موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طیف سنجی کاربردی و علم نانومواد
Applied Spectroscopy and the Science of Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب طیف سنجی کاربردی و علم نانومواد

Applied Spectroscopy and the Science of Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Prabhakar Misra
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر
Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب روش کاربردی در تحقیقات و فناوری پلیمر

Applied Methodologies in Polymer Research and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Abbas Hamrang and Devrim Balkose
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل محتوا صوتی
An Introduction to Audio Content Analysis: Applications in Signal Processing and Music Informatics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تحلیل محتوا صوتی

An Introduction to Audio Content Analysis: Applications in Signal Processing and Music Informatics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Alexander Lerch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش آماری: با کاربرد ها در R
An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش آماری: با کاربرد ها در R

An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gareth James , Daniela Witten , Trevor Hastie and Robert Tibshirani
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر  پیچیدگی فضای پلاسما
An Introduction to Space Plasma Complexity
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر پیچیدگی فضای پلاسما

An Introduction to Space Plasma Complexity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Tom Tien Sun Chang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی
An Introduction to Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر بهینه سازی

An Introduction to Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Edwin K. P. Chong , Stanislaw H. Zak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر رعد و برق
An Introduction to Lightning
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر رعد و برق

An Introduction to Lightning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Vernon Cooray
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هماهنگی با سیستم سازمانی و نرم افزار معماری
Aligning Enterprise, System, and Software Architectures
نام کتاب:

دانلود کتاب هماهنگی با سیستم سازمانی و نرم افزار معماری

Aligning Enterprise, System, and Software Architectures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ivan Mistrik
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک های الگوریتمی برای علوم پلیمر
Algorithmic Techniques for the Polymer Sciences
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک های الگوریتمی برای علوم پلیمر

Algorithmic Techniques for the Polymer Sciences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Bradley S. Tice
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها
Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب عامل و سیستم های چند عاملی: فن آوری و کابردها

Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Gordan Jezic, Mario Kusek, Ignac Lovrek, Robert J. Howlett and Lakhmi C. Jain
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار غیر پارامتری: یک رویکرد گام به گام
Nonparametric Statistics: A Step-by-Step Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار غیر پارامتری: یک رویکرد گام به گام

Nonparametric Statistics: A Step-by-Step Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Gregory W. Corder and Dale I. Foreman
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پس از فیزیک
After Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب پس از فیزیک

After Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: David Z Albert
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین: ویرایش ششم
Aerodynamics for Engineers, 6th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب آیرودینامیک برای مهندسین: ویرایش ششم

Aerodynamics for Engineers, 6th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John J. Bertin, Russell M. Cummings
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در رمزنگاری - EUROCRYPT 2009
Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2009
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در رمزنگاری - EUROCRYPT 2009

Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2009
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Antoine Joux
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در روش تجزیه و تحلیل هموتوپی
Advances in the Homotopy Analysis Method
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در روش تجزیه و تحلیل هموتوپی

Advances in the Homotopy Analysis Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Shijun Liao
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه:: مواد، جلد سوم
Advances in Structural Engineering: Materials, Volume Three
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه:: مواد، جلد سوم

Advances in Structural Engineering: Materials, Volume Three
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Vasant Matsagar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه: دینامیک، جلد دوم
Advances in Structural Engineering: Dynamics, Volume Two
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در مهندسی سازه: دینامیک، جلد دوم

Advances in Structural Engineering: Dynamics, Volume Two
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Vasant Matsagar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 29.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت ها در کنترل جزء به جزء مقاوم
Advances in Robust Fractional Control
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در کنترل جزء به جزء مقاوم

Advances in Robust Fractional Control
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Fabrizio Padula , Antonio Visioli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل شبکه و کاربردهای آن
Advances in Network Analysis and its Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در تجزیه و تحلیل شبکه و کاربردهای آن

Advances in Network Analysis and its Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Evangelos Kranakis
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی
Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت های طیف سنجی جرمی در تحقیقات پزشکی

Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: Alisa G. Woods and Costel C. Darie
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر