موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول کنترل موتور
Motor Control Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل موتور

Motor Control Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Steve Senty
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو
Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو

Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Anna Bernstad Saraiva Schott , Henrik Aspegren , Mimmi Bissmont and Jes la Cour Jansen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ساخت معماری
Architectural Modelmaking
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ساخت معماری

Architectural Modelmaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nick Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع
Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع

Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Carlos H. Diaz , Sung-Mo Kang and Charvaka Duvvury
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی جریان آب کم عمق با استفاده از روش گالرکین ناپیوسته
Modeling Shallow Water Flows Using the Discontinuous Galerkin Method
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی جریان آب کم عمق با استفاده از روش گالرکین ناپیوسته

Modeling Shallow Water Flows Using the Discontinuous Galerkin Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Abdul A. Khan , Wencong Lai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور
Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور

Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jens Fortmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی
Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی

Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Larry B. Rainey and Andreas Tolk
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی
Modeling and Computation in Engineering II
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی

Modeling and Computation in Engineering II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Liquan Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون
Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون

Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Li Hsien Yoong , Partha S. Roop , Zeeshan E. Bhatti and Matthew Ming Yen Kuo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موقعیت تلفن همراه و و ردیابی
Mobile Positioning and Tracking: From Conventional to Cooperative Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب موقعیت تلفن همراه و و ردیابی

Mobile Positioning and Tracking: From Conventional to Cooperative Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: João Figueiras and Simone Frattasi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های موقت تلفن همراه
Mobile Ad Hoc Networking: The Cutting Edge Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های موقت تلفن همراه

Mobile Ad Hoc Networking: The Cutting Edge Directions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Stefano Basagni , Marco Conti , Silvia Giordano and Ivan Stojmenovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های اجتماعی موبایل و رایانه
Mobile Social Networking and Computing: A Multidisciplinary Integrated Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های اجتماعی موبایل و رایانه

Mobile Social Networking and Computing: A Multidisciplinary Integrated Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Yufeng Wang and Jianhua Ma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت استفاده رایانه همراه: دیدگاه شخصیت سازمانی
Mobile Computer Usability: An Organizational Personality Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت استفاده رایانه همراه: دیدگاه شخصیت سازمانی

Mobile Computer Usability: An Organizational Personality Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Gamel Wiredu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابزار های فلزی اسپینترونیک
Metallic Spintronic Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار های فلزی اسپینترونیک

Metallic Spintronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiaobin Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روشهای شبیه سازی گسسته
Mimetic Discretization Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای شبیه سازی گسسته

Mimetic Discretization Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jose E. Castillo and Guillermo F. Miranda
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایکروسافت دینامیک  2012 AX مدیریت مالی
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مایکروسافت دینامیک 2012 AX مدیریت مالی

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mohamed Aamer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروفلوئیدیک و نانوفناوری: زیست سنجش برای حد مولکول واحد
Microfluidics and Nanotechnology: Biosensing to the Single Molecule Limit
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروفلوئیدیک و نانوفناوری: زیست سنجش برای حد مولکول واحد

Microfluidics and Nanotechnology: Biosensing to the Single Molecule Limit
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Eric Lagally
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر
Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر

Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: EFY Enterprises Pvt Ltd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 106.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS
MicroCMOS Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS

MicroCMOS Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bang-Sup Song
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها
Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها

Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tomasz Brozek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر