موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در توابع بولی
Recent Progress in the Boolean Domain
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در توابع بولی

Recent Progress in the Boolean Domain
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bernd Steinbach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی I: اصول و مبانی
Quantum Mechanics I: The Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی I: اصول و مبانی

Quantum Mechanics I: The Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: S. Rajasekar and R. Velusamy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی الکترونیک برای سیستم های توربین باد نسل بعدی
Power Electronics for the Next Generation Wind Turbine System
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی الکترونیک برای سیستم های توربین باد نسل بعدی

Power Electronics for the Next Generation Wind Turbine System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ke Ma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده
Photochemistry: Past, Present and Future
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده

Photochemistry: Past, Present and Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش فاز فضایی برای  گاز فاسد کوانتومی
Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش فاز فضایی برای گاز فاسد کوانتومی

Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bryan J. Dalton , John Jeffers and Stephen M. Barnett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4- مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی PCB در EAGLE
PCB Design in EAGLE - Part 1: Learn about EAGLE's user interface, adding parts, schematics, and more!
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی PCB در EAGLE

PCB Design in EAGLE - Part 1: Learn about EAGLE's user interface, adding parts, schematics, and more!
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Andy Artes
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذرات و هسته: مقدمه ای بر مفاهیم فیزیکی
Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب ذرات و هسته: مقدمه ای بر مفاهیم فیزیکی

Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bogdan Povh , Klaus Rith , Christoph Scholz , Frank Zetsche and Werner Rodejohann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی آلی: ساختار و عملکرد
Organic Chemistry: Structure and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی آلی: ساختار و عملکرد

Organic Chemistry: Structure and Function
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: K. Peter C. Vollhardt , Neil E. Schore
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
Ordinary and Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی

Ordinary and Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor Henner , Tatyana Belozerova and Mikhail Khenner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های بهینه سازی٬ تئوری و کاربردهای آن
Optimization Methods, Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های بهینه سازی٬ تئوری و کاربردهای آن

Optimization Methods, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Honglei Xu , Song Wang and Soon-Yi Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ژنراتور ولتاژ بالا بر روی تراشه (چیپ)
On-chip High-Voltage Generator Design: Design Methodology for Charge Pumps
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ژنراتور ولتاژ بالا بر روی تراشه (چیپ)

On-chip High-Voltage Generator Design: Design Methodology for Charge Pumps
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Toru Tanzawa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استنتاج آماری غیر پارامتری
Nonparametric Statistical Inference, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استنتاج آماری غیر پارامتری

Nonparametric Statistical Inference, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jean Dickinson Gibbons and Subhabrata Chakraborti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو نیمه هادی ها: دستگاه ها و تکنولوژی
Nano-Semiconductors: Devices and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو نیمه هادی ها: دستگاه ها و تکنولوژی

Nano-Semiconductors: Devices and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Krzysztof Iniewski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضرب اپراتورها در فضای برگمن
Multiplication Operators on the Bergman Space
نام کتاب:

دانلود کتاب ضرب اپراتورها در فضای برگمن

Multiplication Operators on the Bergman Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kunyu Guo and Hansong Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک جریان چند فازی 1 – اصول
Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جریان چند فازی 1 – اصول

Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nikolay Ivanov Kolev
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قمر های منظومه شمسی
Moons of the Solar System: From Giant Ganymede to Dainty Dactyl
نام کتاب:

دانلود کتاب قمر های منظومه شمسی

Moons of the Solar System: From Giant Ganymede to Dainty Dactyl
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: James A. Hall III
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضی و  تنوع زبان
Mathematics Education and Language Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضی و تنوع زبان

Mathematics Education and Language Diversity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard Barwell , Philip Clarkson , Anjum Halai , Mercy Kazima and Judit Moschkovich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل و بررسی داده های ریاضیات
Mathematica Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل و بررسی داده های ریاضیات

Mathematica Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sergiy Suchok
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال جرم نانوذرات
Mass Transport of Nanocarriers
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال جرم نانوذرات

Mass Transport of Nanocarriers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Rita Elena Serda
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل توابع خطی و غیر خطی با کاربرد ها
Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل توابع خطی و غیر خطی با کاربرد ها

Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Philippe G. Ciarlet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 51.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر