موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب اصول جامدات آمورف: ساختار و خواص
Fundamentals of Amorphous Solids: Structure and Properties
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول جامدات آمورف: ساختار و خواص

Fundamentals of Amorphous Solids: Structure and Properties
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Zbigniew H. Stachurski
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول و کاربرد باتری های یون-لیتیوم  در خودرو های الکتریکی
Fundamentals and Application of Lithium-ion Batteries in Electric Drive Vehicles
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول و کاربرد باتری های یون-لیتیوم در خودرو های الکتریکی

Fundamentals and Application of Lithium-ion Batteries in Electric Drive Vehicles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی نقلیه
نویسنده: Jiuchun Jiang and Caiping Zhang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب گرافن عاملدار
Functionalization of Graphene
نام کتاب:

دانلود کتاب گرافن عاملدار

Functionalization of Graphene
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Vasilios Georgakilas
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سوخت ها و مواد افزودنی سوخت
Fuels and Fuel-Additives
نام کتاب:

دانلود کتاب سوخت ها و مواد افزودنی سوخت

Fuels and Fuel-Additives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: S. P. Srivastava and Jenõ Hancsók
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب از فیزیک تا زندگی روزمره: کاربردها در زیست شناسی، پزشکی و بهداشت
From Physics to Daily Life: Applications in Biology, Medicine, and Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب از فیزیک تا زندگی روزمره: کاربردها در زیست شناسی، پزشکی و بهداشت

From Physics to Daily Life: Applications in Biology, Medicine, and Healthcare
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Beatrice Bressan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اپتیک فضای آزاد: انتشار و ارتباطات
Free-Space Optics: Propagation and Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب اپتیک فضای آزاد: انتشار و ارتباطات

Free-Space Optics: Propagation and Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Olivier Bouchet , Hervé Sizun , Christian Boisrobert , Frédérique de Fornel and Pierre-Noël Favennec
سال انتشار: 2006
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شکستگی پدیده ها در طبیعت و فناوری
Fracture Phenomena in Nature and Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب شکستگی پدیده ها در طبیعت و فناوری

Fracture Phenomena in Nature and Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Davide Bigoni , Angelo Carini , Massimiliano Gei and Alberto Salvadori
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 25.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک شکست پیزوالکتریک و جامدات فروالکتریک
Fracture Mechanics of Piezoelectric and Ferroelectric Solids
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک شکست پیزوالکتریک و جامدات فروالکتریک

Fracture Mechanics of Piezoelectric and Ferroelectric Solids
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Daining Fang and Jinxi Liu
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 8.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء: مقدمه ای برای فیزیکدانان
Fractional Calculus: An Introduction for Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جزء به جزء: مقدمه ای برای فیزیکدانان

Fractional Calculus: An Introduction for Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Richard Herrmann
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تبدیلات فوریه: اصول و کاربردها
Fourier Transforms: Principles and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب تبدیلات فوریه: اصول و کاربردها

Fourier Transforms: Principles and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Eric W. Hansen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبانی فناوری نانو
Foundations of Nanotechnology - Three Volume Set: Foundations of Nanotechnology, Volume One: Pore Size in Carbon-Based Nano-Adsorbents (AAP Research Notes on Nanoscience and Nanotechnology)
نام کتاب:

دانلود کتاب مبانی فناوری نانو

Foundations of Nanotechnology - Three Volume Set: Foundations of Nanotechnology, Volume One: Pore Size in Carbon-Based Nano-Adsorbents (AAP Research Notes on Nanoscience and Nanotechnology)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: A. K. Haghi , Sabu Thomas , Moein MehdiPour MirMahaleh
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پایه برای نوآوری: R & D استراتژیک فرصت ها برای قرن 21st
Foundations for Innovation: Strategic R&D Opportunities for 21st Century Cyber-Physical Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب پایه برای نوآوری: R & D استراتژیک فرصت ها برای قرن 21st

Foundations for Innovation: Strategic R&D Opportunities for 21st Century Cyber-Physical Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: U.S. Government
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روش های رسمی کاربردی برای سیستم های کمپلکس – ISTE
Formal Methods Applied to Industrial Complex Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب روش های رسمی کاربردی برای سیستم های کمپلکس – ISTE

Formal Methods Applied to Industrial Complex Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jean-Louis Boulanger
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک سیالات ویسکوپلاستیسیتی
Fluid Mechanics of Viscoplasticity
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک سیالات ویسکوپلاستیسیتی

Fluid Mechanics of Viscoplasticity
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Raja R. Huilgol
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک سیالات مخازن نفت و گاز
Fluid Dynamics of Oil and Gas Reservoirs
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک سیالات مخازن نفت و گاز

Fluid Dynamics of Oil and Gas Reservoirs
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: M. Z. Rachinsky and V. Y. Kerimov
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جریان، تغییر شکل و شکستگی
Flow, Deformation and Fracture: Lectures on Fluid Mechanics and the Mechanics of Deformable Solids for Mathematicians and Physicists
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان، تغییر شکل و شکستگی

Flow, Deformation and Fracture: Lectures on Fluid Mechanics and the Mechanics of Deformable Solids for Mathematicians and Physicists
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Grigory Isaakovich Barenblatt
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پردازنده ی ارتباطی FlexRay و کاربردهای آن
FlexRay and its Applications: Real Time Multiplexed Network
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازنده ی ارتباطی FlexRay و کاربردهای آن

FlexRay and its Applications: Real Time Multiplexed Network
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dominique Paret
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکونوفیزیک تجربی (اقتصاد فیزیک آزمایشی) : خواص و ساز و کار های بازار های آزمایشگاه
Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
نام کتاب:

دانلود کتاب اکونوفیزیک تجربی (اقتصاد فیزیک آزمایشی) : خواص و ساز و کار های بازار های آزمایشگاه

Experimental Econophysics: Properties and Mechanisms of Laboratory Markets
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Ji-Ping Huang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات ارتباطات مدرن فیبر نوری
Essentials of Modern Optical Fiber Communication
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات ارتباطات مدرن فیبر نوری

Essentials of Modern Optical Fiber Communication
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Reinhold Noé
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملزومات سیستم آب و هوای زمین
Essentials of the Earth's Climate System
نام کتاب:

دانلود کتاب ملزومات سیستم آب و هوای زمین

Essentials of the Earth's Climate System
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Roger G. Barry and Eileen A. Hall-McKim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر