موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب گرانش و کوانتوم: مقالات آموزشی در کیهان شناسی، اختر فیزیک، و گرانش کوانتومی
Gravity and the Quantum: Pedagogical Essays on Cosmology, Astrophysics, and Quantum Gravity
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش و کوانتوم: مقالات آموزشی در کیهان شناسی، اختر فیزیک، و گرانش کوانتومی

Gravity and the Quantum: Pedagogical Essays on Cosmology, Astrophysics, and Quantum Gravity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jasjeet Singh Bagla and Sunu Engineer
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 14 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکامل سیستم های چند عاملی: از الهام  تا کاربردها
Evolutionary Multi-Agent Systems: From Inspirations to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل سیستم های چند عاملی: از الهام تا کاربردها

Evolutionary Multi-Agent Systems: From Inspirations to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Aleksander Byrski and Marek Kisiel-Dorohinicki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل آشفتگی
Principles of Turbulence Control 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل آشفتگی

Principles of Turbulence Control 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Baochun Fan , Gang Dong
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رسنترس پلاسمونیک: اصول، پیشرفت ها، و کاربرد ها
Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رسنترس پلاسمونیک: اصول، پیشرفت ها، و کاربرد ها

Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Masanobu Iwanaga
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته
Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیرهای مدرن شیمی فیزیک: رویکرد مهندسی با نرم افزار چند رشته

Pathways to Modern Physical Chemistry: An Engineering Approach with Multidisciplinary Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Rainer Wolf , Gennady E. Zaikov and A. K. Haghi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری
Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
نام کتاب:

دانلود کتاب سلول های خورشیدی آلی - فیزیک دستگاه، پردازش، تخریب و پیشگیری

Organic Solar Cells: Device Physics, Processing, Degradation, and Prevention
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Pankaj Kumar
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های عددی در مکانیک محاسباتی
Numerical Methods in Computational Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های عددی در مکانیک محاسباتی

Numerical Methods in Computational Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jamshid Ghaboussi and Xiping Steven Wu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های بقاء چند حالت برای داده ها با سانسور فاصله
Multi-State Survival Models for Interval-Censored Data
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های بقاء چند حالت برای داده ها با سانسور فاصله

Multi-State Survival Models for Interval-Censored Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ardo van den Hout
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد چندفروئیک: خواص، تکنیک، و کاربردها
Multiferroic Materials: Properties, Techniques, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد چندفروئیک: خواص، تکنیک، و کاربردها

Multiferroic Materials: Properties, Techniques, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Junling Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 35.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی
Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی مولکولی واکنش های ژئوشیمیایی

Molecular Modeling of Geochemical Reactions: An Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: James D. Kubicki
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روند مدرن در تجزیه و تحلیل پیچیده
Modern Trends in Hypercomplex Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روند مدرن در تجزیه و تحلیل پیچیده

Modern Trends in Hypercomplex Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Swanhild Bernstein , Uwe Kähler , Irene Sabadini and Franciscus Sommen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی
Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ها و الگوریتم ها برای مولکولهای زیستی و شبکه های مولکولی

Models and Algorithms for Biomolecules and Molecular Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Bhaskar DasGupta and Jie Liang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک مواد: با کاربردها در اکسل
Mechanics of Materials: With Applications in Excel
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک مواد: با کاربردها در اکسل

Mechanics of Materials: With Applications in Excel
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Bichara B. Muvdi and Souhail Elhouar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 33.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خصوصیات مواد ترمو الکترونیک
Materials Aspect of Thermoelectricity
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات مواد ترمو الکترونیک

Materials Aspect of Thermoelectricity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ctirad Uher
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترافیک سیگنال
Signal Traffic: Critical Studies of Media Infrastructures
نام کتاب:

دانلود کتاب ترافیک سیگنال

Signal Traffic: Critical Studies of Media Infrastructures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Lisa Parks and Nicole Starosielski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از راه دور
Sea Ice: Physics and Remote Sensing
نام کتاب:

دانلود کتاب دریای یخ: فیزیک و سنجش از راه دور

Sea Ice: Physics and Remote Sensing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Mohammed Shokr and Nirmal Sinha
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 67.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خصوصیات کانال انتشار، ارزیابی پارامترها و مدل سازی ارتباطات بی سیم
Propagation Channel Characterization, Parameter Estimation, and Modeling for Wireless Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب خصوصیات کانال انتشار، ارزیابی پارامترها و مدل سازی ارتباطات بی سیم

Propagation Channel Characterization, Parameter Estimation, and Modeling for Wireless Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Xuefeng Yin and Xiang Cheng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار و احتمال با قابلیت اطمینان،صف بندی و کاربردهای علوم کامپیوتر
Probability and Statistics with Reliability, Queueing, and Computer Science Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار و احتمال با قابلیت اطمینان،صف بندی و کاربردهای علوم کامپیوتر

Probability and Statistics with Reliability, Queueing, and Computer Science Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Kishor Shridharbhai Trivedi
سال انتشار: 2001
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  عملیات شبکه برق در یک محیط بازار: بهره وری اقتصادی و کاهش ریسک
Power Grid Operation in a Market Environment: Economic Efficiency and Risk Mitigation
نام کتاب:

دانلود کتاب عملیات شبکه برق در یک محیط بازار: بهره وری اقتصادی و کاهش ریسک

Power Grid Operation in a Market Environment: Economic Efficiency and Risk Mitigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hong Chen
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی فسفر II: روش های مصنوعی
Phosphorus Chemistry II: Synthetic Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی فسفر II: روش های مصنوعی

Phosphorus Chemistry II: Synthetic Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Jean-Luc Montchamp
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر