موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فضاهای هاردی در فضاهای متریک شبه منظم آلفورس: تئوری شارپ
Hardy Spaces on Ahlfors-Regular Quasi Metric Spaces: A Sharp Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب فضاهای هاردی در فضاهای متریک شبه منظم آلفورس: تئوری شارپ

Hardy Spaces on Ahlfors-Regular Quasi Metric Spaces: A Sharp Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ryan Alvarado , Marius Mitrea
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آمار فضایی
Handbook of Spatial Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آمار فضایی

Handbook of Spatial Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alan E. Gelfand , Peter Diggle , Peter Guttorp and Montserrat Fuentes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ترکیبات معدنی
Handbook of Inorganic Compounds, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ترکیبات معدنی

Handbook of Inorganic Compounds, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Dale L. Perry
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداول عمومی تجزیه و تحلیل شیمیایی
Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جداول عمومی تجزیه و تحلیل شیمیایی

Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Thomas J. Bruno and Paris D.N. Svoronos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمودار ها و گراف ها
Graphs & Digraphs, Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودار ها و گراف ها

Graphs & Digraphs, Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gary Chartrand , Linda Lesniak and Ping Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز طلا: آماده سازی، خصوصیات، و کاربردها
Gold Catalysis: Preparation, Characterization, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز طلا: آماده سازی، خصوصیات، و کاربردها

Gold Catalysis: Preparation, Characterization, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Laura Prati and Alberto Villa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.4 مگابایت
قیمت: 40,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مواد متالوسوپرامولکولی عملکردی
Functional Metallosupramolecular Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد متالوسوپرامولکولی عملکردی

Functional Metallosupramolecular Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: John George Hardy , Felix H Schacher , Hans-Jorg Schneider and Mohsen Shahinpoor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی پلیمرهای با کارایی بالا: خواص، عملکرد و کاربردها
Foundations of High Performance Polymers: Properties, Performance and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی پلیمرهای با کارایی بالا: خواص، عملکرد و کاربردها

Foundations of High Performance Polymers: Properties, Performance and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Abbas Hamrang and Bob A. Howell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای زمینه ای در حسگر های نوری فیبر
Field Guide to Fiber Optic Sensors
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای زمینه ای در حسگر های نوری فیبر

Field Guide to Fiber Optic Sensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: William B. Spillman and Eric Udd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای زمینه ای در میکرو اپتیک دیجیتال
Field Guide to Digital Micro-Optics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای زمینه ای در میکرو اپتیک دیجیتال

Field Guide to Digital Micro-Optics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bernard C. Kress
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگر های فیبر نوری: اصول و کاربرد ها
Fiber Optic Sensors: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگر های فیبر نوری: اصول و کاربرد ها

Fiber Optic Sensors: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: David A. Krohn , Trevor W. MacDougall and Alexis Mendez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 43.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تمرینات در الکترونیک
Exercises in Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب تمرینات در الکترونیک

Exercises in Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Roland Büchi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شواهد و روش ها برای مرز بندی موقعیت
Evidence and Procedures for Boundary Location
نام کتاب:

دانلود کتاب شواهد و روش ها برای مرز بندی موقعیت

Evidence and Procedures for Boundary Location
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Walter G. Robillard , Donald A. Wilson , Curtis M. Brown and Winfield Eldridge
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  بررسی تطبیق آماری و روش های SAE انتخابی – کاربرد میکرو سرشماری و داده های EU-SILC
Evaluation of Statistical Matching and Selected SAE Methods: Using Micro Census and EU-SILC Data
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی تطبیق آماری و روش های SAE انتخابی – کاربرد میکرو سرشماری و داده های EU-SILC

Evaluation of Statistical Matching and Selected SAE Methods: Using Micro Census and EU-SILC Data
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Verena Gissing
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی
Engineering Ethics for a Globalized World
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق مهندسی برای یک دنیای جهانی

Engineering Ethics for a Globalized World
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Colleen Murphy , Paolo Gardoni , Hassan Bashir , Charles E. Harris Jr. and Eyad Masad
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربردی مخلوطهای پلیمری: سنتز، خواص و عملکرد
Functional Polymer Blends: Synthesis, Properties, and Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربردی مخلوطهای پلیمری: سنتز، خواص و عملکرد

Functional Polymer Blends: Synthesis, Properties, and Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Vikas Mittal
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های کامپیوتری تعبیه شده برای فضا
Embedded Computer systems for Space
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های کامپیوتری تعبیه شده برای فضا

Embedded Computer systems for Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Patrick Stakem
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدار الکترونیک  PSPICE شبیه سازی با LTspice (جلد 1)
Electronics Circuit SPICE Simulations with LTspice: A Schematic Based Approach (Volume 1)
نام کتاب:

دانلود کتاب مدار الکترونیک PSPICE شبیه سازی با LTspice (جلد 1)

Electronics Circuit SPICE Simulations with LTspice: A Schematic Based Approach (Volume 1)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Amit Kumar Singh and Rohit Singh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیوسنسورهای الکتروشیمیایی DNA
Electrochemical DNA Biosensors
نام کتاب:

دانلود کتاب بیوسنسورهای الکتروشیمیایی DNA

Electrochemical DNA Biosensors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Mehmet Sengun Ozsoz
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کشف و اندازه گیری بوزون هیگز در زوال کانال WW
Discovery and Measurement of the Higgs Boson in the WW Decay Channel
نام کتاب:

دانلود کتاب کشف و اندازه گیری بوزون هیگز در زوال کانال WW

Discovery and Measurement of the Higgs Boson in the WW Decay Channel
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: David Hall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر