موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب انکولوژی بالینی و  کاهش خطا: راهنمای برای پزشکان
Clinical Oncology and Error Reduction: A Manual for Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی بالینی و کاهش خطا: راهنمای برای پزشکان

Clinical Oncology and Error Reduction: A Manual for Clinicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Antonella Surbone and Michael Rowe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رتینوپاتی دیابتی
Diabetic Retinopathy
نام کتاب:

دانلود کتاب رتینوپاتی دیابتی

Diabetic Retinopathy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Sandeep Saxena and Carsten H. Meyer
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مبتنی بر شواهد سکته مغزی
Evidence-Based Management of Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مبتنی بر شواهد سکته مغزی

Evidence-Based Management of Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jose Biller , Jose M. Ferro
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص لوسمی
Leukaemia Diagnosis
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص لوسمی

Leukaemia Diagnosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Barbara J. Bain
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری عروق کرونر اصلی چپ: راهنمای عملی برای مداخله متخصص قلب و عروق
Left Main Coronary Artery Disease: A Practical Guide for the Interventional Cardiologist
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری عروق کرونر اصلی چپ: راهنمای عملی برای مداخله متخصص قلب و عروق

Left Main Coronary Artery Disease: A Practical Guide for the Interventional Cardiologist
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Corrado Tamburino
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش پرستاری ناتوانی
Learning Disability Nursing at a glance
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش پرستاری ناتوانی

Learning Disability Nursing at a glance
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پرستاری
نویسنده: Bob Gates , Debra Fearns and Jo Welch
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رهبری در بهداشت و درمان
Leadership in Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب رهبری در بهداشت و درمان

Leadership in Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Richard B. Gunderman
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لیزر در دندانپزشکی: راهنمای برای استفاده های بالینی
Lasers in Dentistry: Guide for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب لیزر در دندانپزشکی: راهنمای برای استفاده های بالینی

Lasers in Dentistry: Guide for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » دندان پزشکی
نویسنده: Patricia de Freitas and Alyne Simões
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک لاپاروسکوپی در انکولوژی اورولوژیک
Laparoscopic Techniques in Uro-Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک لاپاروسکوپی در انکولوژی اورولوژیک

Laparoscopic Techniques in Uro-Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Bertrand Guillonneau , Inderbir S. Gill , Guenter Janetschek and Ingolf A. Türk
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 28.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرین و تجهیزات آزمایشگاهی، شایستگی در مراقبت تنفسی
Laboratory Exercises for Competency in Respiratory Care
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرین و تجهیزات آزمایشگاهی، شایستگی در مراقبت تنفسی

Laboratory Exercises for Competency in Respiratory Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Thomas J. Butler Ph.D RRT RPFT
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرتروسکوپی زانو
Knee Arthroscopy
نام کتاب:

دانلود کتاب آرتروسکوپی زانو

Knee Arthroscopy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Brian McKeon , James V. Bono and John C. Richmond
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری مفاصل در دوران کودکی و نوجوانی
Joint Imaging in Childhood and Adolescence
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری مفاصل در دوران کودکی و نوجوانی

Joint Imaging in Childhood and Adolescence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Sergio Viana , Maria Custódia Machado Ribeiro , Bruno Beber Machado
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 29.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاروتنوئیدها و بیماری شبکیه
Carotenoids and Retinal Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب کاروتنوئیدها و بیماری شبکیه

Carotenoids and Retinal Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: John T. Landrum and John Nolan
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هورمون ها و رفتار
Hormones and Behavior
نام کتاب:

دانلود کتاب هورمون ها و رفتار

Hormones and Behavior
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Davis Simonsen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل و اخلاق در کمک حرفه
Issues and Ethics in the Helping Professions
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل و اخلاق در کمک حرفه

Issues and Ethics in the Helping Professions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: Gerald Corey , Marianne Schneider Corey , Cindy Corey and Patrick Callanan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایسکمی عروق و از دست دادن خود تنظیمی در چشمی و بیماریهای مغزی: چشم انداز جدید
Ischemia and Loss of Vascular Autoregulation in Ocular and Cerebral Diseases: A New Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب ایسکمی عروق و از دست دادن خود تنظیمی در چشمی و بیماریهای مغزی: چشم انداز جدید

Ischemia and Loss of Vascular Autoregulation in Ocular and Cerebral Diseases: A New Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Maurice E. Langham
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر پرستاری انفورماتیک
Introduction to Nursing Informatics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر پرستاری انفورماتیک

Introduction to Nursing Informatics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » انفورماتیک پزشکی
نویسنده: Kathryn J. Hannah , Pamela Hussey , Margaret A. Kennedy and Marion Ball
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روماتولوژی
Integrative Rheumatology
نام کتاب:

دانلود کتاب روماتولوژی

Integrative Rheumatology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Randy Horwitz and Daniel Muller
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیولوژی یکپارچه بهداشت زنان
Integrative Biology of Women's Health
نام کتاب:

دانلود کتاب بیولوژی یکپارچه بهداشت زنان

Integrative Biology of Women's Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Espen E. Spangenburg
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری جامع  قلب با مولتی توموگرافی کامپیوتری (MDCT)
Integrated Cardiothoracic Imaging with MDCT
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری جامع قلب با مولتی توموگرافی کامپیوتری (MDCT)

Integrated Cardiothoracic Imaging with MDCT
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Martine Rémy-Jardin and Jacques Remy
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 19.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر