موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب هیدروژئولوژی
Hydrogeology: Principles and Practice 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدروژئولوژی

Hydrogeology: Principles and Practice 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Kevin M. Hiscock and Victor F. Bense
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول رایانه های پوشیدنی و واقعیت افزوده
Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول رایانه های پوشیدنی و واقعیت افزوده

Fundamentals of Wearable Computers and Augmented Reality
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Woodrow Barfield
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 23.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ربات قرن بیست و یکم
21st Century Robot: The Dr. Simon Egerton Stories 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ربات قرن بیست و یکم

21st Century Robot: The Dr. Simon Egerton Stories 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Brian David Johnson and Sandy Winkelman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اصول آنالیز ماتریس با نرم افزار ها
Fundamentals of Matrix Analysis with Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول آنالیز ماتریس با نرم افزار ها

Fundamentals of Matrix Analysis with Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Edward Barry Saff and Arthur David Snider
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیوژن فیزیک پلاسما
Fusion Plasma Physics, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیوژن فیزیک پلاسما

Fusion Plasma Physics, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Weston M. Stacey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از ARM Cortex M4
Digital Signal Processing Using the ARM Cortex M4 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با استفاده از ARM Cortex M4

Digital Signal Processing Using the ARM Cortex M4 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Donald S. Reay
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه اعداد چرخها
Cyclic Number Theory
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه اعداد چرخها

Cyclic Number Theory
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Donald Trainor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک دیجیتال، جلد 1: مدارهای منطقی ترکیبی
Digital Electronics, Volume 1: Combinational Logic Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک دیجیتال، جلد 1: مدارهای منطقی ترکیبی

Digital Electronics, Volume 1: Combinational Logic Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tertulien Ndjountche
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه ها و خدمات جدید
Networks and New Services: A Complete Story
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه ها و خدمات جدید

Networks and New Services: A Complete Story
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Roberto Minerva and Noel Crespi
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توسعه مدل شبیه سازی-مدولار گرا با استفاده از دینامیک سیستم کتابخانه
Developing Modular-Oriented Simulation Models Using System Dynamics Libraries
نام کتاب:

دانلود کتاب توسعه مدل شبیه سازی-مدولار گرا با استفاده از دینامیک سیستم کتابخانه

Developing Modular-Oriented Simulation Models Using System Dynamics Libraries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Christian K. Karl and William Ibbs
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی ترکیب پایه های تقویت شده سدها
Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی ترکیب پایه های تقویت شده سدها

Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Suzanne J.M. van Eekelen and Marijn H.A. Brugman
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های موقعیت یابی محدوده بزرگ مطابق میکرو
Design and Implementation of Large-Range Compliant Micropositioning Systems 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های موقعیت یابی محدوده بزرگ مطابق میکرو

Design and Implementation of Large-Range Compliant Micropositioning Systems 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » GIS سنجش از راه دور
نویسنده: Qingsong Xu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش تنظیم تئوری توصیفیدر نظریه اتوماتا1
Descriptive Set Theoretic Methods in Automata Theory: Decidability and Topological Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب روش تنظیم تئوری توصیفیدر نظریه اتوماتا1

Descriptive Set Theoretic Methods in Automata Theory: Decidability and Topological Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Michal Skrzypczak
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تئوری تراکم تابعی: اصول، کاربردها و تجزیه و تحلیل
Density Functional Theory: Principles, Applications and Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تئوری تراکم تابعی: اصول، کاربردها و تجزیه و تحلیل

Density Functional Theory: Principles, Applications and Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Joseph Morin and Jean Marie Pelletier
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال
Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب حلقه زایی در شیمی بیو ارتوگونال

Cycloadditions in Bioorthogonal Chemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Milan Vrabel and Thomas Carell
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک له شدگی لوله های جدار نازک
Crush Mechanics of Thin-Walled Tubes
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک له شدگی لوله های جدار نازک

Crush Mechanics of Thin-Walled Tubes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Dai-heng Chen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 17 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های کنترل و بهینه سازی برای شبکه های برق هوشمند
Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های کنترل و بهینه سازی برای شبکه های برق هوشمند

Control and Optimization Methods for Electric Smart Grids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Aranya Chakrabortty and Marija D. Ilić
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیلتر پایین گذربا پیوستگی زمانی برای پهنای باند یکپارچه رادیویی
Continuous-Time Low-Pass Filters for Integrated Wideband Radio Receivers
نام کتاب:

دانلود کتاب فیلتر پایین گذربا پیوستگی زمانی برای پهنای باند یکپارچه رادیویی

Continuous-Time Low-Pass Filters for Integrated Wideband Radio Receivers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Ville Saari , Jussi Ryynänen and Saska Lindfors
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنالیز ترکیبی پلیمرها: رویکرد مهندسی
Compositional Analysis of Polymers: An Engineering Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز ترکیبی پلیمرها: رویکرد مهندسی

Compositional Analysis of Polymers: An Engineering Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Aleksandr M. Kochnev , Oleg V. Stoyanov , Gennady E. Zaikov and Renat M. Akhmetkhanov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه
Chemistry: A Very Short Introduction
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی: یک مقدمه بسیار کوتاه

Chemistry: A Very Short Introduction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Peter Atkins
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر