald S. Coffey
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رشد اسکلت کودکان : مقدمه ای برای رادیولوژیست
Growth of the Pediatric Skeleton: A Primer for Radiologists
نام کتاب:

دانلود کتاب رشد اسکلت کودکان : مقدمه ای برای رادیولوژیست

Growth of the Pediatric Skeleton: A Primer for Radiologists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Alan Emil Oestreich
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گزارش نظارت جهانی 2014/2015: پایان دادن به فقر و اشتراک گذاری رفاه
Global Monitoring Report 2014/2015: Ending Poverty and Sharing Prosperity
نام کتاب:

دانلود کتاب گزارش نظارت جهانی 2014/2015: پایان دادن به فقر و اشتراک گذاری رفاه

Global Monitoring Report 2014/2015: Ending Poverty and Sharing Prosperity
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: World Bank and International Monetary Fund
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیده بان سازمان بهداشت جهانی
Global Health Watch 4: An Alternative World Health Report
نام کتاب:

دانلود کتاب دیده بان سازمان بهداشت جهانی

Global Health Watch 4: An Alternative World Health Report
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: The Global Health Watch
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گلوکوم (آب سیاه)
Glaucoma
نام کتاب:

دانلود کتاب گلوکوم (آب سیاه)

Glaucoma
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Franz Grehn and Robert Stamper
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دیابت حاملگی: ریشه، عوارض، درمان
Gestational Diabetes: Origins, Complications, and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب دیابت حاملگی: ریشه، عوارض، درمان

Gestational Diabetes: Origins, Complications, and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Clive Petry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روماتولوژی سالمندان: یک رویکرد جامع
Geriatric Rheumatology: A Comprehensive Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب روماتولوژی سالمندان: یک رویکرد جامع

Geriatric Rheumatology: A Comprehensive Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Yuri Nakasato and Raymond L. Yung
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی سالمندان: درمان، ارزیابی و مدیریت
Geriatric Oncology: Treatment, Assessment and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی سالمندان: درمان، ارزیابی و مدیریت

Geriatric Oncology: Treatment, Assessment and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Arti Hurria and Lodovico Balducci
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موارد رادیولوژی ادراری تناسلی
Genitourinary Radiology Cases
نام کتاب:

دانلود کتاب موارد رادیولوژی ادراری تناسلی

Genitourinary Radiology Cases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Mark E. Lockhart and Rupan Sanyal
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 88.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاهش خطر جراحی عمومی
General Surgery Risk Reduction
نام کتاب:

دانلود کتاب کاهش خطر جراحی عمومی

General Surgery Risk Reduction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Brendon J Coventry
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر