موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور
Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی توربین های بادی با سیستم مضاعف فد ژنراتور

Modeling of Wind Turbines with Doubly Fed Generator System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jens Fortmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی
Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب پشتیبانی مدلسازی و شبیه سازی سیستم کاربردهای سیستم های مهندسی

Modeling and Simulation Support for System of Systems Engineering Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Larry B. Rainey and Andreas Tolk
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی
Modeling and Computation in Engineering II
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل سازی و محاسبات در مهندسی

Modeling and Computation in Engineering II
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Liquan Xie
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون
Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی مدل محور با استفاده از IEC 61499: رویکرد همزمان برای سیستم های جاسازی شده و اتوماسیون

Model-Driven Design Using IEC 61499: A Synchronous Approach for Embedded and Automation Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Li Hsien Yoong , Partha S. Roop , Zeeshan E. Bhatti and Matthew Ming Yen Kuo
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موقعیت تلفن همراه و و ردیابی
Mobile Positioning and Tracking: From Conventional to Cooperative Techniques
نام کتاب:

دانلود کتاب موقعیت تلفن همراه و و ردیابی

Mobile Positioning and Tracking: From Conventional to Cooperative Techniques
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: João Figueiras and Simone Frattasi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های موقت تلفن همراه
Mobile Ad Hoc Networking: The Cutting Edge Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های موقت تلفن همراه

Mobile Ad Hoc Networking: The Cutting Edge Directions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Stefano Basagni , Marco Conti , Silvia Giordano and Ivan Stojmenovic
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شبکه های اجتماعی موبایل و رایانه
Mobile Social Networking and Computing: A Multidisciplinary Integrated Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های اجتماعی موبایل و رایانه

Mobile Social Networking and Computing: A Multidisciplinary Integrated Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Yufeng Wang and Jianhua Ma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت استفاده رایانه همراه: دیدگاه شخصیت سازمانی
Mobile Computer Usability: An Organizational Personality Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت استفاده رایانه همراه: دیدگاه شخصیت سازمانی

Mobile Computer Usability: An Organizational Personality Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Gamel Wiredu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابزار های فلزی اسپینترونیک
Metallic Spintronic Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار های فلزی اسپینترونیک

Metallic Spintronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiaobin Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روشهای شبیه سازی گسسته
Mimetic Discretization Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای شبیه سازی گسسته

Mimetic Discretization Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jose E. Castillo and Guillermo F. Miranda
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایکروسافت دینامیک  2012 AX مدیریت مالی
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مایکروسافت دینامیک 2012 AX مدیریت مالی

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mohamed Aamer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروفلوئیدیک و نانوفناوری: زیست سنجش برای حد مولکول واحد
Microfluidics and Nanotechnology: Biosensing to the Single Molecule Limit
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروفلوئیدیک و نانوفناوری: زیست سنجش برای حد مولکول واحد

Microfluidics and Nanotechnology: Biosensing to the Single Molecule Limit
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Eric Lagally
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر
Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر

Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: EFY Enterprises Pvt Ltd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 106.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS
MicroCMOS Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS

MicroCMOS Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bang-Sup Song
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها
Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها

Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tomasz Brozek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق هواشناسی
Meteorological Measurements and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق هواشناسی

Meteorological Measurements and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Giles Harrison
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوساختارهای فلزی: از سنتز کنترل شده  تا کاربردها
Metallic Nanostructures: From Controlled Synthesis to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوساختارهای فلزی: از سنتز کنترل شده تا کاربردها

Metallic Nanostructures: From Controlled Synthesis to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Yujie Xiong and Xianmao Lu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد کامپوزیت مبتنی بر فلز
Metal-Based Composite Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد کامپوزیت مبتنی بر فلز

Metal-Based Composite Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jun Yang and Hui Liu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات
Mechatronics with Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات

Mechatronics with Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sabri Cetinkunt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ
Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ

Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: James A. Speck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر