موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب نظریه نقطه ثابت در فضاهای نوع متریک
Fixed Point Theory in Metric Type Spaces
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه نقطه ثابت در فضاهای نوع متریک

Fixed Point Theory in Metric Type Spaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ravi P. Agarwal , Erdal Karapınar , Donal O'Regan and Antonio Francisco Roldan-Lopez-de-Hierro
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جریان در شبکه های تحت شرایط فازی
Flows in Networks Under Fuzzy Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان در شبکه های تحت شرایط فازی

Flows in Networks Under Fuzzy Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alexander Vitalievich Bozhenyuk , Evgeniya Michailovna Gerasimenko , Janusz Kacprzyk and Igor Naymovich Rozenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک انعطاف پذیر مولتی بادی: فرمولاسیون کارآمد و کاربردها
Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک انعطاف پذیر مولتی بادی: فرمولاسیون کارآمد و کاربردها

Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Arun K. Banerjee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات متناهی پشتیبانی شده: مقدمه
Finitely Supported Mathematics: An Introduction 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات متناهی پشتیبانی شده: مقدمه

Finitely Supported Mathematics: An Introduction 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrei Alexandru and Gabriel Ciobanu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی گرینلند: جنگ سرد علوم و فناوری بر روی یخ
Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی گرینلند: جنگ سرد علوم و فناوری بر روی یخ

Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Ronald E. Doel , Kristine C. Harper and Matthias Heymann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2016 برای  آمار علوم زیستی و زندگی: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2016 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار علوم زیستی و زندگی: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2016 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J Quirk , Meghan H. Quirk and Howard F. Horton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2013 برای آمار مدیریت خدمات بهداشت: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2013 for Health Services Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2013 برای آمار مدیریت خدمات بهداشت: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2013 for Health Services Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J Quirk and Simone M. Cummings
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات تکاملی در بهینه سازی ترکیبی
Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات تکاملی در بهینه سازی ترکیبی

Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Francisco Chicano , Bin Hu and Pablo García-Sánchez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی گرافیک: مبانی نظری مهندسی هندسه برای طراحی
Engineering Graphics: Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی گرافیک: مبانی نظری مهندسی هندسه برای طراحی

Engineering Graphics: Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Aleksandr Yurievich Brailov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه مخلوطهای پلیمری، جلد 3: ساختار
Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 3: Structure
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه مخلوطهای پلیمری، جلد 3: ساختار

Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 3: Structure
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Avraam I. Isayev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 85.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات تجربی در آموزش آمار
Empirical Research in Statistics Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات تجربی در آموزش آمار

Empirical Research in Statistics Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas Eichler and Lucía Zapata-Cardona
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و شخصیت در خدمات شخصی: مدل، ارزیابی و کاربردها
Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و شخصیت در خدمات شخصی: مدل، ارزیابی و کاربردها

Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marko Tkalčič , Berardina De Carolis , Marco de Gemmis , Ante Odić , Andrej Košir
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جبر خطی مقدماتی
Elementary Linear Algebra 8th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جبر خطی مقدماتی

Elementary Linear Algebra 8th Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ron Larson
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کارگاه آموزشی الکترونیک برای علاقمندان
Electronics Workshop Companion for Hobbyists 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب کارگاه آموزشی الکترونیک برای علاقمندان

Electronics Workshop Companion for Hobbyists 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Stan Gibilisco
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک، مخابرات و شبکه های V
Electronics, Communications and Networks V: Proceedings of the 5th International Conference on Electronics, Communications and Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک، مخابرات و شبکه های V

Electronics, Communications and Networks V: Proceedings of the 5th International Conference on Electronics, Communications and Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Amir Hussain
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 12.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعل و انفعالات اسپین الکترون در شیمی و زیست شناسی: اصول، روش ها، واکنش مکانیسم، پدیده های مغناطیسی، بررسی ساختار
Electron Spin Interactions in Chemistry and Biology: Fundamentals, Methods, Reactions Mechanisms, Magnetic Phenomena, Structure Investigation
نام کتاب:

دانلود کتاب فعل و انفعالات اسپین الکترون در شیمی و زیست شناسی: اصول، روش ها، واکنش مکانیسم، پدیده های مغناطیسی، بررسی ساختار

Electron Spin Interactions in Chemistry and Biology: Fundamentals, Methods, Reactions Mechanisms, Magnetic Phenomena, Structure Investigation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Gertz Likhtenshtein
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امواج الکترومغناطیسی فراصوت
Electromagnetic Ultrasonic Guided Waves
نام کتاب:

دانلود کتاب امواج الکترومغناطیسی فراصوت

Electromagnetic Ultrasonic Guided Waves
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Songling Huang , Shen Wang , Weibin Li and Qing Wang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تداخلات الکترومغناطیسی
Electromagnetic Interactions
نام کتاب:

دانلود کتاب تداخلات الکترومغناطیسی

Electromagnetic Interactions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Slobodan Danko Bosanac
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی
Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی N4 ماکروسایکلیک کمپلکس های فلزی

Electrochemistry of N4 Macrocyclic Metal Complexes: Volume 2: Biomimesis, Electroanalysis and Electrosynthesis of MN4 Metal Complexes 2nd ed. 2016 Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jose H. Zagal and Fethi Bedioui
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 13.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی
Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروشیمی: جلد 11 - نانوسیستم الکتروشیمی

Electrochemistry: Volume 11 - Nanosystems Electrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Jay D Wadhawan , Richard G Compton and Pia De Richemont
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 11.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر