موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدارهای الکترونیکی: اصول و کاربردها
Electronic Circuits: Fundamentals and applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مدارهای الکترونیکی: اصول و کاربردها

Electronic Circuits: Fundamentals and applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mike Tooley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 51.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی
Electrochemistry: The Basics, With Examples
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی

Electrochemistry: The Basics, With Examples
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Christine Lefrou , Pierre Fabry and Jean-Claude Poignet
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دسترسی طیف پویا برای شبکه های بی سیم
Dynamic Spectrum Access for Wireless Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب دسترسی طیف پویا برای شبکه های بی سیم

Dynamic Spectrum Access for Wireless Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Danda B. Rawat , Min Song and Sachin Shetty
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابعاد شهر پایدار
Dimensions of the Sustainable City
نام کتاب:

دانلود کتاب ابعاد شهر پایدار

Dimensions of the Sustainable City
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Mike Jenks and Colin Jones
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص حملات محیطی بر اساس حافظه هاست
Detecting Peripheral-based Attacks on the Host Memory
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص حملات محیطی بر اساس حافظه هاست

Detecting Peripheral-based Attacks on the Host Memory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Patrick Stewin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ترک های خشک و الگو های آنها: شکل گیری و مدل سازی در علم و طبیعت
Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
نام کتاب:

دانلود کتاب ترک های خشک و الگو های آنها: شکل گیری و مدل سازی در علم و طبیعت

Desiccation Cracks and their Patterns: Formation and Modelling in Science and Nature
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » خاک شناسی
نویسنده: Lucas Goehring , Akio Nakahara , Tapati Dutta , So Kitsunezaki and Sujata Tarafdar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب منطق وابستگی: یک رویکرد جدید به منطق استقلال دوستانه
Dependence Logic: A New Approach to Independence Friendly Logic
نام کتاب:

دانلود کتاب منطق وابستگی: یک رویکرد جدید به منطق استقلال دوستانه

Dependence Logic: A New Approach to Independence Friendly Logic
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jouko Väänänen
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تراکم تئوری تابعی: دوره های پیشرفته
Density Functional Theory: An Advanced Course
نام کتاب:

دانلود کتاب تراکم تئوری تابعی: دوره های پیشرفته

Density Functional Theory: An Advanced Course
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eberhard Engel and Reiner M. Dreizler
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال داده ها در امواج میلیمتری: بهره برداری از باند 60 گیگاهرتز بر روی سیلیکون
Data Transmission at Millimeter Waves: Exploiting the 60 GHz Band on Silicon
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال داده ها در امواج میلیمتری: بهره برداری از باند 60 گیگاهرتز بر روی سیلیکون

Data Transmission at Millimeter Waves: Exploiting the 60 GHz Band on Silicon
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Khaled Khalaf , Vojkan Vidojkovic , Piet Wambacq and John R. Long
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی تاریک: رویکردهای رصدی و نظری
Dark Energy: Observational and Theoretical Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی تاریک: رویکردهای رصدی و نظری

Dark Energy: Observational and Theoretical Approaches
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Pilar Ruiz-Lapuente
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرهنگ شیمی
Culture of Chemistry: The Best Articles on the Human Side of 20th-Century Chemistry from the Archives of the Chemical Intelligencer
نام کتاب:

دانلود کتاب فرهنگ شیمی

Culture of Chemistry: The Best Articles on the Human Side of 20th-Century Chemistry from the Archives of the Chemical Intelligencer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: Balazs Hargittai and Istvan Hargittai
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 40.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکست های خوردگی: تئوری، مطالعات موردی، و راه حل ها
Corrosion Failures: Theory, Case Studies, and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب شکست های خوردگی: تئوری، مطالعات موردی، و راه حل ها

Corrosion Failures: Theory, Case Studies, and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی فیزیک
نویسنده: K. Elayaperumal and V. S. Raja
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های کنترل برق قدرت: راهنمای عملی
Control Systems for Power Electronics: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های کنترل برق قدرت: راهنمای عملی

Control Systems for Power Electronics: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Mahesh Patil and Pankaj Rodey
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های کنترل
CONTROL SYSTEMS: Mathematics and Realization
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های کنترل

CONTROL SYSTEMS: Mathematics and Realization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jesus C. de
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابداعات در تاریخ نظریه اعداد در قرن 20
Contributions to the History of Number Theory in the 20th Century
نام کتاب:

دانلود کتاب ابداعات در تاریخ نظریه اعداد در قرن 20

Contributions to the History of Number Theory in the 20th Century
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter Roquette
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسائل معاصر در مهندسی و علم سیستم ها
Contemporary Issues in Systems Science and Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مسائل معاصر در مهندسی و علم سیستم ها

Contemporary Issues in Systems Science and Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: MengChu Zhou , Han-Xiong Li and Margot Weijnen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت و ساز
Construction Project Scheduling and Control
نام کتاب:

دانلود کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت و ساز

Construction Project Scheduling and Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Saleh A. Mubarak
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک محاسباتی سیالات
Computational Fluid Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک محاسباتی سیالات

Computational Fluid Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: T. J. Chung
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اینترنت چیزهای همکاری (C-IOT): برای زندگی و کسب و کار متصل آینده هوشمند
Collaborative Internet of Things (C-IoT): for Future Smart Connected Life and Business
نام کتاب:

دانلود کتاب اینترنت چیزهای همکاری (C-IOT): برای زندگی و کسب و کار متصل آینده هوشمند

Collaborative Internet of Things (C-IoT): for Future Smart Connected Life and Business
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Fawzi Behmann and Kwok Wu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های رادیویی شناختی
Cognitive Radio Networks: Efficient Resource Allocation in Cooperative Sensing, Cellular Communications, High-Speed Vehicles, and Smart Grid
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های رادیویی شناختی

Cognitive Radio Networks: Efficient Resource Allocation in Cooperative Sensing, Cellular Communications, High-Speed Vehicles, and Smart Grid
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Tao Jiang , Zhiqiang Wang and Yang Cao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر