موضوعات کتاب ها

دانلود تاب منابع نور، چاپ دوم: مبانی فن آوری های نورپردازی و کاربردها
Light Sources, Second Edition: Basics of Lighting Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود تاب منابع نور، چاپ دوم: مبانی فن آوری های نورپردازی و کاربردها

Light Sources, Second Edition: Basics of Lighting Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Spiros Kitsinelis and Spyridon Kitsinelis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در منظومه شمسی و فراتر
Life in the Solar System and Beyond
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در منظومه شمسی و فراتر

Life in the Solar System and Beyond
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Barrie W. Jones
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی در یک سیاره جوان: اولین سه میلیارد سال تکامل بر روی زمین
Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Evolution on Earth
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی در یک سیاره جوان: اولین سه میلیارد سال تکامل بر روی زمین

Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Evolution on Earth
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Andrew H. Knoll
سال انتشار: 2003
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش شبکه OpenStack
Learning OpenStack Networking
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش شبکه OpenStack

Learning OpenStack Networking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James Denton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش افزار Adobe Premiere Pro CC برای ارتباطات تصویری
Learn Adobe Premiere Pro CC for Video Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش افزار Adobe Premiere Pro CC برای ارتباطات تصویری

Learn Adobe Premiere Pro CC for Video Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Joe Dockery , Rob Schwartz and Conrad Chavez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های مقیاس بزرگ شبکه محور توزیع
Large Scale Network-Centric Distributed Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های مقیاس بزرگ شبکه محور توزیع

Large Scale Network-Centric Distributed Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hamid Sarbazi-Azad , Albert Y. Zomaya
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار مقدماتی با استفاده از نرم افزار SPSS
Introductory Statistics Using SPSS
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار مقدماتی با استفاده از نرم افزار SPSS

Introductory Statistics Using SPSS
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Herschel E. Knapp
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ساختار های آلی از طیف های 2D NMR
Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب ساختار های آلی از طیف های 2D NMR

Organic Structures from 2D NMR Spectra, Instructor's Guide and Solutions Manual
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: L. D. Field , H. L. Li A. M. Magill
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اجزاء برای رسیدن به روش های طراحی سطوح سیستم موفق
Ingredients for Successful System Level Design Methodology
نام کتاب:

دانلود کتاب اجزاء برای رسیدن به روش های طراحی سطوح سیستم موفق

Ingredients for Successful System Level Design Methodology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hiren D. Patel and Sandeep Kumar Shukla
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق استقلال دوستانه: رویکرد تئوری بازی
Independence-Friendly Logic: A Game-Theoretic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق استقلال دوستانه: رویکرد تئوری بازی

Independence-Friendly Logic: A Game-Theoretic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Allen L. Mann , Gabriel Sandu and Merlijn Sevenster
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتگرال های ریمان نابجا
Improper Riemann Integrals
نام کتاب:

دانلود کتاب انتگرال های ریمان نابجا

Improper Riemann Integrals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ioannis Markos Roussos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی شبکه های سوئیچ سیسکو IP
Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی شبکه های سوئیچ سیسکو IP

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Richard Froom and Erum Frahim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری با رادار دهانه ترکیبی
Imaging with Synthetic Aperture Radar
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری با رادار دهانه ترکیبی

Imaging with Synthetic Aperture Radar
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Didier Massonnet and Jean-Claude Souyris
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی کار ریزپردازنده ها
How Microprocessors Work
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی کار ریزپردازنده ها

How Microprocessors Work
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Steven Kaminsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه چگونه کار می کند
How a Network Works
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه چگونه کار می کند

How a Network Works
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Camboard Technology
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل
Home Energy Rating Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل

Home Energy Rating Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Brett Dillon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال
Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال

Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shira Scheindlin and SEDONA CONFERENCE
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت
Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت

Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: harry jones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD
Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD

Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dan P Bullard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل  قطعی Abelian Sandpile و الگوها
Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل قطعی Abelian Sandpile و الگوها

Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Guglielmo Paoletti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر