موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب طراحی ترمینال گیرنده موبایل - LTE و LTE پیشرفته
Mobile Terminal Receiver Design: LTE and LTE-Advanced 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ترمینال گیرنده موبایل - LTE و LTE پیشرفته

Mobile Terminal Receiver Design: LTE and LTE-Advanced 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Sajal Kumar Das
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالیز اکسیداسیون هوازی فاز مایع: کاربرد های صنعتی و چشم انداز های آکادمیک
Liquid Phase Aerobic Oxidation Catalysis: Industrial Applications and Academic Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالیز اکسیداسیون هوازی فاز مایع: کاربرد های صنعتی و چشم انداز های آکادمیک

Liquid Phase Aerobic Oxidation Catalysis: Industrial Applications and Academic Perspectives
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Shannon S. Stahl and Paul L. Alsters
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایشگاهی
Introduction to Statistical Analysis of Laboratory Data 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایشگاهی

Introduction to Statistical Analysis of Laboratory Data 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alfred Bartolucci , Karan P. Singh and Sejong Bae
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی نفت
Introduction to Petroleum Engineering 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مهندسی نفت

Introduction to Petroleum Engineering 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: John R. Fanchi and Richard L. Christiansen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر مدارهای منطقی و منطق طراحی با VHDL
Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر مدارهای منطقی و منطق طراحی با VHDL

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Brock J. LaMeres
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 39 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  راهنمای حل نرم افزاری برای ICME
Handbook of Software Solutions for ICME 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای حل نرم افزاری برای ICME

Handbook of Software Solutions for ICME 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » تکنولوژی
نویسنده: Georg J. Schmitz and Ulrich Prahl
سال انتشار: 2017
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسید گرافن: اصول و کاربرد ها
Graphene Oxide: Fundamentals and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسید گرافن: اصول و کاربرد ها

Graphene Oxide: Fundamentals and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Ayrat M. Dimiev and Siegfied Eigler
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نیرو٬ قدرت فوق العاده مکرر و درجه تورینگ
Forcing, Iterated Ultrapowers, And Turing Degrees
نام کتاب:

دانلود کتاب نیرو٬ قدرت فوق العاده مکرر و درجه تورینگ

Forcing, Iterated Ultrapowers, And Turing Degrees
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Chitat Chong , Qi Feng , Theodore A Slaman and W Hugh Woodin
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نظریه نقطه ثابت در فضاهای نوع متریک
Fixed Point Theory in Metric Type Spaces
نام کتاب:

دانلود کتاب نظریه نقطه ثابت در فضاهای نوع متریک

Fixed Point Theory in Metric Type Spaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Ravi P. Agarwal , Erdal Karapınar , Donal O'Regan and Antonio Francisco Roldan-Lopez-de-Hierro
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جریان در شبکه های تحت شرایط فازی
Flows in Networks Under Fuzzy Conditions
نام کتاب:

دانلود کتاب جریان در شبکه های تحت شرایط فازی

Flows in Networks Under Fuzzy Conditions
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Alexander Vitalievich Bozhenyuk , Evgeniya Michailovna Gerasimenko , Janusz Kacprzyk and Igor Naymovich Rozenberg
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دینامیک انعطاف پذیر مولتی بادی: فرمولاسیون کارآمد و کاربردها
Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب دینامیک انعطاف پذیر مولتی بادی: فرمولاسیون کارآمد و کاربردها

Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Arun K. Banerjee
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضیات متناهی پشتیبانی شده: مقدمه
Finitely Supported Mathematics: An Introduction 1st Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضیات متناهی پشتیبانی شده: مقدمه

Finitely Supported Mathematics: An Introduction 1st Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andrei Alexandru and Gabriel Ciobanu
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی گرینلند: جنگ سرد علوم و فناوری بر روی یخ
Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی گرینلند: جنگ سرد علوم و فناوری بر روی یخ

Exploring Greenland: Cold War Science and Technology on Ice
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Ronald E. Doel , Kristine C. Harper and Matthias Heymann
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2016 برای  آمار علوم زیستی و زندگی: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2016 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2016 برای آمار علوم زیستی و زندگی: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2016 for Biological and Life Sciences Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J Quirk , Meghan H. Quirk and Howard F. Horton
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکسل 2013 برای آمار مدیریت خدمات بهداشت: راهنمای حل مسائل عملی
Excel 2013 for Health Services Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
نام کتاب:

دانلود کتاب اکسل 2013 برای آمار مدیریت خدمات بهداشت: راهنمای حل مسائل عملی

Excel 2013 for Health Services Management Statistics: A Guide to Solving Practical Problems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Thomas J Quirk and Simone M. Cummings
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات تکاملی در بهینه سازی ترکیبی
Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات تکاملی در بهینه سازی ترکیبی

Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Francisco Chicano , Bin Hu and Pablo García-Sánchez
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی گرافیک: مبانی نظری مهندسی هندسه برای طراحی
Engineering Graphics: Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی گرافیک: مبانی نظری مهندسی هندسه برای طراحی

Engineering Graphics: Theoretical Foundations of Engineering Geometry for Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Aleksandr Yurievich Brailov
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشنامه مخلوطهای پلیمری، جلد 3: ساختار
Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 3: Structure
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشنامه مخلوطهای پلیمری، جلد 3: ساختار

Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 3: Structure
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Avraam I. Isayev
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 85.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحقیقات تجربی در آموزش آمار
Empirical Research in Statistics Education
نام کتاب:

دانلود کتاب تحقیقات تجربی در آموزش آمار

Empirical Research in Statistics Education
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Andreas Eichler and Lucía Zapata-Cardona
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 0.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب احساسات و شخصیت در خدمات شخصی: مدل، ارزیابی و کاربردها
Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب احساسات و شخصیت در خدمات شخصی: مدل، ارزیابی و کاربردها

Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Marko Tkalčič , Berardina De Carolis , Marco de Gemmis , Ante Odić , Andrej Košir
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر