موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نیمه هادی های آلی خود سازمان یافته
Self-Organized Organic Semiconductors: From Materials to Device Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نیمه هادی های آلی خود سازمان یافته

Self-Organized Organic Semiconductors: From Materials to Device Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Quan Li
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 27.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمونه طراحی وابسته به پارامترهای نمونه متغیرهای کمکی
Sampling Designs Dependent on Sample Parameters of Auxiliary Variables
نام کتاب:

دانلود کتاب نمونه طراحی وابسته به پارامترهای نمونه متغیرهای کمکی

Sampling Designs Dependent on Sample Parameters of Auxiliary Variables
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Janusz L. Wywial
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات قابل اعتماد برای سیستم های بی سیم برد کوتاه
Reliable Communications for Short-Range Wireless Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات قابل اعتماد برای سیستم های بی سیم برد کوتاه

Reliable Communications for Short-Range Wireless Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ismail Guvenc , Sinan Gezici , Zafer Sahinoglu , Ulas C. Kozat
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباط بین ساختار و رفتار مغناطیسی در  سیستم های مبتنی بر  اکسید روی
Relationship Between Structure and Magnetic Behaviour in ZnO-Based Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباط بین ساختار و رفتار مغناطیسی در سیستم های مبتنی بر اکسید روی

Relationship Between Structure and Magnetic Behaviour in ZnO-Based Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: Clara Guglieri
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده منعطف برای چند باند RF-جلو پایان
Reconfigurable Transceiver Architecture for Multiband RF-Frontends
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی فرستنده و گیرنده منعطف برای چند باند RF-جلو پایان

Reconfigurable Transceiver Architecture for Multiband RF-Frontends
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Erick Gonzalez Rodriguez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موضوعات داغ اخیر در نظارت بر وضعیت ترانسفورماتور: نظریه، پیاده سازی و تجزیه و تحلیل
Recent Trends in the Condition Monitoring of Transformers: Theory, Implementation and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب موضوعات داغ اخیر در نظارت بر وضعیت ترانسفورماتور: نظریه، پیاده سازی و تجزیه و تحلیل

Recent Trends in the Condition Monitoring of Transformers: Theory, Implementation and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Sivaji Chakravorti , Debangshu Dey and Biswendu Chatterjee
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در توابع بولی
Recent Progress in the Boolean Domain
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های اخیر در توابع بولی

Recent Progress in the Boolean Domain
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bernd Steinbach
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کوانتومی I: اصول و مبانی
Quantum Mechanics I: The Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کوانتومی I: اصول و مبانی

Quantum Mechanics I: The Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: S. Rajasekar and R. Velusamy
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیروی الکترونیک برای سیستم های توربین باد نسل بعدی
Power Electronics for the Next Generation Wind Turbine System
نام کتاب:

دانلود کتاب نیروی الکترونیک برای سیستم های توربین باد نسل بعدی

Power Electronics for the Next Generation Wind Turbine System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Ke Ma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده
Photochemistry: Past, Present and Future
نام کتاب:

دانلود کتاب فتوشیمی: گذشته، حال و آینده

Photochemistry: Past, Present and Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Angelo Albini
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش فاز فضایی برای  گاز فاسد کوانتومی
Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
نام کتاب:

دانلود کتاب روش فاز فضایی برای گاز فاسد کوانتومی

Phase Space Methods for Degenerate Quantum Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bryan J. Dalton , John Jeffers and Stephen M. Barnett
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.4- مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی PCB در EAGLE
PCB Design in EAGLE - Part 1: Learn about EAGLE's user interface, adding parts, schematics, and more!
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی PCB در EAGLE

PCB Design in EAGLE - Part 1: Learn about EAGLE's user interface, adding parts, schematics, and more!
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Andy Artes
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ذرات و هسته: مقدمه ای بر مفاهیم فیزیکی
Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب ذرات و هسته: مقدمه ای بر مفاهیم فیزیکی

Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bogdan Povh , Klaus Rith , Christoph Scholz , Frank Zetsche and Werner Rodejohann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی آلی: ساختار و عملکرد
Organic Chemistry: Structure and Function
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی آلی: ساختار و عملکرد

Organic Chemistry: Structure and Function
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: K. Peter C. Vollhardt , Neil E. Schore
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 45 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
Ordinary and Partial Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی

Ordinary and Partial Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Victor Henner , Tatyana Belozerova and Mikhail Khenner
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های بهینه سازی٬ تئوری و کاربردهای آن
Optimization Methods, Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های بهینه سازی٬ تئوری و کاربردهای آن

Optimization Methods, Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Honglei Xu , Song Wang and Soon-Yi Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ژنراتور ولتاژ بالا بر روی تراشه (چیپ)
On-chip High-Voltage Generator Design: Design Methodology for Charge Pumps
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ژنراتور ولتاژ بالا بر روی تراشه (چیپ)

On-chip High-Voltage Generator Design: Design Methodology for Charge Pumps
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Toru Tanzawa
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب استنتاج آماری غیر پارامتری
Nonparametric Statistical Inference, Fifth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب استنتاج آماری غیر پارامتری

Nonparametric Statistical Inference, Fifth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jean Dickinson Gibbons and Subhabrata Chakraborti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو نیمه هادی ها: دستگاه ها و تکنولوژی
Nano-Semiconductors: Devices and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو نیمه هادی ها: دستگاه ها و تکنولوژی

Nano-Semiconductors: Devices and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Krzysztof Iniewski
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ضرب اپراتورها در فضای برگمن
Multiplication Operators on the Bergman Space
نام کتاب:

دانلود کتاب ضرب اپراتورها در فضای برگمن

Multiplication Operators on the Bergman Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kunyu Guo and Hansong Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر