موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شبکه های مغز
Networks of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های مغز

Networks of the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Olaf Sporns
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 20 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد گردن: علل، تشخیص و مدیریت
Neck Pain: Causes, Diagnosis and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب درد گردن: علل، تشخیص و مدیریت

Neck Pain: Causes, Diagnosis and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Gregorio Lombardi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبتنی بر شواهد تمرین: رویکرد یکپارچه پژوهشی، اداری و عمل
Evidence-Based Practice: An Integrative Approach to Research, Administration and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مبتنی بر شواهد تمرین: رویکرد یکپارچه پژوهشی، اداری و عمل

Evidence-Based Practice: An Integrative Approach to Research, Administration and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Heather R. Hall and Linda A. Roussel
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محصولات طبیعی شیمی: منابع، جداسازی و ترکیبات
Natural Products Chemistry: Sources, Separations and Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی شیمی: منابع، جداسازی و ترکیبات

Natural Products Chemistry: Sources, Separations and Structures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Raymond Cooper and George Nicola
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  محصولات طبیعی و کشف داروی سرطان
Natural Products and Cancer Drug Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب محصولات طبیعی و کشف داروی سرطان

Natural Products and Cancer Drug Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Frank E. Koehn
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پاسخ به مسائل مربوط  در سراسر کشور بعد از یک حمله هسته ای: ملاحظات پزشکی و بهداشت عمومی برای آمادگی حوادث فاجعه بار
Nationwide Response Issues After an Improvised Nuclear Device Attack: Medical Health Preparedness for Catastrophic Event
نام کتاب:

دانلود کتاب پاسخ به مسائل مربوط در سراسر کشور بعد از یک حمله هسته ای: ملاحظات پزشکی و بهداشت عمومی برای آمادگی حوادث فاجعه بار

Nationwide Response Issues After an Improvised Nuclear Device Attack: Medical Health Preparedness for Catastrophic Event
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Forum on Medical and Public Health Preparedness for Catastrophic Events
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حمله خواب: راهنمای بالینی
Narcolepsy: A Clinical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب حمله خواب: راهنمای بالینی

Narcolepsy: A Clinical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Meeta Goswami , S. R. Pandi-Perumal and Michael J. Thorpy
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو برای تصویربرداری پزشکی و تشخیص: از  طراحی نانوذرات تا کاربردهای بالینی
Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو برای تصویربرداری پزشکی و تشخیص: از طراحی نانوذرات تا کاربردهای بالینی

Nanotechnology for Biomedical Imaging and Diagnostics: From Nanoparticle Design to Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » بیوتکنولوژی پزشکی
نویسنده: Mikhail Y. Berezin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی بافت میوکارد
Myocardial Tissue Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی بافت میوکارد

Myocardial Tissue Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Tatsuya Shimizu and Katsuhisa Matsuura
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان میلوما: دنبال کردن سلول های پلاسما
Myeloma Therapy: Pursuing the Plasma Cell
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان میلوما: دنبال کردن سلول های پلاسما

Myeloma Therapy: Pursuing the Plasma Cell
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Sagar Lonial
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری استخوانی میلوما
Myeloma Bone Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری استخوانی میلوما

Myeloma Bone Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: G. David Roodman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های اسکلتی عضلانی 2009-2012: تصویربرداری تشخیصی
Musculoskeletal Diseases 2009-2012: Diagnostic Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های اسکلتی عضلانی 2009-2012: تصویربرداری تشخیصی

Musculoskeletal Diseases 2009-2012: Diagnostic Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Gustav K. von Schulthess and Christoph Zollikofer
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 27.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مولتیپل اسکلروزیس، بیماری جنون گاوی و اسینتوباکتر
Multiple Sclerosis, Mad Cow Disease and Acinetobacter
نام کتاب:

دانلود کتاب مولتیپل اسکلروزیس، بیماری جنون گاوی و اسینتوباکتر

Multiple Sclerosis, Mad Cow Disease and Acinetobacter
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Alan Ebringer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد عضلانی: تشخیص و درمان
Muscle Pain: Diagnosis and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب درد عضلانی: تشخیص و درمان

Muscle Pain: Diagnosis and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Siegfried Mense , Robert D. Gerwin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع دارویی موزبی برای بهداشت حرفه ای
Mosby's Drug Reference for Health Professions
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع دارویی موزبی برای بهداشت حرفه ای

Mosby's Drug Reference for Health Professions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Mosby
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب داروسازی
Mosby's Pharmacy Review
نام کتاب:

دانلود کتاب داروسازی

Mosby's Pharmacy Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » داروسازی
نویسنده: Mosby
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تست مولکولی در سرطان
Molecular Testing in Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب تست مولکولی در سرطان

Molecular Testing in Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: George M. Yousef and Serge Jothy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی بیماری های هماتو لنفوئید
Molecular Pathology of Hematolymphoid Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی بیماری های هماتو لنفوئید

Molecular Pathology of Hematolymphoid Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Cherie H. Dunphy and Philip T. Cagle
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیسم های مولکولی آنژیوژنز
Molecular Mechanisms of Angiogenesis: From Ontogenesis to Oncogenesis
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیسم های مولکولی آنژیوژنز

Molecular Mechanisms of Angiogenesis: From Ontogenesis to Oncogenesis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jean-Jacques Feige , Gilles Pagès , Fabrice Soncin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژنتیک مولکولی بی نظمی هموستاز و pH
Molecular Genetics of Dysregulated pH Homeostasis
نام کتاب:

دانلود کتاب ژنتیک مولکولی بی نظمی هموستاز و pH

Molecular Genetics of Dysregulated pH Homeostasis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jen-Tsan Chi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر