موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و عملکرد مهندسی مواد: کلید پژوهش و توسعه
Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و عملکرد مهندسی مواد: کلید پژوهش و توسعه

Analysis and Performance of Engineering Materials: Key Research and Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Gennady E. Zaikov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه گراف، بهینه سازی ترکیبی، و الگوریتم ها
Handbook of Graph Theory, Combinatorial Optimization, and Algorithms
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه گراف، بهینه سازی ترکیبی، و الگوریتم ها

Handbook of Graph Theory, Combinatorial Optimization, and Algorithms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Krishnaiyan "KT" Thulasiraman , Subramanian Arumugam , Andreas Brandstädt and Takao Nishizeki
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انبوه اطلاعات: اصول، پیشرفت، و کاربرد ها
Swarm Intelligence: Principles, Advances, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب انبوه اطلاعات: اصول، پیشرفت، و کاربرد ها

Swarm Intelligence: Principles, Advances, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Aboul Ella Hassanien and Eid Emary
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سازه های پیشرفته دریایی
Advanced Marine Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب سازه های پیشرفته دریایی

Advanced Marine Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Srinivasan Chandrasekaran
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمایش پیچیدگی حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء
Fractional Calculus View of Complexity: Tomorrow's Science
نام کتاب:

دانلود کتاب نمایش پیچیدگی حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء

Fractional Calculus View of Complexity: Tomorrow's Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Bruce J. West
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر چکیده جبر
Introduction to Abstract Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر چکیده جبر

Introduction to Abstract Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jonathan D. H. Smith
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی، شبیه سازی و کنترل توربین های گازی
Gas Turbines Modeling, Simulation, and Control: Using Artificial Neural Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی، شبیه سازی و کنترل توربین های گازی

Gas Turbines Modeling, Simulation, and Control: Using Artificial Neural Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Hamid Asgari and XiaoQi Chen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل در معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی
Decomposition Analysis Method in Linear and Nonlinear Differential Equations
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تجزیه و تحلیل در معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی

Decomposition Analysis Method in Linear and Nonlinear Differential Equations
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Kansari Haldar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نورسنجی نجومی: گذشته، حال، و آینده
Astronomical Photometry: Past, Present, and Future
نام کتاب:

دانلود کتاب نورسنجی نجومی: گذشته، حال، و آینده

Astronomical Photometry: Past, Present, and Future
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Eugene F. Milone and C. Sterken
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB
Digital Signal Processing Using MATLAB
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از نرم افزار MATLAB

Digital Signal Processing Using MATLAB
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Robert J. Schilling and Sandra L. Harris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت تولید و علوم مهندسی
Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت تولید و علوم مهندسی

Production Management and Engineering Sciences: Proceedings of the International Conference on Engineering Science and Production Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Milan Majerník, Naqib Daneshjo and Martin Bosák
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پلی دندرون های پلی شاخه: معماری ماکرومولکولی جدید
Hyperbranched Polydendrons: A New Macromolecular Architecture
نام کتاب:

دانلود کتاب پلی دندرون های پلی شاخه: معماری ماکرومولکولی جدید

Hyperbranched Polydendrons: A New Macromolecular Architecture
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Fiona Hatton
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای نانوساختار مکانیکی
Handbook of Mechanical Nanostructuring
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای نانوساختار مکانیکی

Handbook of Mechanical Nanostructuring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Mahmood Aliofkhazraei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هالوژنها و گازهای خاص
Halogens and Noble Gases
نام کتاب:

دانلود کتاب هالوژنها و گازهای خاص

Halogens and Noble Gases
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Monica Halka and Brian Nordstrom
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی ماتریس معکوس و کاربرد آنها
Group Inverses of M-Matrices and Their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی ماتریس معکوس و کاربرد آنها

Group Inverses of M-Matrices and Their Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stephen J. Kirkland and Michael Neumann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع سبز با  کاربردها
Green's Functions with Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع سبز با کاربردها

Green's Functions with Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dean G. Duffy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سبز: سنتز هتروسیکل فعال زیستی
Green Chemistry: Synthesis of Bioactive Heterocycles
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سبز: سنتز هتروسیکل فعال زیستی

Green Chemistry: Synthesis of Bioactive Heterocycles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: K. L. Ameta and Anshu Dandia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرانش وجود ندارد
Gravity Does Not Exist: A Puzzle for the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش وجود ندارد

Gravity Does Not Exist: A Puzzle for the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vincent Icke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های انرژی مبتنی بر گرافن
Graphene-based Energy Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های انرژی مبتنی بر گرافن

Graphene-based Energy Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: A. Rashid bin Mohd Yusoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های GIS در کشاورزی، جلد چهارم: برنامه ریزی حفاظت
GIS Applications in Agriculture, Volume Four: Conservation Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های GIS در کشاورزی، جلد چهارم: برنامه ریزی حفاظت

GIS Applications in Agriculture, Volume Four: Conservation Planning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Tom Mueller and Gretchen F. Sassenrath
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر