موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب دینامیک جریان چند فازی 1 – اصول
Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک جریان چند فازی 1 – اصول

Multiphase Flow Dynamics 1: Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Nikolay Ivanov Kolev
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قمر های منظومه شمسی
Moons of the Solar System: From Giant Ganymede to Dainty Dactyl
نام کتاب:

دانلود کتاب قمر های منظومه شمسی

Moons of the Solar System: From Giant Ganymede to Dainty Dactyl
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: James A. Hall III
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آموزش ریاضی و  تنوع زبان
Mathematics Education and Language Diversity
نام کتاب:

دانلود کتاب آموزش ریاضی و تنوع زبان

Mathematics Education and Language Diversity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard Barwell , Philip Clarkson , Anjum Halai , Mercy Kazima and Judit Moschkovich
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل و بررسی داده های ریاضیات
Mathematica Data Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل و بررسی داده های ریاضیات

Mathematica Data Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Sergiy Suchok
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال جرم نانوذرات
Mass Transport of Nanocarriers
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال جرم نانوذرات

Mass Transport of Nanocarriers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Rita Elena Serda
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 25.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل توابع خطی و غیر خطی با کاربرد ها
Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل توابع خطی و غیر خطی با کاربرد ها

Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Philippe G. Ciarlet
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 51.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی، هندسه و تحول
Linear Algebra, Geometry and Transformation
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی، هندسه و تحول

Linear Algebra, Geometry and Transformation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bruce Solomon
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابررساناهای بر پایه آهن: مواد، خواص و مکانیزم
Iron-based Superconductors: Materials, Properties and Mechanisms
نام کتاب:

دانلود کتاب ابررساناهای بر پایه آهن: مواد، خواص و مکانیزم

Iron-based Superconductors: Materials, Properties and Mechanisms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nan Lin Wang , Hideo Hosono and Pengcheng Dai
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 38.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی مراکز IP از مشخصات تا تولید: مدل سازی، تأیید، بهینه سازی و حفاظت
IP Cores Design from Specifications to Production: Modeling, Verification, Optimization, and Protection
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مراکز IP از مشخصات تا تولید: مدل سازی، تأیید، بهینه سازی و حفاظت

IP Cores Design from Specifications to Production: Modeling, Verification, Optimization, and Protection
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Khaled Salah Mohamed
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی نجوم: یک نظر مفهومی از جهان
Investigating Astronomy: A Conceptual View of the Universe
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی نجوم: یک نظر مفهومی از جهان

Investigating Astronomy: A Conceptual View of the Universe
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Timothy F. Slater and Roger Freedman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 86.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی ارتباطات
Introduction to Communications Technologies: A Guide for Non-Engineers, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تکنولوژی ارتباطات

Introduction to Communications Technologies: A Guide for Non-Engineers, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Stephan Jones , Ronald J. Kovac , Frank M. Groom
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ربات های هوشمند و کاربردها
Intelligent Robotics and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب ربات های هوشمند و کاربردها

Intelligent Robotics and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jangmyung Lee Min Cheol Lee and Honghai Liu Jee-Hwan Ryu
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 34.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC
Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های ارزان CNC: ساخت ماشین آلات CNC

Inexpensive CNC Projects: Build your own CNC machine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert Davis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات، شبکه های صنعتی و TCP / IP
Communications, Industrial Networking and TCP/IP
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات، شبکه های صنعتی و TCP / IP

Communications, Industrial Networking and TCP/IP
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: IDC Technologies
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی ساخت یک کامپیوتر
How to Build a PC: The Beginner’s Guide to Building a Mini ITX Computer for your Home or Office
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی ساخت یک کامپیوتر

How to Build a PC: The Beginner’s Guide to Building a Mini ITX Computer for your Home or Office
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Dogwood Apps
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فضاهای هاردی در فضاهای متریک شبه منظم آلفورس: تئوری شارپ
Hardy Spaces on Ahlfors-Regular Quasi Metric Spaces: A Sharp Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب فضاهای هاردی در فضاهای متریک شبه منظم آلفورس: تئوری شارپ

Hardy Spaces on Ahlfors-Regular Quasi Metric Spaces: A Sharp Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ryan Alvarado , Marius Mitrea
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آمار فضایی
Handbook of Spatial Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آمار فضایی

Handbook of Spatial Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alan E. Gelfand , Peter Diggle , Peter Guttorp and Montserrat Fuentes
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ترکیبات معدنی
Handbook of Inorganic Compounds, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ترکیبات معدنی

Handbook of Inorganic Compounds, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Dale L. Perry
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جداول عمومی تجزیه و تحلیل شیمیایی
Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جداول عمومی تجزیه و تحلیل شیمیایی

Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Thomas J. Bruno and Paris D.N. Svoronos
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمودار ها و گراف ها
Graphs & Digraphs, Sixth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودار ها و گراف ها

Graphs & Digraphs, Sixth Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gary Chartrand , Linda Lesniak and Ping Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر