موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  از اپتیک اتم تا شبیه سازی کوانتوم – برهم کنش بوسون ها و فرمیون ها در پتانسیل های شبکه نوری سه بعدی
From Atom Optics to Quantum Simulation: Interacting Bosons and Fermions in Three-Dimensional Optical Lattice Potentials
نام کتاب:

دانلود کتاب از اپتیک اتم تا شبیه سازی کوانتوم – برهم کنش بوسون ها و فرمیون ها در پتانسیل های شبکه نوری سه بعدی

From Atom Optics to Quantum Simulation: Interacting Bosons and Fermions in Three-Dimensional Optical Lattice Potentials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Sebastian Will
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  مقادیر ویژه، درونه گیریها و توابع مثلثاتی تعمیم یافته
Eigenvalues, Embeddings and Generalised Trigonometric Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب مقادیر ویژه، درونه گیریها و توابع مثلثاتی تعمیم یافته

Eigenvalues, Embeddings and Generalised Trigonometric Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jan Lang and David E. Edmunds
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هندسه  فضا-زمان مینکوفسکی
Geometry of Minkowski Space-Time
نام کتاب:

دانلود کتاب هندسه فضا-زمان مینکوفسکی

Geometry of Minkowski Space-Time
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Francesco Catoni , Dino Boccaletti , Roberto Cannata , Vincenzo Catoni , Paolo Zampetti
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واکنش چندجزئی کاتالیز مس
Copper-Catalyzed Multi-Component Reactions: Synthesis of Nitrogen-Containing Polycyclic Compounds
نام کتاب:

دانلود کتاب واکنش چندجزئی کاتالیز مس

Copper-Catalyzed Multi-Component Reactions: Synthesis of Nitrogen-Containing Polycyclic Compounds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: Yusuke Ohta
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای کانیسازی زیستی
Handbook of Biomineralization: Biomimetic and Bioinspired Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای کانیسازی زیستی

Handbook of Biomineralization: Biomimetic and Bioinspired Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Peter Behrens and Edmund Bäuerlein
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 28.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های فرآیند
Process Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های فرآیند

Process Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Michael C. Georgiadis , Julio R. Banga , Efstratios N. Pistikopoulos
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های عمومی سهموی مخلوط در LP و کاربرد ها
General Parabolic Mixed Order Systems in Lp and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های عمومی سهموی مخلوط در LP و کاربرد ها

General Parabolic Mixed Order Systems in Lp and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Robert Denk and Mario Kaip
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نمودار ها و ماتریس ها
Graphs and Matrices
نام کتاب:

دانلود کتاب نمودار ها و ماتریس ها

Graphs and Matrices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ravindra B. Bapat
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم های رویداد گسسته در جبر دیوئید و جبر متعارف
Discrete Event Systems in Dioid Algebra and Conventional Algebra
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم های رویداد گسسته در جبر دیوئید و جبر متعارف

Discrete Event Systems in Dioid Algebra and Conventional Algebra
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Philippe Declerck
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توزیع نمایی: نظریه ها و روش ها
Exponential Distribution: Theory and Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب توزیع نمایی: نظریه ها و روش ها

Exponential Distribution: Theory and Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: M. Ahsanullah and G. G. Hamedani
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مدیریت ریسک در تولید و تجارت انرژی
Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدیریت ریسک در تولید و تجارت انرژی

Handbook of Risk Management in Energy Production and Trading
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Raimund Kovacevic , Georg Ch. Pflug and Maria Th. Vespucci
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی آزمایش ها در مدل های غیر خطی: نرمال بودن مجانبی، معیار بهینگی و خصوصیات کوچک
Design of Experiments in Nonlinear Models: Asymptotic Normality, Optimality Criteria and Small-Sample Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی آزمایش ها در مدل های غیر خطی: نرمال بودن مجانبی، معیار بهینگی و خصوصیات کوچک

Design of Experiments in Nonlinear Models: Asymptotic Normality, Optimality Criteria and Small-Sample Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Luc Pronzato and Andrej Pázman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گالیله و 400 سال از نجوم و تلسکوپی
Galileo and 400 Years of Telescopic Astronomy
نام کتاب:

دانلود کتاب گالیله و 400 سال از نجوم و تلسکوپی

Galileo and 400 Years of Telescopic Astronomy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Peter Grego and David Mannion
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی تجزیه و تحلیل  پیش بینی ترافیک
Foundations of Predictive Analytics
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی تجزیه و تحلیل پیش بینی ترافیک

Foundations of Predictive Analytics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James Wu and Stephen Coggeshall
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک محاسباتی سیالات
Computational Fluid Dynamics
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک محاسباتی سیالات

Computational Fluid Dynamics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Frederic Magoules
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تنزل پراکندگی و تئوری پراکندگی
Dispersion Decay and Scattering Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب تنزل پراکندگی و تئوری پراکندگی

Dispersion Decay and Scattering Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alexander Komech and Elena Kopylova
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دلایل پیچیده قضایای واقعی
Complex Proofs of Real Theorems
نام کتاب:

دانلود کتاب دلایل پیچیده قضایای واقعی

Complex Proofs of Real Theorems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Peter D. Lax and Lawrence Zalcman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اثرات الکترو اپتیکی برای تجسم میدان و توزیع های رایج در نیمه هادی ها
Electro-Optical Effects to Visualize Field and Current Distributions in Semiconductors
نام کتاب:

دانلود کتاب اثرات الکترو اپتیکی برای تجسم میدان و توزیع های رایج در نیمه هادی ها

Electro-Optical Effects to Visualize Field and Current Distributions in Semiconductors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Karl W. Böer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ماموریت های توزیع شده فضایی برای مانیتورینگ سیستم زمین
Distributed Space Missions for Earth System Monitoring
نام کتاب:

دانلود کتاب ماموریت های توزیع شده فضایی برای مانیتورینگ سیستم زمین

Distributed Space Missions for Earth System Monitoring
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Marco D'Errico
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی عمومی: مفاهیم اساسی
General Chemistry: The Essential Concepts
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی عمومی: مفاهیم اساسی

General Chemistry: The Essential Concepts
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Raymond Chang and Jason Overby
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 96.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر