موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طبقه بندی ماتریس معکوس و کاربرد آنها
Group Inverses of M-Matrices and Their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی ماتریس معکوس و کاربرد آنها

Group Inverses of M-Matrices and Their Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Stephen J. Kirkland and Michael Neumann
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع سبز با  کاربردها
Green's Functions with Applications, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع سبز با کاربردها

Green's Functions with Applications, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Dean G. Duffy
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سبز: سنتز هتروسیکل فعال زیستی
Green Chemistry: Synthesis of Bioactive Heterocycles
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سبز: سنتز هتروسیکل فعال زیستی

Green Chemistry: Synthesis of Bioactive Heterocycles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: K. L. Ameta and Anshu Dandia
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرانش وجود ندارد
Gravity Does Not Exist: A Puzzle for the 21st Century
نام کتاب:

دانلود کتاب گرانش وجود ندارد

Gravity Does Not Exist: A Puzzle for the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Vincent Icke
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دستگاه های انرژی مبتنی بر گرافن
Graphene-based Energy Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب دستگاه های انرژی مبتنی بر گرافن

Graphene-based Energy Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: A. Rashid bin Mohd Yusoff
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های GIS در کشاورزی، جلد چهارم: برنامه ریزی حفاظت
GIS Applications in Agriculture, Volume Four: Conservation Planning
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های GIS در کشاورزی، جلد چهارم: برنامه ریزی حفاظت

GIS Applications in Agriculture, Volume Four: Conservation Planning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Tom Mueller and Gretchen F. Sassenrath
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درجه / شدت دوگانگی: مبانی و کاربرد ها
Gauge/Gravity Duality: Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درجه / شدت دوگانگی: مبانی و کاربرد ها

Gauge/Gravity Duality: Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Martin Ammon and Johanna Erdmenger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از سادگی عجیب و غریب به مشاهده پیچیده: رسالهای در ماده، اطلاعات، زندگی و اندیشه
From Strange Simplicity to Complex Familiarity: A Treatise on Matter, Information, Life and Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب از سادگی عجیب و غریب به مشاهده پیچیده: رسالهای در ماده، اطلاعات، زندگی و اندیشه

From Strange Simplicity to Complex Familiarity: A Treatise on Matter, Information, Life and Thought
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Manfred Eigen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 77.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرکانس دامنه و طراحی سیستم های غیر خطی بر اساس سری های توسعه ولترا
Frequency Domain Analysis and Design of Nonlinear Systems based on Volterra Series Expansion: A Parametric Characteristic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرکانس دامنه و طراحی سیستم های غیر خطی بر اساس سری های توسعه ولترا

Frequency Domain Analysis and Design of Nonlinear Systems based on Volterra Series Expansion: A Parametric Characteristic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Xingjian Jing and Ziqiang Lang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی شیمی آلی
Foundations of Organic Chemistry: Unity and Diversity of Structures, Pathways, and Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی شیمی آلی

Foundations of Organic Chemistry: Unity and Diversity of Structures, Pathways, and Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David R. Dalton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 39.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فناوری نانو  جلد سوم: مکانیک نانولوله های کربنی
Foundations of Nanotechnology, Volume Three: Mechanics of Carbon Nanotubes
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فناوری نانو جلد سوم: مکانیک نانولوله های کربنی

Foundations of Nanotechnology, Volume Three: Mechanics of Carbon Nanotubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Saeedeh Rafiei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایه و اساس الکترونیک دیجیتال و منطق طراحی
Foundation of Digital Electronics and Logic Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه و اساس الکترونیک دیجیتال و منطق طراحی

Foundation of Digital Electronics and Logic Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Subir Kumar Sarkar , Asish Kumar De and Souvik Sarkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فیزیک
Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فیزیک

Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: S. R. Vatsya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور های فیبر نوری بر اساس پلاسمونیک
Fiber Optic Sensors Based on Plasmonics
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور های فیبر نوری بر اساس پلاسمونیک

Fiber Optic Sensors Based on Plasmonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Banshi Dhar Gupta , Sachin Kumar Srivastava and Roli Verma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیارات فراخورشیدی: سازند، تشخیص و دینامیک
Extrasolar Planets: Formation, Detection and Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب سیارات فراخورشیدی: سازند، تشخیص و دینامیک

Extrasolar Planets: Formation, Detection and Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Rudolf Dvorak
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر مقدماتی
Elementary Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر مقدماتی

Elementary Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Charles P. McKeague
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک و مهندسی برق: مجموعه مقالات 2014 آسیا و اقیانوس آرام الکترونیک و کنفرانس مهندسی برق
Electronics and Electrical Engineering: Proceedings of the 2014 Asia-Pacific Electronics and Electrical Engineering Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک و مهندسی برق: مجموعه مقالات 2014 آسیا و اقیانوس آرام الکترونیک و کنفرانس مهندسی برق

Electronics and Electrical Engineering: Proceedings of the 2014 Asia-Pacific Electronics and Electrical Engineering Conference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alan Zhao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرایه اسکن الکترونیکی
Electronically Scanned Arrays MATLAB® Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب آرایه اسکن الکترونیکی

Electronically Scanned Arrays MATLAB® Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Arik D. Brown
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول الکترونیک
Electronic Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول الکترونیک

Electronic Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Albert Malvino , David Bates
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات 2015
Electronic Engineering and Information Science: Proceedings of the International Conference of Electronic Engineering and Information Science 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات 2015

Electronic Engineering and Information Science: Proceedings of the International Conference of Electronic Engineering and Information Science 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dongxing Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر