موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب محاسبات علمی در مهندسی برق
Scientific Computing in Electrical Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات علمی در مهندسی برق

Scientific Computing in Electrical Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: G. Ciuprina and D. Ioan
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت ایمنی برای آب و برق
Safety Mangement for Utilities: AWWA Manual of Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت ایمنی برای آب و برق

Safety Mangement for Utilities: AWWA Manual of Practice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: American Water Works Association
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.2 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب روتنیم در تجزیه
Ruthenium in Catalysis
نام کتاب:

دانلود کتاب روتنیم در تجزیه

Ruthenium in Catalysis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Pierre H. Dixneuf and Christian Bruneau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مسیریابی در شبکه های فرصت طلب
Routing in Opportunistic Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب مسیریابی در شبکه های فرصت طلب

Routing in Opportunistic Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Isaac Zhang , Sanjay Kumar Dhurandher , Alagan Anpalagan and Athanasios V. Vasilakos
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اتا کارینا و شبه ابراخترها
Eta Carinae and the Supernova Impostors
نام کتاب:

دانلود کتاب اتا کارینا و شبه ابراخترها

Eta Carinae and the Supernova Impostors
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نجوم و کیهان شناسی
نویسنده: Kris Davidson and Roberta M. Humphreys
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک رودخانه و مدیریت رودخانه یکپارچه
River Dynamics and Integrated River Management
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک رودخانه و مدیریت رودخانه یکپارچه

River Dynamics and Integrated River Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Zhao-Yin Wang , Joseph H.W. Lee and Charles S. Melching
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 52.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازاندیشی طراحی زیر ساخت خدمات آب چند کاربردی
Rethinking Infrastructure Design for Multi-Use Water Services
نام کتاب:

دانلود کتاب بازاندیشی طراحی زیر ساخت خدمات آب چند کاربردی

Rethinking Infrastructure Design for Multi-Use Water Services
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Cedo Maksimovic , Mathew Kurian and Reza Ardakanian
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت منابع برای شبکه های ناهمگن در سیستم های LTE
Resource Management for Heterogeneous Networks in LTE Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت منابع برای شبکه های ناهمگن در سیستم های LTE

Resource Management for Heterogeneous Networks in LTE Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Rose Qingyang Hu and Yi Qian
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آشکار شدن معمای قرن بیستم در ثبات الاستیک
Resolution of the Twentieth Century Conundrum in Elastic Stability
نام کتاب:

دانلود کتاب آشکار شدن معمای قرن بیستم در ثبات الاستیک

Resolution of the Twentieth Century Conundrum in Elastic Stability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Isaac Elishakoff
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه مناظر: دیجیتال
Representing Landscapes: Digital
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه مناظر: دیجیتال

Representing Landscapes: Digital
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Nadia Amoroso
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قابلیت اطمینان، نگهداری، و پشتیبانی
Reliability, Maintainability, and Supportability: Best Practices for Systems Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب قابلیت اطمینان، نگهداری، و پشتیبانی

Reliability, Maintainability, and Supportability: Best Practices for Systems Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی صنایع
نویسنده: Michael Tortorella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ثبت نام و شناخت در تصاویر و فیلم ها
Registration and Recognition in Images and Videos
نام کتاب:

دانلود کتاب ثبت نام و شناخت در تصاویر و فیلم ها

Registration and Recognition in Images and Videos
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Roberto Cipolla , Sebastiano Battiato and Giovanni Maria Farinella
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 23.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ساخت مهندسی معکوس برای توسعه پایدار
Re-engineering Manufacturing for Sustainability
نام کتاب:

دانلود کتاب ساخت مهندسی معکوس برای توسعه پایدار

Re-engineering Manufacturing for Sustainability
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Andrew Y. C. Nee , Bin Song and Soh-Khim Ong
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بازسازی محیط های کواترنری
Reconstructing Quaternary Environments
نام کتاب:

دانلود کتاب بازسازی محیط های کواترنری

Reconstructing Quaternary Environments
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: J. John Lowe and Michael J.C Walker
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آرایه های دروازه منعطف زمینه برنامه ریزی برای کاربردهای ماموریت بحرانی
Reconfigurable Field Programmable Gate Arrays for Mission-Critical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب آرایه های دروازه منعطف زمینه برنامه ریزی برای کاربردهای ماموریت بحرانی

Reconfigurable Field Programmable Gate Arrays for Mission-Critical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Niccolò Battezzati , Luca Sterpone and Massimo Violante
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارائه زمان واقعی: گرافیک کامپیوتری با مهندسی کنترل
Real-Time Rendering: Computer Graphics with Control Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب ارائه زمان واقعی: گرافیک کامپیوتری با مهندسی کنترل

Real-Time Rendering: Computer Graphics with Control Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Gabriyel Wong and Jianliang Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فناوری آماده: ردیابی سریع فن آوری های کسب و کار جدید
Ready Technology: Fast-Tracking New Business Technologies
نام کتاب:

دانلود کتاب فناوری آماده: ردیابی سریع فن آوری های کسب و کار جدید

Ready Technology: Fast-Tracking New Business Technologies
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Stephen J. Andriole
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پرندگان جنگی
RC Warbirds
نام کتاب:

دانلود کتاب پرندگان جنگی

RC Warbirds
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی هوا فضا
نویسنده: Editor Quiet & Electric Flight Magazine, Traplet Publications Edited by Kevin Crozier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسین
Random Processes for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب فرایندهای تصادفی برای مهندسین

Random Processes for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی
نویسنده: Bruce Hajek
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هیدرولوژی رادار: اصول، مدل، و کاربرد ها
Radar Hydrology: Principles, Models, and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب هیدرولوژی رادار: اصول، مدل، و کاربرد ها

Radar Hydrology: Principles, Models, and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Yang Hong and Jonathan J. Gourley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 12.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر