موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب آسمان شب
The Night Sky Month by Month
نام کتاب:

دانلود کتاب آسمان شب

The Night Sky Month by Month
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Sarah Larter
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازی ریاضیات: مقدمه ای بر احتمالات
The Mathematics of Games: An Introduction to Probability
نام کتاب:

دانلود کتاب بازی ریاضیات: مقدمه ای بر احتمالات

The Mathematics of Games: An Introduction to Probability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David G. Taylor
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مدل فیبر بسته
The Fiber Bundle Model: Modeling Failure in Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل فیبر بسته

The Fiber Bundle Model: Modeling Failure in Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Alex Hansen , Per Christian Hemmer and Srutarshi Pradhan
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسرار خورشید
Secrets Of The Sun
نام کتاب:

دانلود کتاب اسرار خورشید

Secrets Of The Sun
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Henry Raymond Rogers
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انفجار ستاره ای: هیدرودینامیک و سنتز هسته ای
Stellar Explosions: Hydrodynamics and Nucleosynthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب انفجار ستاره ای: هیدرودینامیک و سنتز هسته ای

Stellar Explosions: Hydrodynamics and Nucleosynthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Jordi Jose
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار برای مهندسین و دانشمندان
Statistics for Engineers and Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار برای مهندسین و دانشمندان

Statistics for Engineers and Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Navidi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال و مدارات مجتمع
Signal Processing and Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال و مدارات مجتمع

Signal Processing and Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Hussein Baher
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات SAS: تسلط SAS برای آنالیز داده
SAS Essentials: Mastering SAS for Data Analytics
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات SAS: تسلط SAS برای آنالیز داده

SAS Essentials: Mastering SAS for Data Analytics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alan C. Elliott and Wayne A. Woodward
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب RFID: اصول و کاربردهای در مجاورت کارت های هوشمند، شناسایی فرکانس رادیویی و ارتباط راه نزدیک
RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب RFID: اصول و کاربردهای در مجاورت کارت های هوشمند، شناسایی فرکانس رادیویی و ارتباط راه نزدیک

RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Klaus Finkenzeller and Dörte Müller
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب RFID در فرکانس های فوق العاده و فوق العاده بالا: تئوری و کاربرد
RFID at Ultra and Super High Frequencies: Theory and application
نام کتاب:

دانلود کتاب RFID در فرکانس های فوق العاده و فوق العاده بالا: تئوری و کاربرد

RFID at Ultra and Super High Frequencies: Theory and application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Dominique Paret
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل رادیویی برای LTE و LTE پیشرفته
Radio Protocols for LTE and LTE-Advanced
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل رادیویی برای LTE و LTE پیشرفته

Radio Protocols for LTE and LTE-Advanced
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: SeungJune Yi , SungDuck Chun , YoungDae Lee , SungJun Park and SungHoon Jung
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری انتشار رادیویی و مدلسازی کانال
Radio Propagation Measurement and Channel Modelling
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری انتشار رادیویی و مدلسازی کانال

Radio Propagation Measurement and Channel Modelling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sana Salous
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کوانتوم، مجموعه های فازی و منطق
Quantum Physics, Fuzzy Sets and Logic: Steps Towards a Many-Valued Interpretation of Quantum Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کوانتوم، مجموعه های فازی و منطق

Quantum Physics, Fuzzy Sets and Logic: Steps Towards a Many-Valued Interpretation of Quantum Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jaroslaw Pykacz
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول آمار برای مهندسین و دانشمندان
Principles of Statistics for Engineers and Scientists
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آمار برای مهندسین و دانشمندان

Principles of Statistics for Engineers and Scientists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: William Navidi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل مربوط به کیفیت قدرت: جریان های  هارمونیک
Power Quality Issues: Current Harmonics
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل مربوط به کیفیت قدرت: جریان های هارمونیک

Power Quality Issues: Current Harmonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Suresh Mikkili and Anup Kumar Panda
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی اکسی متیلن: ساختار، خواص، کاربردها و نانوکامپوزیت ها
Polyoxymethylene Handbook: Structure, Properties, Applications and their Nanocomposites
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی اکسی متیلن: ساختار، خواص، کاربردها و نانوکامپوزیت ها

Polyoxymethylene Handbook: Structure, Properties, Applications and their Nanocomposites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sigrid Lüftl , Visakh P. M. and Sarath Chandran
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کروماتوگرافی دو وجهی: طیف سنج جرمی
Planar Chromatography - Mass Spectrometry
نام کتاب:

دانلود کتاب کروماتوگرافی دو وجهی: طیف سنج جرمی

Planar Chromatography - Mass Spectrometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Teresa Kowalska , Mieczyslaw Sajewicz and Joseph Sherma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک: نور برای عصر جدید
Optics: Light for a New Age
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک: نور برای عصر جدید

Optics: Light for a New Age
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Jeff Hecht
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبیه سازی کامل
Perfect Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب شبیه سازی کامل

Perfect Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mark L. Huber
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بهسازی نشت نفت:  بر اساس اصول کلوئیدی شیمی و راه حل
Oil Spill Remediation: Colloid Chemistry-Based Principles and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب بهسازی نشت نفت: بر اساس اصول کلوئیدی شیمی و راه حل

Oil Spill Remediation: Colloid Chemistry-Based Principles and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Ponisseril Somasundaran , Partha Patra , Raymond S. Farinato and Kyriakos Papadopoulos
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر