موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب تبدیل انتگرال و کاربرد آنها
Integral Transforms and Their Applications, Third Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیل انتگرال و کاربرد آنها

Integral Transforms and Their Applications, Third Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Lokenath Debnath and Dambaru Bhatta
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های نوین در نقشه برداری شهری
Innovative Technologies in Urban Mapping: Built Space and Mental Space
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های نوین در نقشه برداری شهری

Innovative Technologies in Urban Mapping: Built Space and Mental Space
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Antonella Contin , Paolo Paolini and Rossella Salerno
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوآوری در ارتباطات ماهواره ای و فناوری ماهواره ای
Innovations in Satellite Communication and Satellite Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب نوآوری در ارتباطات ماهواره ای و فناوری ماهواره ای

Innovations in Satellite Communication and Satellite Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Daniel Minoli
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در محیط های سازمانی: مروری بر شیوه های صنعت و یک راهنمای عملی خطر تیم مدیریت
Information Technology Risk Management in Enterprise Environments: A Review of Industry Practices and a Practical Guide to Risk Management Teams
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ریسک فناوری اطلاعات در محیط های سازمانی: مروری بر شیوه های صنعت و یک راهنمای عملی خطر تیم مدیریت

Information Technology Risk Management in Enterprise Environments: A Review of Industry Practices and a Practical Guide to Risk Management Teams
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Jake Kouns and Daniel Minoli
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجسم اطلاعات: تکنیک، قابلیت استفاده و ارزیابی
Information Visualisation: Techniques, Usability and Evaluation
نام کتاب:

دانلود کتاب تجسم اطلاعات: تکنیک، قابلیت استفاده و ارزیابی

Information Visualisation: Techniques, Usability and Evaluation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ebad Banissi , Camilla Forsell , Jimmy Johansson and Francis T. Marchese
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت پروژه فناوری اطلاعات
Information Technology Project Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت پروژه فناوری اطلاعات

Information Technology Project Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Kathy Schwalbe
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل بهینه افق-نامحدود در چارچوب زمان-گسسته
Infinite-Horizon Optimal Control in the Discrete-Time Framework
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل بهینه افق-نامحدود در چارچوب زمان-گسسته

Infinite-Horizon Optimal Control in the Discrete-Time Framework
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Joël Blot and Naïla Hayek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی صنعتی محصولات جامدات و مایعات: راهنمای عملی
Industrial Product Design of Solids and Liquids: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی صنعتی محصولات جامدات و مایعات: راهنمای عملی

Industrial Product Design of Solids and Liquids: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Wilfried Rähse
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی صنایع و علوم مدیریت: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و علم مدیریت
Industrial Engineering and Management Science: Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Management Science
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی صنایع و علوم مدیریت: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و علم مدیریت

Industrial Engineering and Management Science: Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Management Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Garry Lee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کیفیت هوا و تهویه صنعتی: کنترل انتشار گرد و غبار
Industrial Air Quality and Ventilation: Controlling Dust Emissions
نام کتاب:

دانلود کتاب کیفیت هوا و تهویه صنعتی: کنترل انتشار گرد و غبار

Industrial Air Quality and Ventilation: Controlling Dust Emissions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Ivan Nikolayevich Logachev and Konstantin Ivanovich Logachev
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 46.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب در جستجوی انفجار بزرگ
In Search of the Big Bang
نام کتاب:

دانلود کتاب در جستجوی انفجار بزرگ

In Search of the Big Bang
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: John Gribbin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیامدهای اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺮﯾﺖ برای کارهای مهندسی
Implications of Pyrite Oxidation for Engineering Works
نام کتاب:

دانلود کتاب پیامدهای اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺮﯾﺖ برای کارهای مهندسی

Implications of Pyrite Oxidation for Engineering Works
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: A. Brian Hawkins
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  اسپکتروسکوپی تصویربرداری برای آنالیز صحنه
Imaging Spectroscopy for Scene Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب اسپکتروسکوپی تصویربرداری برای آنالیز صحنه

Imaging Spectroscopy for Scene Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Antonio Robles-Kelly and Cong Phuoc Huynh
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناسایی و مدیریت داده های توزیع شده: NGN، شبکه های محتوا محور و وب
Identification and Management of Distributed Data: NGN, Content-Centric Networks and the Web
نام کتاب:

دانلود کتاب شناسایی و مدیریت داده های توزیع شده: NGN، شبکه های محتوا محور و وب

Identification and Management of Distributed Data: NGN, Content-Centric Networks and the Web
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Giovanni Bartolomeo and Tatiana Kovacikova
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اقتصاد برق آبی
Hydropower Economics
نام کتاب:

دانلود کتاب اقتصاد برق آبی

Hydropower Economics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Finn R. Forsund
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  خطرات هواشناسی
Hydrometeorological Hazards: Interfacing Science and Policy
نام کتاب:

دانلود کتاب خطرات هواشناسی

Hydrometeorological Hazards: Interfacing Science and Policy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Philippe Quevauviller
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  تحقیقات هیدروژئولوژیکی و محیط زیست در سیستم های کارست
Hydrogeological and Environmental Investigations in Karst Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات هیدروژئولوژیکی و محیط زیست در سیستم های کارست

Hydrogeological and Environmental Investigations in Karst Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Bartolomé Andreo , Francisco Carrasco , Juan José Durán , Pablo Jiménez and James LaMoreaux
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 27.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب پوشش های پیشرفته سرامیک و مواد را برای محیط های خشن III – مجموعه مقالات علم و مهندسی سرامیک، جلد 34 شماره 3
Advanced Ceramic Coatings and Materials for Extreme Environments III: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 34 Issue 3
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب پوشش های پیشرفته سرامیک و مواد را برای محیط های خشن III – مجموعه مقالات علم و مهندسی سرامیک، جلد 34 شماره 3

Advanced Ceramic Coatings and Materials for Extreme Environments III: Ceramic Engineering and Science Proceedings, Volume 34 Issue 3
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Hua-Tay Lin , Taejin Hwang , Soshu Kirihara and Sujanto Widjaja
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های توزیع: هوش، امنیت، و کاربرد ها
Distributed Networks: Intelligence, Security, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های توزیع: هوش، امنیت، و کاربرد ها

Distributed Networks: Intelligence, Security, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Qurban A. Memon
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی هک اسرار در معرض: راهنمای مبتدی
How to Hack: Hacking Secrets Exposed: A Beginner's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی هک اسرار در معرض: راهنمای مبتدی

How to Hack: Hacking Secrets Exposed: A Beginner's Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Srikanth Ramesh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر