موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصلاح پرتوی یونی جامدات: تعامل یون جامد و آسیب تشعشع
Ion Beam Modification of Solids: Ion-Solid Interaction and Radiation Damage
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح پرتوی یونی جامدات: تعامل یون جامد و آسیب تشعشع

Ion Beam Modification of Solids: Ion-Solid Interaction and Radiation Damage
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Werner Wesch and Elke Wendler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار غیرپارامتری برای علوم زیستی با استفاده از نسخه R 1
Introduction to Nonparametric Statistics for the Biological Sciences Using R 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار غیرپارامتری برای علوم زیستی با استفاده از نسخه R 1

Introduction to Nonparametric Statistics for the Biological Sciences Using R 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas W. MacFarland , Jan M. Yates
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمومكانيك غیر خطی   جامدات
Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ترمومكانيك غیر خطی جامدات

Introduction to Nonlinear Thermomechanics of Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Michal Kleiber and Piotr Kowalczyk
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو ترانوستیک
Introduction to Nanotheranostics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر نانو ترانوستیک

Introduction to Nanotheranostics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Subramanian Tamil Selvan and Karthikeyan Narayanan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل
Introduction to Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل

Introduction to Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William R. Wade
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرآیندهای احتراق داخلی موتورهای موشک مایع: مدلسازی و شبیه سازی عددی
Internal Combustion Processes of Liquid Rocket Engines: Modeling and Numerical Simulations 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیندهای احتراق داخلی موتورهای موشک مایع: مدلسازی و شبیه سازی عددی

Internal Combustion Processes of Liquid Rocket Engines: Modeling and Numerical Simulations 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Zhen-Guo Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعامل الکترون ها: تئوری و روش محاسباتی
Interacting Electrons: Theory and Computational Approaches 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تعامل الکترون ها: تئوری و روش محاسباتی

Interacting Electrons: Theory and Computational Approaches 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Richard M. Martin , Lucia Reining and David M. Ceperley
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات هوشمند دوم: ریاضیات کاربردی و تئوری تقریب
Intelligent Mathematics II: Applied Mathematics and Approximation Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات هوشمند دوم: ریاضیات کاربردی و تئوری تقریب

Intelligent Mathematics II: Applied Mathematics and Approximation Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: George A. Anastassiou and Oktay Duman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکردهای عددی نوآورانه برای چند زمینه و مسائل چند بعدی
Innovative Numerical Approaches for Multi-Field and Multi-Scale Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکردهای عددی نوآورانه برای چند زمینه و مسائل چند بعدی

Innovative Numerical Approaches for Multi-Field and Multi-Scale Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kerstin Weinberg and Anna Pandolfi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سری نامتناهی در تاریخچه مراحل تجزیه و تحلیل تا آستانه مجموع پذیری
Infinite Series in a History of Analysis Stages up to the Verge of Summability
نام کتاب:

دانلود کتاب سری نامتناهی در تاریخچه مراحل تجزیه و تحلیل تا آستانه مجموع پذیری

Infinite Series in a History of Analysis Stages up to the Verge of Summability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Körle, Hans-Heinrich
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبدل های منبع تغذیه امپدانس الکتریکی
Impedance Source Power Electronic Converters
نام کتاب:

دانلود کتاب مبدل های منبع تغذیه امپدانس الکتریکی

Impedance Source Power Electronic Converters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yushan Liu , Haitham Abu-Rub , Baoming Ge , Frede Blaabjerg , Omar Ellabban and Poh Chiang Loh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساختار نفوذپذیری خاک
Hydrostructural Pedology
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار نفوذپذیری خاک

Hydrostructural Pedology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Erik Braudeau , Amjad T. Assi and Rabi H. Mohtar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هواشناسی
Hydrometeorology
نام کتاب:

دانلود کتاب هواشناسی

Hydrometeorology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Christopher G. Collier
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدروژئولوژی دشت
Hydrogeology of Plains
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژئولوژی دشت

Hydrogeology of Plains
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Miguel Auge
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسان و تشخیص صدا به صورت خودکار روی کانال های مخابراتی
Human and Automatic Speaker Recognition over Telecommunication Channels
نام کتاب:

دانلود کتاب انسان و تشخیص صدا به صورت خودکار روی کانال های مخابراتی

Human and Automatic Speaker Recognition over Telecommunication Channels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Laura Fernández Gallardo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی های بالای لیزر مولکولی: خود تنظیمی میزان آزاد سازی لیزر و کاربردها
High-Energy Molecular Lasers: Self-Controlled Volume-Discharge Lasers and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی های بالای لیزر مولکولی: خود تنظیمی میزان آزاد سازی لیزر و کاربردها

High-Energy Molecular Lasers: Self-Controlled Volume-Discharge Lasers and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: V. V. Apollonov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی های بالا فیزیک اتمی
High-Energy Atomic Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی های بالا فیزیک اتمی

High-Energy Atomic Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فناوری هسته ای
نویسنده: Drukarev, Evgeny G. and Mikhailov, A.I.
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های فضایی ناهمگن
Heterogeneous Vehicular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های فضایی ناهمگن

Heterogeneous Vehicular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Kan Zheng , Lin Zhang , Wei Xiang and Wenbo Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تعادل هارمونیک روش المان محدود:  کاربردها در الکترومغناطیس غیر خطی و سیستم های قدرت
Harmonic Balance Finite Element Method: Applications in Nonlinear Electromagnetics and Power Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب تعادل هارمونیک روش المان محدود: کاربردها در الکترومغناطیس غیر خطی و سیستم های قدرت

Harmonic Balance Finite Element Method: Applications in Nonlinear Electromagnetics and Power Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Junwei Lu , Xiaojun Zhao and Sotoshi Yamada
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای منسوجات لوکس و مد پایدار - جلد  2
Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion: Volume 2
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای منسوجات لوکس و مد پایدار - جلد 2

Handbook of Sustainable Luxury Textiles and Fashion: Volume 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » صنایع نساجی
نویسنده: Miguel Angel Gardetti and Subramanian Senthilkannan Muthu
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر