موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  سیستم گذرا های کابل: تئوری، مدل سازی و شبیه سازی
Cable System Transients: Theory, Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم گذرا های کابل: تئوری، مدل سازی و شبیه سازی

Cable System Transients: Theory, Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Akihiro Ametani , Teruo Ohno and Naoto Nagaoka
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پهنای باند ارتباطات از طریق سیستم عامل در ارتفاع بالا
Broadband Communications via High-Altitude Platforms
نام کتاب:

دانلود کتاب پهنای باند ارتباطات از طریق سیستم عامل در ارتفاع بالا

Broadband Communications via High-Altitude Platforms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: David Grace and Mihael Mohorcic
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بورن: سنجش، سنتز و ابرمولکولی خود مونتاژ
Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
نام کتاب:

دانلود کتاب بورن: سنجش، سنتز و ابرمولکولی خود مونتاژ

Boron: Sensing, Synthesis and Supramolecular Self-Assembly
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Meng Li , John S Fossey , Tony D James , Philip Gale and Jonathan Steed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations
Birational Geometry of Foliations
نام کتاب:

دانلود کتاب Birational Geometry of Foliations

Birational Geometry of Foliations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Marco Brunella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی رفتاری و پیش انحراف از فرستنده های بی سیم پهنای باند
Behavioral Modeling and Predistortion of Wideband Wireless Transmitters
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی رفتاری و پیش انحراف از فرستنده های بی سیم پهنای باند

Behavioral Modeling and Predistortion of Wideband Wireless Transmitters
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Fadhel M. Ghannouchi Oualid Hammi and Mohamed Helaoui
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سطوح Beauville  و گروه ها
Beauville Surfaces and Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب سطوح Beauville و گروه ها

Beauville Surfaces and Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ingrid Bauer , Shelly Garion and Alina Vdovina
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استنتاج بیزی برای مدل های نیمه شناخته شده: بررسی محدودیت های محدود داده ها
Bayesian Inference for Partially Identified Models: Exploring the Limits of Limited Data (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)
نام کتاب:

دانلود کتاب استنتاج بیزی برای مدل های نیمه شناخته شده: بررسی محدودیت های محدود داده ها

Bayesian Inference for Partially Identified Models: Exploring the Limits of Limited Data (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics & Applied Probability)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Paul Gustafson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی الکترودینامیک کوانتومی
Basics of Quantum Electrodynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی الکترودینامیک کوانتومی

Basics of Quantum Electrodynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Ioan Merches , Dorian Tatomir and Roxana E. Lupu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اشکال اتومورفیک
Automorphic Forms: Research in Number Theory from Oman
نام کتاب:

دانلود کتاب اشکال اتومورفیک

Automorphic Forms: Research in Number Theory from Oman
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bernhard Heim , Mehiddin Al-Baali , Tomoyoshi Ibukiyama and Florian Rupp
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نانوفیزیک اتوثانیه : از علم پایه تا کاربرد ها
Attosecond Nanophysics: From Basic Science to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوفیزیک اتوثانیه : از علم پایه تا کاربرد ها

Attosecond Nanophysics: From Basic Science to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Peter Hommelhoff , Matthias Kling
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتم ها در میدان های لیزر شدید
Atoms in Intense Laser Fields
نام کتاب:

دانلود کتاب اتم ها در میدان های لیزر شدید

Atoms in Intense Laser Fields
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Professor C. J. Joachain , N. J. Kylstra and R. M. Potvliege
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش بیزی برای علوم فیزیکی: یادگیری از نمونه هایی در نجوم و فیزیک
Bayesian Methods for the Physical Sciences: Learning from Examples in Astronomy and Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب روش بیزی برای علوم فیزیکی: یادگیری از نمونه هایی در نجوم و فیزیک

Bayesian Methods for the Physical Sciences: Learning from Examples in Astronomy and Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefano Andreon and Brian Weaver
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار ریاضی و کاربردهای آن
Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار ریاضی و کاربردهای آن

Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard J. Larsen and Morris L. Marx
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر محدوده های معکوس با توابع مجموعه ارزش
An Introduction to Inverse Limits with Set-valued Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر محدوده های معکوس با توابع مجموعه ارزش

An Introduction to Inverse Limits with Set-valued Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: W.T. Ingram
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتوم پیشرفته
An Introduction to Advanced Quantum Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فیزیک کوانتوم پیشرفته

An Introduction to Advanced Quantum Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Hans Paar
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یک رویکرد تجربی به CDMA و کاهش تداخل: از معماری سیستم تا تست سخت افزار از طریق طراحی VLSI
An Experimental Approach to CDMA and Interference Mitigation: From System Architecture to Hardware Testing through VLSI Design
نام کتاب:

دانلود کتاب یک رویکرد تجربی به CDMA و کاهش تداخل: از معماری سیستم تا تست سخت افزار از طریق طراحی VLSI

An Experimental Approach to CDMA and Interference Mitigation: From System Architecture to Hardware Testing through VLSI Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Luca Fanucci , Marco Luise , Filippo Giannetti and Massimo Rovini
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پرایمر کم قدرت ASIC: تجزیه و تحلیل، تکنیک ها و مشخصات
An ASIC Low Power Primer: Analysis, Techniques and Specification
نام کتاب:

دانلود کتاب پرایمر کم قدرت ASIC: تجزیه و تحلیل، تکنیک ها و مشخصات

An ASIC Low Power Primer: Analysis, Techniques and Specification
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rakesh Chadha an J. Bhasker
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الگوریتم برای شبکه های نسل آینده
Algorithms for Next Generation Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب الگوریتم برای شبکه های نسل آینده

Algorithms for Next Generation Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Graham Cormode and Marina Thottan
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احتمال الگوریتم و ترکیبیات
Algorithmic Probability and Combinatorics: Ams Special Sessions on Algorithmic Probability and Combinatoric
نام کتاب:

دانلود کتاب احتمال الگوریتم و ترکیبیات

Algorithmic Probability and Combinatorics: Ams Special Sessions on Algorithmic Probability and Combinatoric
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Manuel E. Lladser , Robert S. Maier , Marni Mishna and Andrew Rechnitzer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش جبری در تئوری هموتوپی ناپایدار
Algebraic Methods in Unstable Homotopy Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب روش جبری در تئوری هموتوپی ناپایدار

Algebraic Methods in Unstable Homotopy Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joseph Neisendorfer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر