موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب درجه / شدت دوگانگی: مبانی و کاربرد ها
Gauge/Gravity Duality: Foundations and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب درجه / شدت دوگانگی: مبانی و کاربرد ها

Gauge/Gravity Duality: Foundations and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Martin Ammon and Johanna Erdmenger
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از سادگی عجیب و غریب به مشاهده پیچیده: رسالهای در ماده، اطلاعات، زندگی و اندیشه
From Strange Simplicity to Complex Familiarity: A Treatise on Matter, Information, Life and Thought
نام کتاب:

دانلود کتاب از سادگی عجیب و غریب به مشاهده پیچیده: رسالهای در ماده، اطلاعات، زندگی و اندیشه

From Strange Simplicity to Complex Familiarity: A Treatise on Matter, Information, Life and Thought
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Manfred Eigen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 77.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرکانس دامنه و طراحی سیستم های غیر خطی بر اساس سری های توسعه ولترا
Frequency Domain Analysis and Design of Nonlinear Systems based on Volterra Series Expansion: A Parametric Characteristic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل فرکانس دامنه و طراحی سیستم های غیر خطی بر اساس سری های توسعه ولترا

Frequency Domain Analysis and Design of Nonlinear Systems based on Volterra Series Expansion: A Parametric Characteristic Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Xingjian Jing and Ziqiang Lang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی شیمی آلی
Foundations of Organic Chemistry: Unity and Diversity of Structures, Pathways, and Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی شیمی آلی

Foundations of Organic Chemistry: Unity and Diversity of Structures, Pathways, and Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: David R. Dalton
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 39.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فناوری نانو  جلد سوم: مکانیک نانولوله های کربنی
Foundations of Nanotechnology, Volume Three: Mechanics of Carbon Nanotubes
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فناوری نانو جلد سوم: مکانیک نانولوله های کربنی

Foundations of Nanotechnology, Volume Three: Mechanics of Carbon Nanotubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Saeedeh Rafiei
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایه و اساس الکترونیک دیجیتال و منطق طراحی
Foundation of Digital Electronics and Logic Design
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه و اساس الکترونیک دیجیتال و منطق طراحی

Foundation of Digital Electronics and Logic Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Subir Kumar Sarkar , Asish Kumar De and Souvik Sarkar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فیزیک
Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فیزیک

Foundations of Physics: Volume 45, Issue 2, February 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: S. R. Vatsya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سنسور های فیبر نوری بر اساس پلاسمونیک
Fiber Optic Sensors Based on Plasmonics
نام کتاب:

دانلود کتاب سنسور های فیبر نوری بر اساس پلاسمونیک

Fiber Optic Sensors Based on Plasmonics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Banshi Dhar Gupta , Sachin Kumar Srivastava and Roli Verma
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیارات فراخورشیدی: سازند، تشخیص و دینامیک
Extrasolar Planets: Formation, Detection and Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب سیارات فراخورشیدی: سازند، تشخیص و دینامیک

Extrasolar Planets: Formation, Detection and Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Rudolf Dvorak
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر مقدماتی
Elementary Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر مقدماتی

Elementary Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Charles P. McKeague
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 26.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک و مهندسی برق: مجموعه مقالات 2014 آسیا و اقیانوس آرام الکترونیک و کنفرانس مهندسی برق
Electronics and Electrical Engineering: Proceedings of the 2014 Asia-Pacific Electronics and Electrical Engineering Conference
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک و مهندسی برق: مجموعه مقالات 2014 آسیا و اقیانوس آرام الکترونیک و کنفرانس مهندسی برق

Electronics and Electrical Engineering: Proceedings of the 2014 Asia-Pacific Electronics and Electrical Engineering Conference
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alan Zhao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرایه اسکن الکترونیکی
Electronically Scanned Arrays MATLAB® Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب آرایه اسکن الکترونیکی

Electronically Scanned Arrays MATLAB® Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Arik D. Brown
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول الکترونیک
Electronic Principles
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول الکترونیک

Electronic Principles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Albert Malvino , David Bates
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 22.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات 2015
Electronic Engineering and Information Science: Proceedings of the International Conference of Electronic Engineering and Information Science 2015
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک و علوم اطلاعات 2015

Electronic Engineering and Information Science: Proceedings of the International Conference of Electronic Engineering and Information Science 2015
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dongxing Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 38.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدارهای الکترونیکی: اصول و کاربردها
Electronic Circuits: Fundamentals and applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای الکترونیکی: اصول و کاربردها

Electronic Circuits: Fundamentals and applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mike Tooley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی
Electrochemistry: The Basics, With Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی

Electrochemistry: The Basics, With Examples
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Christine Lefrou , Pierre Fabry and Jean-Claude Poignet
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دسترسی طیف پویا برای شبکه های بی سیم
Dynamic Spectrum Access for Wireless Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب دسترسی طیف پویا برای شبکه های بی سیم

Dynamic Spectrum Access for Wireless Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Danda B. Rawat , Min Song and Sachin Shetty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد شهر پایدار
Dimensions of the Sustainable City
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد شهر پایدار

Dimensions of the Sustainable City
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Mike Jenks and Colin Jones
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص حملات محیطی بر اساس حافظه هاست
Detecting Peripheral-based Attacks on the Host Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص حملات محیطی بر اساس حافظه هاست

Detecting Peripheral-based Attacks on the Host Memory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Patrick Stewin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترک های خشک و الگو های آنها: شکل گیری و مدل سازی در علم و طبیعت
Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب ترک های خشک و الگو های آنها: شکل گیری و مدل سازی در علم و طبیعت

Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Lucas Goehring , Akio Nakahara , Tapati Dutta , So Kitsunezaki and Sujata Tarafdar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر