موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اجزاء برای رسیدن به روش های طراحی سطوح سیستم موفق
Ingredients for Successful System Level Design Methodology
نام کتاب:

دانلود کتاب اجزاء برای رسیدن به روش های طراحی سطوح سیستم موفق

Ingredients for Successful System Level Design Methodology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hiren D. Patel and Sandeep Kumar Shukla
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق استقلال دوستانه: رویکرد تئوری بازی
Independence-Friendly Logic: A Game-Theoretic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق استقلال دوستانه: رویکرد تئوری بازی

Independence-Friendly Logic: A Game-Theoretic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Allen L. Mann , Gabriel Sandu and Merlijn Sevenster
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتگرال های ریمان نابجا
Improper Riemann Integrals
نام کتاب:

دانلود کتاب انتگرال های ریمان نابجا

Improper Riemann Integrals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ioannis Markos Roussos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیاده سازی شبکه های سوئیچ سیسکو IP
Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب پیاده سازی شبکه های سوئیچ سیسکو IP

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Richard Froom and Erum Frahim
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری با رادار دهانه ترکیبی
Imaging with Synthetic Aperture Radar
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری با رادار دهانه ترکیبی

Imaging with Synthetic Aperture Radar
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Didier Massonnet and Jean-Claude Souyris
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی کار ریزپردازنده ها
How Microprocessors Work
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی کار ریزپردازنده ها

How Microprocessors Work
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Steven Kaminsky
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه چگونه کار می کند
How a Network Works
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه چگونه کار می کند

How a Network Works
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Camboard Technology
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل
Home Energy Rating Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب سنجیدن سیستم های انرژی منازل

Home Energy Rating Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Brett Dillon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال
Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف های الکترونیکی و شواهد دیجیتال

Electronic Discovery and Digital Evidence in a Nutshell
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Shira Scheindlin and SEDONA CONFERENCE
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت
Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای شخصی هواپیماهای بدون سرنشین - دوربین، بدنه، رادیو و قدرت

Personal Guide to Drones - Camera, Airframe, Radio & Power
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: harry jones
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD
Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
نام کتاب:

دانلود کتاب نقص: علت هارمونیک و نارسایی THD

Distortion: The Cause Of Harmonics And The Lie Of THD
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dan P Bullard
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل  قطعی Abelian Sandpile و الگوها
Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل قطعی Abelian Sandpile و الگوها

Deterministic Abelian Sandpile Models and Patterns
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Guglielmo Paoletti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک ژاکوبی : یک نظریه واحد با کاربردها در ژئوفیزیک، مکانیک سماوی، اخترفیزیک و کیهانشناسی
Jacobi Dynamics: A Unified Theory with Applications to Geophysics, Celestial Mechanics, Astrophysics and Cosmology
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک ژاکوبی : یک نظریه واحد با کاربردها در ژئوفیزیک، مکانیک سماوی، اخترفیزیک و کیهانشناسی

Jacobi Dynamics: A Unified Theory with Applications to Geophysics, Celestial Mechanics, Astrophysics and Cosmology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: V.I. Ferronsky , S.A. Denisik and S.V. Ferronsky
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فرآیند های حافظه طولانی: خصوصیات احتمالاتی و روش های آماری
Long-Memory Processes: Probabilistic Properties and Statistical Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب فرآیند های حافظه طولانی: خصوصیات احتمالاتی و روش های آماری

Long-Memory Processes: Probabilistic Properties and Statistical Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jan Beran , Feng Yuanhua , Sucharita Ghosh and Rafal Kulik
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6: پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح
Light Scattering Reviews 7: Radiative Transfer and Optical Properties of Atmosphere and Underlying Surface
نام کتاب:

دانلود کتاب نظرات پراکندگی نور 6: پراکندگی نور و سنجش از راه دور اتمسفر و سطح

Light Scattering Reviews 7: Radiative Transfer and Optical Properties of Atmosphere and Underlying Surface
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Alexander A. Kokhanovsky
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی ستاره های نوع A با استفاده از داده های کپلر
Investigating the A-Type Stars Using Kepler Data
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی ستاره های نوع A با استفاده از داده های کپلر

Investigating the A-Type Stars Using Kepler Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Simon J. Murphy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 42.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC، پدیدارشناسی LHC)
LHC Phenomenology
نام کتاب:

دانلود کتاب فنومنولوژی LHC (پدیده شناسی LHC، پدیدارشناسی LHC)

LHC Phenomenology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Einan Gardi , Nigel Glover and Aidan Robson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مغناطیس و اشعه سینکروترون: به سوی منابع نسل چهارم نور
Magnetism and Synchrotron Radiation: Towards the Fourth Generation Light Sources
نام کتاب:

دانلود کتاب مغناطیس و اشعه سینکروترون: به سوی منابع نسل چهارم نور

Magnetism and Synchrotron Radiation: Towards the Fourth Generation Light Sources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Erinc Beaurepaire , Hervé Bulou , Loic Joly and Fabrice Scheurer
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سخنرانی در جبر و هندسه مجتمع
Lectures on Duflo Isomorphisms in Lie Algebra and Complex Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب سخنرانی در جبر و هندسه مجتمع

Lectures on Duflo Isomorphisms in Lie Algebra and Complex Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Damien Calaque and Carlo A. Rossi
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی ترمودینامیکی فاز جامد
Thermodynamic Modeling of Solid Phases
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی ترمودینامیکی فاز جامد

Thermodynamic Modeling of Solid Phases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Michel Soustelle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر