موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل
Home Energy Rating Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل

Home Energy Rating Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Brett Dillon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال
Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال

Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shira Scheindlin and SEDONA CONFERENCE
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت
Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت

Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: harry jones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD
Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD

Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dan P Bullard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل  قطعی Abelian Sandpile و الگوها
Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل قطعی Abelian Sandpile و الگوها

Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Guglielmo Paoletti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک ژاکوبی : یک نظریه واحد با کاربردها در ژئوفیزیک، مکانیک سماوی، اخترفیزیک و کیهانشناسی
Jacobi Dynamics: A Unified Theory with Applications to Geophysics, Celestial Mechanics, Astrophysics and Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک ژاکوبی : یک نظریه واحد با کاربردها در ژئوفیزیک، مکانیک سماوی، اخترفیزیک و کیهانشناسی

Jacobi Dynamics: A Unified Theory with Applications to Geophysics, Celestial Mechanics, Astrophysics and Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: V.I. Ferronsky , S.A. Denisik and S.V. Ferronsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فرآیند های حافظه طولانی: خصوصیات احتمالاتی و روش های آماری
Long-Memory Processes: Probabilistic Properties and Statistical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های حافظه طولانی: خصوصیات احتمالاتی و روش های آماری

Long-Memory Processes: Probabilistic Properties and Statistical Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jan Beran , Feng Yuanhua , Sucharita Ghosh and Rafal Kulik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6: پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح
Light Scattering Reviews 7: Radiative Transfer and Optical Properties of Atmosphere and Underlying Surface
نام کتاب:

دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6: پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح

Light Scattering Reviews 7: Radiative Transfer and Optical Properties of Atmosphere and Underlying Surface
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Alexander A. Kokhanovsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی ستاره های نوع A با استفاده از داده های کپلر
Investigating the A-Type Stars Using Kepler Data
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی ستاره های نوع A با استفاده از داده های کپلر

Investigating the A-Type Stars Using Kepler Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Simon J. Murphy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 42.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC، پدیدارشناسی LHC)
LHC Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC، پدیدارشناسی LHC)

LHC Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Einan Gardi , Nigel Glover and Aidan Robson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغناطیس و اشعه سینکروترون: به سوی منابع نسل چهارم نور
Magnetism and Synchrotron Radiation: Towards the Fourth Generation Light Sources
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس و اشعه سینکروترون: به سوی منابع نسل چهارم نور

Magnetism and Synchrotron Radiation: Towards the Fourth Generation Light Sources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Erinc Beaurepaire , Hervé Bulou , Loic Joly and Fabrice Scheurer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در جبر و هندسه مجتمع
Lectures on Duflo Isomorphisms in Lie Algebra and Complex Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در جبر و هندسه مجتمع

Lectures on Duflo Isomorphisms in Lie Algebra and Complex Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Damien Calaque and Carlo A. Rossi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی ترمودینامیکی فاز جامد
Thermodynamic Modeling of Solid Phases
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی ترمودینامیکی فاز جامد

Thermodynamic Modeling of Solid Phases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michel Soustelle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش المان گسسته درمدل 3D مواد به طور مداوم
Discrete Element Method to Model 3D Continuous Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب روش المان گسسته درمدل 3D مواد به طور مداوم

Discrete Element Method to Model 3D Continuous Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Mohamed Jebahi , Damien Andre , Inigo Terreros and Ivan Iordanoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کابل و شبکه های بی سیم: نظریه و عمل
Cable and Wireless Networks: Theory and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب کابل و شبکه های بی سیم: نظریه و عمل

Cable and Wireless Networks: Theory and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Mário Marques da Silva
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی میکرو مواد سیمانی
A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی میکرو مواد سیمانی

A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Karen Scrivener , Ruben Snellings and Barbara Lothenbach
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال حرارتی میکرو و نانو: آنالیز، طراحی، و کاربرد
Microscale and Nanoscale Heat Transfer: Analysis, Design, and Application
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال حرارتی میکرو و نانو: آنالیز، طراحی، و کاربرد

Microscale and Nanoscale Heat Transfer: Analysis, Design, and Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Mourad Rebay , Sadik Kakaç and Renato M. Cotta
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 65.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی فیزیکی مدارات یکپارچه سه بعدی
Physical Design for 3D Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فیزیکی مدارات یکپارچه سه بعدی

Physical Design for 3D Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Aida Todri-Sanial and Chuan Seng Tan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی: اصول و عمل
Design of Welded Steel Structures: Principles and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سازه های فولادی: اصول و عمل

Design of Welded Steel Structures: Principles and Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Utpal K. Ghosh
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب MEMS و نانوتکنولوژی برای سنسورهای گازی
MEMS and Nanotechnology for Gas Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب MEMS و نانوتکنولوژی برای سنسورهای گازی

MEMS and Nanotechnology for Gas Sensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Sunipa Roy and Chandan Kumar Sarkar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر