موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شبکه های اجتماعی موبایل و رایانه
Mobile Social Networking and Computing: A Multidisciplinary Integrated Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های اجتماعی موبایل و رایانه

Mobile Social Networking and Computing: A Multidisciplinary Integrated Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Yufeng Wang and Jianhua Ma
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت استفاده رایانه همراه: دیدگاه شخصیت سازمانی
Mobile Computer Usability: An Organizational Personality Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت استفاده رایانه همراه: دیدگاه شخصیت سازمانی

Mobile Computer Usability: An Organizational Personality Perspective
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Gamel Wiredu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  ابزار های فلزی اسپینترونیک
Metallic Spintronic Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب ابزار های فلزی اسپینترونیک

Metallic Spintronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Xiaobin Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  روشهای شبیه سازی گسسته
Mimetic Discretization Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب روشهای شبیه سازی گسسته

Mimetic Discretization Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Jose E. Castillo and Guillermo F. Miranda
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مایکروسافت دینامیک  2012 AX مدیریت مالی
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مایکروسافت دینامیک 2012 AX مدیریت مالی

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financial Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mohamed Aamer
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  میکروفلوئیدیک و نانوفناوری: زیست سنجش برای حد مولکول واحد
Microfluidics and Nanotechnology: Biosensing to the Single Molecule Limit
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروفلوئیدیک و نانوفناوری: زیست سنجش برای حد مولکول واحد

Microfluidics and Nanotechnology: Biosensing to the Single Molecule Limit
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Eric Lagally
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر
Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب پروژه های مبتنی بر میکروکنترلر

Microcontroller-Based Projects, 2nd Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: EFY Enterprises Pvt Ltd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 106.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS
MicroCMOS Design
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی میکرو CMOS

MicroCMOS Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Bang-Sup Song
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها
Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو و نانوالکترونیک: چالش های دستگاه و راه حل ها

Micro- and Nanoelectronics: Emerging Device Challenges and Solutions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Tomasz Brozek
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق هواشناسی
Meteorological Measurements and Instrumentation
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری و ابزار دقیق هواشناسی

Meteorological Measurements and Instrumentation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Giles Harrison
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانوساختارهای فلزی: از سنتز کنترل شده  تا کاربردها
Metallic Nanostructures: From Controlled Synthesis to Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب نانوساختارهای فلزی: از سنتز کنترل شده تا کاربردها

Metallic Nanostructures: From Controlled Synthesis to Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Yujie Xiong and Xianmao Lu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانومواد کامپوزیت مبتنی بر فلز
Metal-Based Composite Nanomaterials
نام کتاب:

دانلود کتاب نانومواد کامپوزیت مبتنی بر فلز

Metal-Based Composite Nanomaterials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Jun Yang and Hui Liu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات
Mechatronics with Experiments
نام کتاب:

دانلود کتاب مکاترونیک ها با آزمایشات

Mechatronics with Experiments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Sabri Cetinkunt
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 17.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ
Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب چفت و بست مکانیکی، متصل کردن، و مونتاژ

Mechanical Fastening, Joining, and Assembly, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: James A. Speck
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک
Physics 11
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک

Physics 11
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: McGraw-Hill Ryerson
سال انتشار: 2004
حجم فایل: 19.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد عامل تغییر رنگ: مواد هوشمند، طراحی هوشمند
Materials that Change Color: Smart Materials, Intelligent Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد عامل تغییر رنگ: مواد هوشمند، طراحی هوشمند

Materials that Change Color: Smart Materials, Intelligent Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Marinella Ferrara and Murat Bengisu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مواد سوخت برای سلول های سوخت دما پایین
Materials for Low-Temperature Fuel Cells
نام کتاب:

دانلود کتاب مواد سوخت برای سلول های سوخت دما پایین

Materials for Low-Temperature Fuel Cells
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Bradley Ladewig , San Ping Jiang and Yushan Yan , Max Lu
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تسلط موتور Nmap برنامه نویسی
Mastering Nmap Scripting Engine
نام کتاب:

دانلود کتاب تسلط موتور Nmap برنامه نویسی

Mastering Nmap Scripting Engine
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Paulino Calderon Pale
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیگل بون رباتیک
Mastering BeagleBone Robotics
نام کتاب:

دانلود کتاب بیگل بون رباتیک

Mastering BeagleBone Robotics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Richard Grimmett
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نرم افزار Autodesk
Mastering Autodesk Revit MEP 2014: Autodesk Official Press
نام کتاب:

دانلود کتاب نرم افزار Autodesk

Mastering Autodesk Revit MEP 2014: Autodesk Official Press
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Don Bokmiller , Simon Whitbread and Plamen Hristov
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 50.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر