موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب فناوری در مقیاس نانو برای باتری لیتیومی پیشرفته
Nanoscale Technology for Advanced Lithium Batteries
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری در مقیاس نانو برای باتری لیتیومی پیشرفته

Nanoscale Technology for Advanced Lithium Batteries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Tetsuya Osaka and Zempachi Ogumi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال انرژی در مقیاس نانو و گرد اوردن: مطالعه محاسباتی
Nanoscale Energy Transport and Harvesting: A Computational Study
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال انرژی در مقیاس نانو و گرد اوردن: مطالعه محاسباتی

Nanoscale Energy Transport and Harvesting: A Computational Study
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Zhang Gang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری نانو: روش ها و پروتکل ها
Nanoimaging: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری نانو: روش ها و پروتکل ها

Nanoimaging: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Alioscka A. Sousa and Michael J. Kruhlak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوفین ها: علم و کاربرد ها
Nanofins: Science and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوفین ها: علم و کاربرد ها

Nanofins: Science and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Navdeep Singh and Debjyoti Banerjee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو الکتروشیمی
Nanoelectrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو الکتروشیمی

Nanoelectrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Michael V. Mirkin , Shigeru Amemiya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 94.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسطوره ها، نماد ها و افسانه های اجسام منظومه شمسی
Myths, Symbols and Legends of Solar System Bodies
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره ها، نماد ها و افسانه های اجسام منظومه شمسی

Myths, Symbols and Legends of Solar System Bodies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Rachel Alexander
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون چند متغیره و فراتر: مقدمه رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری
Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون چند متغیره و فراتر: مقدمه رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری

Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Timothy Z. Keith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل کنترل انتقال چندگانه برای همکاری کاربران در شبکه های بی سیم
Multipath TCP for User Cooperation in Wireless Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل کنترل انتقال چندگانه برای همکاری کاربران در شبکه های بی سیم

Multipath TCP for User Cooperation in Wireless Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Dizhi Zhou and Wei Song
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی چند رسانه ای و موجود درهمه جا
Multimedia and Ubiquitous Engineering: MUE 2013
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی چند رسانه ای و موجود درهمه جا

Multimedia and Ubiquitous Engineering: MUE 2013
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: James J. Jong Hyuk Park , Joseph Kee-Yin Ng , Hwa-Young Jeong , Borgy Waluyo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل موتور
Motor Control Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل موتور

Motor Control Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Steve Senty
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو
Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو

Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Anna Bernstad Saraiva Schott , Henrik Aspegren , Mimmi Bissmont and Jes la Cour Jansen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ساخت معماری
Architectural Modelmaking
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ساخت معماری

Architectural Modelmaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nick Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع
Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع

Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Carlos H. Diaz , Sung-Mo Kang and Charvaka Duvvury
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی جریان آب کم عمق با استفاده از روش گالرکین ناپیوسته
Modeling Shallow Water Flows Using the Discontinuous Galerkin Method
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی جریان آب کم عمق با استفاده از روش گالرکین ناپیوسته

Modeling Shallow Water Flows Using the Discontinuous Galerkin Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Abdul A. Khan , Wencong Lai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور
Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور

Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jens Fortmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی
Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی

Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Larry B. Rainey and Andreas Tolk
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی
Modeling and Computation in Engineering II
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی

Modeling and Computation in Engineering II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Liquan Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون
Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون

Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Li Hsien Yoong , Partha S. Roop , Zeeshan E. Bhatti and Matthew Ming Yen Kuo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موقعیت تلفن همراه و و ردیابی
Mobile Positioning and Tracking: From Conventional to Cooperative Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب موقعیت تلفن همراه و و ردیابی

Mobile Positioning and Tracking: From Conventional to Cooperative Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: João Figueiras and Simone Frattasi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های موقت تلفن همراه
Mobile Ad Hoc Networking: The Cutting Edge Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های موقت تلفن همراه

Mobile Ad Hoc Networking: The Cutting Edge Directions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Stefano Basagni , Marco Conti , Silvia Giordano and Ivan Stojmenovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر