موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مقدمه ای بر رعد و برق
An Introduction to Lightning
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر رعد و برق

An Introduction to Lightning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Vernon Cooray
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماهنگی با سیستم سازمانی و نرم افزار معماری
Aligning Enterprise, System, and Software Architectures
نام کتاب:

دانلود کتاب هماهنگی با سیستم سازمانی و نرم افزار معماری

Aligning Enterprise, System, and Software Architectures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ivan Mistrik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های الگوریتمی برای علوم پلیمر
Algorithmic Techniques for the Polymer Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های الگوریتمی برای علوم پلیمر

Algorithmic Techniques for the Polymer Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Bradley S. Tice
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Gordan Jezic, Mario Kusek, Ignac Lovrek, Robert J. Howlett and Lakhmi C. Jain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار غیر پارامتری: یک رویکرد گام به گام
Nonparametric Statistics: A Step-by-Step Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار غیر پارامتری: یک رویکرد گام به گام

Nonparametric Statistics: A Step-by-Step Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gregory W. Corder and Dale I. Foreman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پس از فیزیک
After Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب پس از فیزیک

After Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David Z Albert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین: ویرایش ششم
Aerodynamics for Engineers, 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین: ویرایش ششم

Aerodynamics for Engineers, 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John J. Bertin, Russell M. Cummings
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در رمزنگاری - EUROCRYPT 2009
Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2009
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در رمزنگاری - EUROCRYPT 2009

Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2009
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Antoine Joux
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روش تجزیه و تحلیل هموتوپی
Advances in the Homotopy Analysis Method
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روش تجزیه و تحلیل هموتوپی

Advances in the Homotopy Analysis Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shijun Liao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه:: مواد، جلد سوم
Advances in Structural Engineering: Materials, Volume Three
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه:: مواد، جلد سوم

Advances in Structural Engineering: Materials, Volume Three
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Vasant Matsagar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه: دینامیک، جلد دوم
Advances in Structural Engineering: Dynamics, Volume Two
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه: دینامیک، جلد دوم

Advances in Structural Engineering: Dynamics, Volume Two
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Vasant Matsagar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در کنترل جزء به جزء مقاوم
Advances in Robust Fractional Control
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در کنترل جزء به جزء مقاوم

Advances in Robust Fractional Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Fabrizio Padula , Antonio Visioli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل شبکه و کاربردهای آن
Advances in Network Analysis and its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل شبکه و کاربردهای آن

Advances in Network Analysis and its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Evangelos Kranakis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی
Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی

Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Alisa G. Woods and Costel C. Darie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سیلیکون پیشرفته  برای کاربردهای فتوولتائیک
Advanced Silicon Materials for Photovoltaic Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سیلیکون پیشرفته برای کاربردهای فتوولتائیک

Advanced Silicon Materials for Photovoltaic Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sergio Pizzini
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارتباطات پیشرفته کوانتومی: رویکرد مهندسی
Advanced Quantum Communications: An Engineering Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب ارتباطات پیشرفته کوانتومی: رویکرد مهندسی

Advanced Quantum Communications: An Engineering Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sandor Imre and Laszlo Gyongyosi
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زندگی و مرگ ستارگان
Life and Death of the Stars
نام کتاب:

دانلود کتاب زندگی و مرگ ستارگان

Life and Death of the Stars
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Ganesan Srinivasan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون: مدلها، روشها و کاربردها
Regression: Models, Methods and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون: مدلها، روشها و کاربردها

Regression: Models, Methods and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ludwig Fahrmeir , Thomas Kneib , Stefan Lang and Brian Marx
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چشمان جدید برروی خورشید: راهنمای آماتور مشاهده تصاویر ماهواره ای
New Eyes on the Sun: A Guide to Satellite Images and Amateur Observation
نام کتاب:

دانلود کتاب چشمان جدید برروی خورشید: راهنمای آماتور مشاهده تصاویر ماهواره ای

New Eyes on the Sun: A Guide to Satellite Images and Amateur Observation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: John Wilkinson
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معماری در چشم‌اندازهای شمالی
Architecture in Northern Landscapes
نام کتاب:

دانلود کتاب معماری در چشم‌اندازهای شمالی

Architecture in Northern Landscapes
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Todd Saunders
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 48.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر