موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جریان، تغییر شکل و شکستگی
Flow, Deformation and Fracture: Lectures on Fluid Mechanics and the Mechanics of Deformable Solids for Mathematicians and Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان، تغییر شکل و شکستگی

Flow, Deformation and Fracture: Lectures on Fluid Mechanics and the Mechanics of Deformable Solids for Mathematicians and Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Grigory Isaakovich Barenblatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پردازنده ی ارتباطی FlexRay و کاربردهای آن
FlexRay and its Applications: Real Time Multiplexed Network
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازنده ی ارتباطی FlexRay و کاربردهای آن

FlexRay and its Applications: Real Time Multiplexed Network
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dominique Paret
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکونوفیزیک تجربی (اقتصاد فیزیک آزمایشی) : خواص و ساز و کار های بازار های آزمایشگاه
Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب اکونوفیزیک تجربی (اقتصاد فیزیک آزمایشی) : خواص و ساز و کار های بازار های آزمایشگاه

Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ji-Ping Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ارتباطات مدرن فیبر نوری
Essentials of Modern Optical Fiber Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ارتباطات مدرن فیبر نوری

Essentials of Modern Optical Fiber Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Reinhold Noé
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات سیستم آب و هوای زمین
Essentials of the Earth's Climate System
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سیستم آب و هوای زمین

Essentials of the Earth's Climate System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Roger G. Barry and Eileen A. Hall-McKim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات طراحی سیستم های آب در صنایع نفت، گاز و پردازش شیمیایی
Essentials of Water Systems Design in the Oil, Gas, and Chemical Processing Industries
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات طراحی سیستم های آب در صنایع نفت، گاز و پردازش شیمیایی

Essentials of Water Systems Design in the Oil, Gas, and Chemical Processing Industries
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Alireza Bahadori , Malcolm Clark and Bill Boyd
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تخلیه الکترواستاتیکی (ESD)
ESD: Failure Mechanisms and Models
نام کتاب:

دانلود کتاب تخلیه الکترواستاتیکی (ESD)

ESD: Failure Mechanisms and Models
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Steven H. Voldman
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 18.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیزورهای بی خطر سازگار با محیط زیست
Environmentally Benign Catalysts: For Clean Organic Reactions
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیزورهای بی خطر سازگار با محیط زیست

Environmentally Benign Catalysts: For Clean Organic Reactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی محیط زیست
نویسنده: Anjali Patel
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل محیط زیست توسط سنسورها و بیوسنسورهای الکتروشیمیایی
Environmental Analysis by Electrochemical Sensors and Biosensors: Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل محیط زیست توسط سنسورها و بیوسنسورهای الکتروشیمیایی

Environmental Analysis by Electrochemical Sensors and Biosensors: Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Ligia Moretto and Kurt Kalcher
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مهندسی مدار
Engineering Circuit Analysis
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل مهندسی مدار

Engineering Circuit Analysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: William Hayt , Jack Kemmerly and Steven Durbin
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 28.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی فناوری و نرم افزار: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی 2014 در مهندسی و نرم افزار
Engineering Technology and Applications: Proceedings of the 2014 International Conference on Engineering Technology and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی فناوری و نرم افزار: مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی 2014 در مهندسی و نرم افزار

Engineering Technology and Applications: Proceedings of the 2014 International Conference on Engineering Technology and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Fun Shao , Wise Shu and Tracy Tian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی مواد: تحقیقات کاربردی و روش های ارزیابی
Engineering Materials: Applied Research and Evaluation Methods
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی مواد: تحقیقات کاربردی و روش های ارزیابی

Engineering Materials: Applied Research and Evaluation Methods
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Ali Pourhashemi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرما سنجی: اصول، ابزار دقیق و کاربردها
Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب گرما سنجی: اصول، ابزار دقیق و کاربردها

Calorimetry: Fundamentals, Instrumentation and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Stefan Mathias Sarge , Günther W. H. Höhne and Wolfgang Hemminger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری انرژی و مسائل مربوط به ارزش گذاری
Energy Technology and Valuation Issues
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری انرژی و مسائل مربوط به ارزش گذاری

Energy Technology and Valuation Issues
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: André Dorsman , Wim Westerman and John L. Simpson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انرژی کارآمد تطبیقی ارتباطات بی سیم و شبکه
Energy Efficient Cooperative Wireless Communication and Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب انرژی کارآمد تطبیقی ارتباطات بی سیم و شبکه

Energy Efficient Cooperative Wireless Communication and Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Zhengguo Sheng and Chi Harold Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور برای بازارهای نوظهور
Emerging Technologies for Emerging Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب فن آوری های در حال ظهور برای بازارهای نوظهور

Emerging Technologies for Emerging Markets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: John Vong and Insu Song
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بلورها در شیشه: زیبایی پنهان
Crystals in Glass: A Hidden Beauty
نام کتاب:

دانلود کتاب بلورها در شیشه: زیبایی پنهان

Crystals in Glass: A Hidden Beauty
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: E. D. Zanotto
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آینده ارتباطات، اطلاعات و علوم کامپیوتر
Future Communication, Information and Computer Science
نام کتاب:

دانلود کتاب آینده ارتباطات، اطلاعات و علوم کامپیوتر

Future Communication, Information and Computer Science
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Dawei Zheng
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب Biochirality: ریشه ها، تکامل و تشخیص مولکولی
Biochirality: Origins, Evolution and Molecular Recognition
نام کتاب:

دانلود کتاب Biochirality: ریشه ها، تکامل و تشخیص مولکولی

Biochirality: Origins, Evolution and Molecular Recognition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Pedro Cintas
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کائوچو و مواد مرکب زیستی برای عملکرد بالای مواد
Bio-Based Composites for High-Performance Materials: From Strategy to Industrial Application
نام کتاب:

دانلود کتاب کائوچو و مواد مرکب زیستی برای عملکرد بالای مواد

Bio-Based Composites for High-Performance Materials: From Strategy to Industrial Application
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Wirasak Smitthipong , Rungsima Chollakup and Michel Nardin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر