موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تصویربرداری متمایز مایکروفر  و سنسورهای میلیمتر امواج برای تشخیص شی پنهان
Non-Imaging Microwave and Millimetre-Wave Sensors for Concealed Object Detection
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری متمایز مایکروفر و سنسورهای میلیمتر امواج برای تشخیص شی پنهان

Non-Imaging Microwave and Millimetre-Wave Sensors for Concealed Object Detection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Boris Y. Kapilevich , Stuart W. Harmer and Nicholas J. Bowring
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب
Molecular Water Oxidation Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه اکسیداسیون مولکولی آب

Molecular Water Oxidation Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Antoni Llobet
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پهنای باند ارتباطات موبایل برای امنیت عمومی
Mobile Broadband Communications for Public Safety: The Road Ahead Through LTE Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب پهنای باند ارتباطات موبایل برای امنیت عمومی

Mobile Broadband Communications for Public Safety: The Road Ahead Through LTE Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ramon Ferr and, Oriol Sallent
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات
Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
نام کتاب:

دانلود کتاب اعجاز و ماشین آلات

Miracle and Machine: Jacques Derrida and the Two Sources of Religion, Science, and the Media
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Michael Naas
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد کلان مواد معدنی و منابع آب
Macro-Economics of Mineral and Water Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد کلان مواد معدنی و منابع آب

Macro-Economics of Mineral and Water Resources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Kaulir Kisor Chatterjee
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری ماشین در پایتون: تکنیک های ضروری برای تجزیه و تحلیل پیش بینی
Machine Learning in Python: Essential Techniques for Predictive Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری ماشین در پایتون: تکنیک های ضروری برای تجزیه و تحلیل پیش بینی

Machine Learning in Python: Essential Techniques for Predictive Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Michael Bowles
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی اتصال داخلی قدرت پایین
Low Power Interconnect Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی اتصال داخلی قدرت پایین

Low Power Interconnect Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sandeep Saini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایین گذر و بالا گذر طراحی فیلتر
Low Pass & High Pass Filter Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پایین گذر و بالا گذر طراحی فیلتر

Low Pass & High Pass Filter Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Yankee Bush Software LLC
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی با شیمی
Living by Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی با شیمی

Living by Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Angelica M. Stacy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 43.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سقف های زندگی در سیستم های یکپارچه آب شهری
Living Roofs in Integrated Urban Water Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سقف های زندگی در سیستم های یکپارچه آب شهری

Living Roofs in Integrated Urban Water Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Daniel Roehr and Elizabeth Fassman-Beck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بازنمایی گروه های خطی
Linear Representations of Groups
نام کتاب:

دانلود کتاب بازنمایی گروه های خطی

Linear Representations of Groups
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ernest B. Vinberg
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی و احتمال برای برنامه های کاربردی علوم کامپیوتر
Linear Algebra and Probability for Computer Science Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی و احتمال برای برنامه های کاربردی علوم کامپیوتر

Linear Algebra and Probability for Computer Science Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ernest Davis
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی و تحلیل ماتریس برای آمار
Linear Algebra and Matrix Analysis for Statistics (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science)
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی و تحلیل ماتریس برای آمار

Linear Algebra and Matrix Analysis for Statistics (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sudipto Banerjee , Anindya Roy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  لیمنولوژی دریاچه سرخ ، رومانی: یک مطالعه میان رشته ای
Limnology of the Red Lake, Romania: An Interdisciplinary Study
نام کتاب:

دانلود کتاب لیمنولوژی دریاچه سرخ ، رومانی: یک مطالعه میان رشته ای

Limnology of the Red Lake, Romania: An Interdisciplinary Study
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Gheorghe Romanescu , Cristian Constantin Stoleriu and Andrei Enea
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود تاب منابع نور، چاپ دوم: مبانی فن آوری های نورپردازی و کاربردها
Light Sources, Second Edition: Basics of Lighting Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود تاب منابع نور، چاپ دوم: مبانی فن آوری های نورپردازی و کاربردها

Light Sources, Second Edition: Basics of Lighting Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Spiros Kitsinelis and Spyridon Kitsinelis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در منظومه شمسی و فراتر
Life in the Solar System and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در منظومه شمسی و فراتر

Life in the Solar System and Beyond
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Barrie W. Jones
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در یک سیاره جوان: اولین سه میلیارد سال تکامل بر روی زمین
Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Evolution on Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در یک سیاره جوان: اولین سه میلیارد سال تکامل بر روی زمین

Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Evolution on Earth
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Andrew H. Knoll
سال انتشار: 2003
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش شبکه OpenStack
Learning OpenStack Networking
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش شبکه OpenStack

Learning OpenStack Networking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James Denton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش افزار Adobe Premiere Pro CC برای ارتباطات تصویری
Learn Adobe Premiere Pro CC for Video Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش افزار Adobe Premiere Pro CC برای ارتباطات تصویری

Learn Adobe Premiere Pro CC for Video Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Joe Dockery , Rob Schwartz and Conrad Chavez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های مقیاس بزرگ شبکه محور توزیع
Large Scale Network-Centric Distributed Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های مقیاس بزرگ شبکه محور توزیع

Large Scale Network-Centric Distributed Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hamid Sarbazi-Azad , Albert Y. Zomaya
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر