موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فشرده سنجش: نظریه و کاربردها
Compressed Sensing: Theory and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب فشرده سنجش: نظریه و کاربردها

Compressed Sensing: Theory and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Yonina C. Eldar and Gitta Kutyniok
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده:  نابرابری ساختاری و ارزیابی بیر باخ
Complex Analysis: Conformal Inequalities and the Bieberbach Conjecture
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل پیچیده: نابرابری ساختاری و ارزیابی بیر باخ

Complex Analysis: Conformal Inequalities and the Bieberbach Conjecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Prem K. Kythe
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی رنگ
Colour Chemistry : Edition 2
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی رنگ

Colour Chemistry : Edition 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: Robert Christie
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ساخت ژنراتور آهنربای دائم برای آسیاب بادی یا توربین آب پروژه خود
Building P.M.G. Generators
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ساخت ژنراتور آهنربای دائم برای آسیاب بادی یا توربین آب پروژه خود

Building P.M.G. Generators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Brian Energy Creator
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عایق های توپولوژیکی
Topological Insulators: The Physics of Spin Helicity in Quantum Transport
نام کتاب:

دانلود کتاب عایق های توپولوژیکی

Topological Insulators: The Physics of Spin Helicity in Quantum Transport
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gregory Tkachov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک تغییر شکل و شکستگی محدود
Mechanics of Finite Deformation and Fracture
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک تغییر شکل و شکستگی محدود

Mechanics of Finite Deformation and Fracture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Majid Aleyaasin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و عملکرد مهندسی مواد: کلید پژوهش و توسعه
Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و عملکرد مهندسی مواد: کلید پژوهش و توسعه

Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gennady E. Zaikov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه گراف، بهینه سازی ترکیبی، و الگوریتم ها
Handbook of Graph Theory, Combinatorial Optimization, and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه گراف، بهینه سازی ترکیبی، و الگوریتم ها

Handbook of Graph Theory, Combinatorial Optimization, and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Krishnaiyan "KT" Thulasiraman , Subramanian Arumugam , Andreas Brandstädt and Takao Nishizeki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انبوه اطلاعات: اصول، پیشرفت، و کاربرد ها
Swarm Intelligence: Principles, Advances, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب انبوه اطلاعات: اصول، پیشرفت، و کاربرد ها

Swarm Intelligence: Principles, Advances, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Aboul Ella Hassanien and Eid Emary
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه های پیشرفته دریایی
Advanced Marine Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه های پیشرفته دریایی

Advanced Marine Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمایش پیچیدگی حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء
Fractional Calculus View of Complexity: Tomorrow's Science
نام کتاب:

دانلود کتاب نمایش پیچیدگی حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء

Fractional Calculus View of Complexity: Tomorrow's Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bruce J. West
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر چکیده جبر
Introduction to Abstract Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر چکیده جبر

Introduction to Abstract Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jonathan D. H. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی، شبیه سازی و کنترل توربین های گازی
Gas Turbines Modeling, Simulation, and Control: Using Artificial Neural Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی، شبیه سازی و کنترل توربین های گازی

Gas Turbines Modeling, Simulation, and Control: Using Artificial Neural Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hamid Asgari and XiaoQi Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل در معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی
Decomposition Analysis Method in Linear and Nonlinear Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل در معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی

Decomposition Analysis Method in Linear and Nonlinear Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kansari Haldar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورسنجی نجومی: گذشته، حال، و آینده
Astronomical Photometry: Past, Present, and Future
نام کتاب:

دانلود کتاب نورسنجی نجومی: گذشته، حال، و آینده

Astronomical Photometry: Past, Present, and Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Eugene F. Milone and C. Sterken
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB
Digital Signal Processing Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB

Digital Signal Processing Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert J. Schilling and Sandra L. Harris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت تولید و علوم مهندسی
Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت تولید و علوم مهندسی

Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Milan Majerník, Naqib Daneshjo and Martin Bosák
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی دندرون های پلی شاخه: معماری ماکرومولکولی جدید
Hyperbranched Polydendrons: A New Macromolecular Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی دندرون های پلی شاخه: معماری ماکرومولکولی جدید

Hyperbranched Polydendrons: A New Macromolecular Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Fiona Hatton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای نانوساختار مکانیکی
Handbook of Mechanical Nanostructuring
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نانوساختار مکانیکی

Handbook of Mechanical Nanostructuring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هالوژنها و گازهای خاص
Halogens and Noble Gases
نام کتاب:

دانلود کتاب هالوژنها و گازهای خاص

Halogens and Noble Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Monica Halka and Brian Nordstrom
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر