موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت در کنترل و ارتباطات
Advances in Control and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در کنترل و ارتباطات

Advances in Control and Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dehuai Zeng
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سفری به فیزیک LHC
A Zeptospace Odyssey: A Journey into the Physics of the LHC
نام کتاب:

دانلود کتاب سفری به فیزیک LHC

A Zeptospace Odyssey: A Journey into the Physics of the LHC
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Gian Francesco Giudice
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی سیستم های پرتوهای دیود لیزر
A Practical Guide to Handling Laser Diode Beams
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای بررسی سیستم های پرتوهای دیود لیزر

A Practical Guide to Handling Laser Diode Beams
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Haiyin Sun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی سیستم ارتباطات بی سیم
Wireless Communications Systems Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی سیستم ارتباطات بی سیم

Wireless Communications Systems Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Haesik Kim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکاف وسیع باند نیمه هادی نانو سیم ها برای دستگاه های نوری
Wide Band Gap Semiconductor Nanowires for Optical Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب شکاف وسیع باند نیمه هادی نانو سیم ها برای دستگاه های نوری

Wide Band Gap Semiconductor Nanowires for Optical Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Vincent Consonni and Guy Feuillet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات عملکرد بالا ماکروسافت
vSphere High Performance Essentials
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات عملکرد بالا ماکروسافت

vSphere High Performance Essentials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Christian Stankowic
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم رومینگ مجازی برای GSM، GPRS و UMTS
Virtual Roaming Systems for GSM, GPRS and UMTS: Open Connectivity in Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم رومینگ مجازی برای GSM، GPRS و UMTS

Virtual Roaming Systems for GSM, GPRS and UMTS: Open Connectivity in Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Arnaud Henry-Labordere
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قطعات تنظیم پذیرRF و مدارها: کاربردها در گوشی های تلفن همراه
Tunable RF Components and Circuits: Applications in Mobile Handsets
نام کتاب:

دانلود کتاب قطعات تنظیم پذیرRF و مدارها: کاربردها در گوشی های تلفن همراه

Tunable RF Components and Circuits: Applications in Mobile Handsets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jeffrey L. Hilbert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترانسفورماتور: سفر بیش از جنبه های مختلف ترانسفورماتورها، اینداکتورها و  ترانسداکتورها
Transformer's Book: A travel over different aspects of transformers, inductors and transductors
نام کتاب:

دانلود کتاب ترانسفورماتور: سفر بیش از جنبه های مختلف ترانسفورماتورها، اینداکتورها و ترانسداکتورها

Transformer's Book: A travel over different aspects of transformers, inductors and transductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Humberto de Souza
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابزار های نجوم رادیویی
Tools of Radio Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار های نجوم رادیویی

Tools of Radio Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Thomas Wilson , Kristen Rohlfs and Susanne Huettemeister
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات تاکتیکی بی سیم و شبکه: طراحی مفاهیم و چالش ها
Tactical Wireless Communications and Networks: Design Concepts and Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات تاکتیکی بی سیم و شبکه: طراحی مفاهیم و چالش ها

Tactical Wireless Communications and Networks: Design Concepts and Challenges
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: George F. Elmasry
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار با JMP: آزمون فرضیه، ANOVA و رگرسیون
Statistics with JMP: Hypothesis Tests, ANOVA and Regression
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار با JMP: آزمون فرضیه، ANOVA و رگرسیون

Statistics with JMP: Hypothesis Tests, ANOVA and Regression
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Goos and David Meintrup
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 32.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال
Signal Processing: A Mathematical Approach, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال

Signal Processing: A Mathematical Approach, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Charles L. Byrne
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت بدون ابهام: راهنمای عملیات PKI
Security without Obscurity: A Guide to PKI Operations
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت بدون ابهام: راهنمای عملیات PKI

Security without Obscurity: A Guide to PKI Operations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jeff Stapleton and W. Clay Epstein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنظیم و روش Bayesian برای مشکلات معکوس در سیگنال و پردازش تصویر
Regularization and Bayesian Methods for Inverse Problems in Signal and Image Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب تنظیم و روش Bayesian برای مشکلات معکوس در سیگنال و پردازش تصویر

Regularization and Bayesian Methods for Inverse Problems in Signal and Image Processing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jean-François Giovannelli and JérÃ'me Idier
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه نویسی آسان ساخت منبع فرکانس رادیو
Radio Frequency Source Coding Made Easy
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه نویسی آسان ساخت منبع فرکانس رادیو

Radio Frequency Source Coding Made Easy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Saleh Faruque
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک کوانتومی برای مبتدی ها
Quantum Optics for Beginners
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک کوانتومی برای مبتدی ها

Quantum Optics for Beginners
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Zbigniew Ficek and Mohamed Ridza Wahiddin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت مهندسی تجربه برای ضوابط خدمات ارزش افزوده : از ارزیابی تا مانیتورینگ
Quality of Experience Engineering for Customer Added Value Services: From Evaluation to Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت مهندسی تجربه برای ضوابط خدمات ارزش افزوده : از ارزیابی تا مانیتورینگ

Quality of Experience Engineering for Customer Added Value Services: From Evaluation to Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Abdelhamid Mellouk and Antonio Cuadra-Sanchez
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل منطقی قابل برنامه ریزی
Programmable Logic Controllers
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل منطقی قابل برنامه ریزی

Programmable Logic Controllers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Frank Petruzella
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 34.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول سیستم های ارتباطی وسیع الطیف
Principles of Spread-Spectrum Communication Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول سیستم های ارتباطی وسیع الطیف

Principles of Spread-Spectrum Communication Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Don Torrieri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر