موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ریاضیات، قضیه و گمان
Mathematics, Substance and Surmise: Views on the Meaning and Ontology of Mathematics
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات، قضیه و گمان

Mathematics, Substance and Surmise: Views on the Meaning and Ontology of Mathematics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ernest Davis and Philip J. Davis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش ریاضی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی به زبان MATLAB
MATHEMATICAL METHODS USING MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE: Applications to Integral Calculus, Equations, Derivatives and Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش ریاضی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی به زبان MATLAB

MATHEMATICAL METHODS USING MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE: Applications to Integral Calculus, Equations, Derivatives and Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Scientific Books
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز ریاضی با استفاده از ریاضیات
Mathematical Analysis using MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز ریاضی با استفاده از ریاضیات

Mathematical Analysis using MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مریخ از راه ماه: پرش غول بعدی
Mars via the Moon: The Next Giant Leap
نام کتاب:

دانلود کتاب مریخ از راه ماه: پرش غول بعدی

Mars via the Moon: The Next Giant Leap
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Erik Seedhouse
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات
LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی با ریاضیات

LINEAR ALGEBRA with MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسپکترومتری جرمی مقدماتی
Introductory Mass Spectrometry, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکترومتری جرمی مقدماتی

Introductory Mass Spectrometry, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Stephen Shrader
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتگرال و معادلات دیفرانسیل با استفاده از ریاضیات
Integral Calculus and Differential Equations using MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب انتگرال و معادلات دیفرانسیل با استفاده از ریاضیات

Integral Calculus and Differential Equations using MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: CESAR PEREZ LOPEZ
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای
Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
نام کتاب:

دانلود کتاب بهبود ارزیابی ریسک گسترش چرخه سوختهای هسته ای

Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Committee on Improving the Assessment of the Proliferation Risk of Nuclear Fuel Cycles , Nuclear and Radiation Studies Board , Division on Earth and Life Studies
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ژلهای کاربردی مولکولی
Functional Molecular Gels: RSC
نام کتاب:

دانلود کتاب ژلهای کاربردی مولکولی

Functional Molecular Gels: RSC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Beatriu Escuder , Juan F Miravet and Ian W Hamley
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و با استفاده از ریاضیات
Differential Calculus using MATHEMATICA
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و با استفاده از ریاضیات

Differential Calculus using MATHEMATICA
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Cesar perez cesar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دسته بندی ها مشتق شده در هندسه جبری
Derived Categories in Algebraic Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب دسته بندی ها مشتق شده در هندسه جبری

Derived Categories in Algebraic Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Yujiro Kawamata
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مباحث جاری در طعم و رایحه
Current Topics in Flavours and Fragrances: Towards a New Millennium of Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب مباحث جاری در طعم و رایحه

Current Topics in Flavours and Fragrances: Towards a New Millennium of Discovery
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: K.A. Swift
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتشار اشعه کیهانی در کهکشان و انتشار گاما
Cosmic Ray Diffusion in the Galaxy and Diffuse Gamma Emission
نام کتاب:

دانلود کتاب انتشار اشعه کیهانی در کهکشان و انتشار گاما

Cosmic Ray Diffusion in the Galaxy and Diffuse Gamma Emission
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Daniele Gaggero
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کاربری برای کنترلر های قابل برنامه ریزی منطقی
Activities Manual for Programmable Logic Controllers
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کاربری برای کنترلر های قابل برنامه ریزی منطقی

Activities Manual for Programmable Logic Controllers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Frank Petruzella
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  جستجو برای نوترینو های فوق العاده انرژی بالا و اشعه های کیهانی با ANITA-2
A Search for Ultra-High Energy Neutrinos and Cosmic-Rays with ANITA-2
نام کتاب:

دانلود کتاب جستجو برای نوترینو های فوق العاده انرژی بالا و اشعه های کیهانی با ANITA-2

A Search for Ultra-High Energy Neutrinos and Cosmic-Rays with ANITA-2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Matthew Joseph Mottram
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی آب و هوا برای دانشمندان و مهندسان
Climate Modeling for Scientists and Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی آب و هوا برای دانشمندان و مهندسان

Climate Modeling for Scientists and Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: John B. Drake
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولوژی و  هیدرو اقلیم (آب هواشناسی) : اصول و کاربردها
Hydrology and Hydroclimatology: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولوژی و هیدرو اقلیم (آب هواشناسی) : اصول و کاربردها

Hydrology and Hydroclimatology: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: M. Karamouz , S. Nazif and M. Falahi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خشک کردن، برشته شدن، و اهکی کردن مواد معدنی
Drying, Roasting, and Calcining of Minerals
نام کتاب:

دانلود کتاب خشک کردن، برشته شدن، و اهکی کردن مواد معدنی

Drying, Roasting, and Calcining of Minerals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Thomas P. Battle , Jerome P. Downey , Lawrence D. May , Boyd R. Davis and Neale R. Neelameggham
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار
Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در بیوانرژی: چالش توسعه پایدار

Advances in Bioenergy: The Sustainability Challenge
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Peter Lund , John A. Byrne , Goeran Berndes and Iacovos Vasalos
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول مهندسی زلزله: از منشاء تا شکنندگی
Fundamentals of Earthquake Engineering: From Source to Fragility
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول مهندسی زلزله: از منشاء تا شکنندگی

Fundamentals of Earthquake Engineering: From Source to Fragility
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Amr S. Elnashai and Luigi Di Sarno
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر