موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نرم افزار Nero در اپرا
Nero in Opera
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار Nero در اپرا

Nero in Opera
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Gesine Manuwald
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  انتقال طبیعی همرفتی گرما از سیلندر های اریب کوتاه
Natural Convective Heat Transfer from Short Inclined Cylinders
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال طبیعی همرفتی گرما از سیلندر های اریب کوتاه

Natural Convective Heat Transfer from Short Inclined Cylinders
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Patrick H. Oosthuizen and Abdulrahim Kalendar
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بخاک سپاری طبیعی: چشم انداز، عمل و تجربه
Natural Burial: Landscape, Practice and Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب بخاک سپاری طبیعی: چشم انداز، عمل و تجربه

Natural Burial: Landscape, Practice and Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Andy Clayden , Trish Green , Jenny Hockey and Mark Powell
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو: روند اخیر، مسائل در حال ظهور و جهت آینده
Nanotechnology: Recent Trends, Emerging Issues and Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو: روند اخیر، مسائل در حال ظهور و جهت آینده

Nanotechnology: Recent Trends, Emerging Issues and Future Directions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Nazrul Islam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری نانو در منابع قدرت پیشرفته الکتروشیمیایی
Nanotechnology in Advanced Electrochemical Power Sources
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری نانو در منابع قدرت پیشرفته الکتروشیمیایی

Nanotechnology in Advanced Electrochemical Power Sources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: S. R. S. Prabaharan and M. S. Michael
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CMOS در مقیاس نانو: مواد نوآورانه، مدلسازی و توصیف
Nanoscale CMOS: Innovative Materials, Modeling and Characterization
نام کتاب:

دانلود کتاب CMOS در مقیاس نانو: مواد نوآورانه، مدلسازی و توصیف

Nanoscale CMOS: Innovative Materials, Modeling and Characterization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Francis Balestra
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 21.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری در مقیاس نانو برای باتری لیتیومی پیشرفته
Nanoscale Technology for Advanced Lithium Batteries
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری در مقیاس نانو برای باتری لیتیومی پیشرفته

Nanoscale Technology for Advanced Lithium Batteries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Tetsuya Osaka and Zempachi Ogumi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انتقال انرژی در مقیاس نانو و گرد اوردن: مطالعه محاسباتی
Nanoscale Energy Transport and Harvesting: A Computational Study
نام کتاب:

دانلود کتاب انتقال انرژی در مقیاس نانو و گرد اوردن: مطالعه محاسباتی

Nanoscale Energy Transport and Harvesting: A Computational Study
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Zhang Gang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری نانو: روش ها و پروتکل ها
Nanoimaging: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری نانو: روش ها و پروتکل ها

Nanoimaging: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Alioscka A. Sousa and Michael J. Kruhlak
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوفین ها: علم و کاربرد ها
Nanofins: Science and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوفین ها: علم و کاربرد ها

Nanofins: Science and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Navdeep Singh and Debjyoti Banerjee
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو الکتروشیمی
Nanoelectrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو الکتروشیمی

Nanoelectrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Michael V. Mirkin , Shigeru Amemiya
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 94.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اسطوره ها، نماد ها و افسانه های اجسام منظومه شمسی
Myths, Symbols and Legends of Solar System Bodies
نام کتاب:

دانلود کتاب اسطوره ها، نماد ها و افسانه های اجسام منظومه شمسی

Myths, Symbols and Legends of Solar System Bodies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Rachel Alexander
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رگرسیون چند متغیره و فراتر: مقدمه رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری
Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب رگرسیون چند متغیره و فراتر: مقدمه رگرسیون چندگانه و مدل معادلات ساختاری

Multiple Regression and Beyond: An Introduction to Multiple Regression and Structural Equation Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Timothy Z. Keith
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروتکل کنترل انتقال چندگانه برای همکاری کاربران در شبکه های بی سیم
Multipath TCP for User Cooperation in Wireless Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتکل کنترل انتقال چندگانه برای همکاری کاربران در شبکه های بی سیم

Multipath TCP for User Cooperation in Wireless Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Dizhi Zhou and Wei Song
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی چند رسانه ای و موجود درهمه جا
Multimedia and Ubiquitous Engineering: MUE 2013
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی چند رسانه ای و موجود درهمه جا

Multimedia and Ubiquitous Engineering: MUE 2013
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: James J. Jong Hyuk Park , Joseph Kee-Yin Ng , Hwa-Young Jeong , Borgy Waluyo
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 23.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول کنترل موتور
Motor Control Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول کنترل موتور

Motor Control Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Steve Senty
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو
Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت مواد زائد جامد مدرن در عمل: تجربه شهر مالمو

Modern Solid Waste Management in Practice: The City of Malmö Experience
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Anna Bernstad Saraiva Schott , Henrik Aspegren , Mimmi Bissmont and Jes la Cour Jansen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل ساخت معماری
Architectural Modelmaking
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل ساخت معماری

Architectural Modelmaking
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nick Dunn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع
Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازیتحت فشار بالای برق در مدارهای مجتمع

Modeling of Electrical Overstress in Integrated Circuits
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Carlos H. Diaz , Sung-Mo Kang and Charvaka Duvvury
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی جریان آب کم عمق با استفاده از روش گالرکین ناپیوسته
Modeling Shallow Water Flows Using the Discontinuous Galerkin Method
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی جریان آب کم عمق با استفاده از روش گالرکین ناپیوسته

Modeling Shallow Water Flows Using the Discontinuous Galerkin Method
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Abdul A. Khan , Wencong Lai
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر