موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تکامل شبکه هوشمند: چالش های نیروی الکتریکی
Smart Grid (R)Evolution: Electric Power Struggles
نام کتاب:

دانلود کتاب تکامل شبکه هوشمند: چالش های نیروی الکتریکی

Smart Grid (R)Evolution: Electric Power Struggles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Jennie C. Stephens , Elizabeth J. Wilson and Tarla Rai Peterson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انسوی فرمول درجه دوم
Beyond the Quadratic Formula
نام کتاب:

دانلود کتاب انسوی فرمول درجه دوم

Beyond the Quadratic Formula
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ronald S. Irving
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبه و برآورد استقرار مجدد: چگونگی بازسازی یک صنعت توسط کارگران آمریکایی
Reckoning to Revival: How American Workers Rebuilt an Industry
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبه و برآورد استقرار مجدد: چگونگی بازسازی یک صنعت توسط کارگران آمریکایی

Reckoning to Revival: How American Workers Rebuilt an Industry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Keith Naughton
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک خودرو: شبکه های خودرو، سیستم های ثبات رانندگی، الکترونیک
Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک خودرو: شبکه های خودرو، سیستم های ثبات رانندگی، الکترونیک

Automotive Mechatronics: Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Konrad Reif
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری باتری خودرو
Automotive Battery Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری باتری خودرو

Automotive Battery Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Alexander Thaler and Daniel Watzenig
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشخیص اتوماتیک گفتار: رویکرد عمیق آموزش
Automatic Speech Recognition: A Deep Learning Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب تشخیص اتوماتیک گفتار: رویکرد عمیق آموزش

Automatic Speech Recognition: A Deep Learning Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Dong Yu and Li Deng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصلاح طرح به صورت خودکار
Automatic Layout Modification: Including design reuse of the Alpha CPU in 0.13 micron SOI technology
نام کتاب:

دانلود کتاب اصلاح طرح به صورت خودکار

Automatic Layout Modification: Including design reuse of the Alpha CPU in 0.13 micron SOI technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Michael Reinhardt
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 12.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طبقه بندی مدولاسیون به صورت خودکار: اصول، الگوریتم ها و کاربرد ها
Automatic Modulation Classification: Principles, Algorithms and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب طبقه بندی مدولاسیون به صورت خودکار: اصول، الگوریتم ها و کاربرد ها

Automatic Modulation Classification: Principles, Algorithms and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Zhechen Zhu and Asoke K. Nandi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی کیفیت صوتی و تصویری و پیش بینی برای تلفن تصویری
Audiovisual Quality Assessment and Prediction for Videotelephony
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی کیفیت صوتی و تصویری و پیش بینی برای تلفن تصویری

Audiovisual Quality Assessment and Prediction for Videotelephony
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Benjamin Belmudez
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مزایده، مناقصه و بازار و مکانیزم های کاربرد آنها
Auctions, Market Mechanisms and Their Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مزایده، مناقصه و بازار و مکانیزم های کاربرد آنها

Auctions, Market Mechanisms and Their Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sanmay Das , Michael Ostrovsky , David Pennock , Boleslaw K. Szymanski
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های عصبی مصنوعی
Artificial Neural Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های عصبی مصنوعی

Artificial Neural Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Hugh Cartwright
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری و ریاضیات از دوران باستان تا آینده: جلد اول: دوران باستان تا 1500s
Architecture and Mathematics from Antiquity to the Future: Volume I: Antiquity to the 1500s
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری و ریاضیات از دوران باستان تا آینده: جلد اول: دوران باستان تا 1500s

Architecture and Mathematics from Antiquity to the Future: Volume I: Antiquity to the 1500s
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Kim Williams and Michael J. Ostwald
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار کاربردی
Applied Statistics
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار کاربردی

Applied Statistics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mohammed A. Shayib
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های جمع پذیری کاربردی
Applied Summability Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های جمع پذیری کاربردی

Applied Summability Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Mohammad Mursaleen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طیف سنجی کاربردی و علم نانومواد
Applied Spectroscopy and the Science of Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی کاربردی و علم نانومواد

Applied Spectroscopy and the Science of Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Prabhakar Misra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر
Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر

Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Abbas Hamrang and Devrim Balkose
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل محتوا صوتی
An Introduction to Audio Content Analysis: Applications in Signal Processing and Music Informatics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل محتوا صوتی

An Introduction to Audio Content Analysis: Applications in Signal Processing and Music Informatics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alexander Lerch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش آماری: با کاربرد ها در R
An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش آماری: با کاربرد ها در R

An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gareth James , Daniela Witten , Trevor Hastie and Robert Tibshirani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  پیچیدگی فضای پلاسما
An Introduction to Space Plasma Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر پیچیدگی فضای پلاسما

An Introduction to Space Plasma Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Tom Tien Sun Chang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی
An Introduction to Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی

An Introduction to Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Edwin K. P. Chong , Stanislaw H. Zak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر