موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب چگونگی هک اسرار در معرض: راهنمای مبتدی
How to Hack: Hacking Secrets Exposed: A Beginner's Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی هک اسرار در معرض: راهنمای مبتدی

How to Hack: Hacking Secrets Exposed: A Beginner's Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Srikanth Ramesh
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هرمیتینی
Hermitian Analysis: From Fourier Series to Cauchy-Riemann Geometry
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل هرمیتینی

Hermitian Analysis: From Fourier Series to Cauchy-Riemann Geometry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: John P. D'Angelo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب توابع شبه خطی و بهینه سازی
Pseudolinear Functions and Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب توابع شبه خطی و بهینه سازی

Pseudolinear Functions and Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Shashi Kant Mishra and Balendu Bhooshan Upadhyay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کنترل پروژه: یکپارچه سازی هزینه و زمانبندی ساخت و ساز
Project Control: Integrating Cost and Schedule in Construction
نام کتاب:

دانلود کتاب کنترل پروژه: یکپارچه سازی هزینه و زمانبندی ساخت و ساز

Project Control: Integrating Cost and Schedule in Construction
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Wayne J. Del Pico
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 15.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در کاربردهای توابع بولی
Progress in Applications of Boolean Functions
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در کاربردهای توابع بولی

Progress in Applications of Boolean Functions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tsutomu Sasao , Jon T. Butler and Mitchell Thornton
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت در نانوفوتونیک
Progress in Nanophotonics 2
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت در نانوفوتونیک

Progress in Nanophotonics 2
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Motoichi Ohtsu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عملکرد نرم افزار PHP: تنظیم PHP پروژه های وب برای حداکثر عملکرد
Pro PHP Application Performance: Tuning PHP Web Projects for Maximum Performance
نام کتاب:

دانلود کتاب عملکرد نرم افزار PHP: تنظیم PHP پروژه های وب برای حداکثر عملکرد

Pro PHP Application Performance: Tuning PHP Web Projects for Maximum Performance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Armando Padilla and DUPTim Hawkins
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسل بعدی ارتباطات بی سیم  بر بستر فیبر نوری
Next Generation Wireless Communications Using Radio over Fiber
نام کتاب:

دانلود کتاب نسل بعدی ارتباطات بی سیم بر بستر فیبر نوری

Next Generation Wireless Communications Using Radio over Fiber
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Nathan J. Gomes , Paulo P. Monteiro and Atílio Gameiro
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نسل بعدی اکوسیستم ارتباطات موبایل : مدیریت فناوری برای ارتباطات موبایل
Next Generation Mobile Communications Ecosystem: Technology Management for Mobile Communications
نام کتاب:

دانلود کتاب نسل بعدی اکوسیستم ارتباطات موبایل : مدیریت فناوری برای ارتباطات موبایل

Next Generation Mobile Communications Ecosystem: Technology Management for Mobile Communications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Saad Z. Asif
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خانه جدید : بدست اوردن خانه رویاهای خود با چشمان باز
The New New Home: Getting the house of your dreams with your eyes wide open
نام کتاب:

دانلود کتاب خانه جدید : بدست اوردن خانه رویاهای خود با چشمان باز

The New New Home: Getting the house of your dreams with your eyes wide open
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Boyce Thompson and Boyce Thompson Media LLC.
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نوع داده های جدید، اورلودینگ و پردازش تصویر در VHDL
New Data Types, Overloading & Image Processing in VHDL
نام کتاب:

دانلود کتاب نوع داده های جدید، اورلودینگ و پردازش تصویر در VHDL

New Data Types, Overloading & Image Processing in VHDL
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: YANKEE BUSH SOFTWARE LLC
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه برای مدیران سیستم
Networking for Systems Administrators
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه برای مدیران سیستم

Networking for Systems Administrators
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Michael W Lucas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار Nero در اپرا
Nero in Opera
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار Nero در اپرا

Nero in Opera
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Gesine Manuwald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال طبیعی همرفتی گرما از سیلندر های اریب کوتاه
Natural Convective Heat Transfer from Short Inclined Cylinders
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال طبیعی همرفتی گرما از سیلندر های اریب کوتاه

Natural Convective Heat Transfer from Short Inclined Cylinders
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Patrick H. Oosthuizen and Abdulrahim Kalendar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بخاک سپاری طبیعی: چشم انداز، عمل و تجربه
Natural Burial: Landscape, Practice and Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب بخاک سپاری طبیعی: چشم انداز، عمل و تجربه

Natural Burial: Landscape, Practice and Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Andy Clayden , Trish Green , Jenny Hockey and Mark Powell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو: روند اخیر، مسائل در حال ظهور و جهت آینده
Nanotechnology: Recent Trends, Emerging Issues and Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو: روند اخیر، مسائل در حال ظهور و جهت آینده

Nanotechnology: Recent Trends, Emerging Issues and Future Directions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Nazrul Islam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو در منابع قدرت پیشرفته الکتروشیمیایی
Nanotechnology in Advanced Electrochemical Power Sources
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو در منابع قدرت پیشرفته الکتروشیمیایی

Nanotechnology in Advanced Electrochemical Power Sources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: S. R. S. Prabaharan and M. S. Michael
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CMOS در مقیاس نانو: مواد نوآورانه، مدلسازی و توصیف
Nanoscale CMOS: Innovative Materials, Modeling and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب CMOS در مقیاس نانو: مواد نوآورانه، مدلسازی و توصیف

Nanoscale CMOS: Innovative Materials, Modeling and Characterization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Francis Balestra
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری در مقیاس نانو برای باتری لیتیومی پیشرفته
Nanoscale Technology for Advanced Lithium Batteries
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری در مقیاس نانو برای باتری لیتیومی پیشرفته

Nanoscale Technology for Advanced Lithium Batteries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Tetsuya Osaka and Zempachi Ogumi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال انرژی در مقیاس نانو و گرد اوردن: مطالعه محاسباتی
Nanoscale Energy Transport and Harvesting: A Computational Study
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال انرژی در مقیاس نانو و گرد اوردن: مطالعه محاسباتی

Nanoscale Energy Transport and Harvesting: A Computational Study
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Zhang Gang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر