موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب روش مونت کارلو ویگنر برای دستگاه های نانوالکترونیک
The Wigner Monte-Carlo Method for Nanoelectronic Devices
نام کتاب:

دانلود کتاب روش مونت کارلو ویگنر برای دستگاه های نانوالکترونیک

The Wigner Monte-Carlo Method for Nanoelectronic Devices
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Damien Querlioz and Philippe Dollfus
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای مدیر در برنامه امنیتی وب سایت
The Manager's Guide to Web Application Security: A Concise Guide to the Weaker Side of the Web
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای مدیر در برنامه امنیتی وب سایت

The Manager's Guide to Web Application Security: A Concise Guide to the Weaker Side of the Web
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ron Lepofsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ضروری برای HTML5
The Essential Guide to HTML5: Using Games to learn HTML5 and JavaScript
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ضروری برای HTML5

The Essential Guide to HTML5: Using Games to learn HTML5 and JavaScript
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Jeanine Meyer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  نقش فناوری انرژی تجدید پذیر در توسعه اجتماعی جامع گرا
The Role of Renewable Energy Technology in Holistic Community Development
نام کتاب:

دانلود کتاب نقش فناوری انرژی تجدید پذیر در توسعه اجتماعی جامع گرا

The Role of Renewable Energy Technology in Holistic Community Development
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Alexander Zahnd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعه موردی برای مدیریت رودخانه
The Regulation of Peace River: A Case Study for River Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعه موردی برای مدیریت رودخانه

The Regulation of Peace River: A Case Study for River Management
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Michael Church
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکروبالانس کریستال کوارتز در تحقیقات ماده نرم: اصول و مدل سازی
The Quartz Crystal Microbalance in Soft Matter Research: Fundamentals and Modeling
نام کتاب:

دانلود کتاب میکروبالانس کریستال کوارتز در تحقیقات ماده نرم: اصول و مدل سازی

The Quartz Crystal Microbalance in Soft Matter Research: Fundamentals and Modeling
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Diethelm Johannsmann
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک پروژه منهتن
The Physics of the Manhattan Project
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک پروژه منهتن

The Physics of the Manhattan Project
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Bruce Cameron Reed
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بحران انرژی جدید: آب و هوا، اقتصاد و ژئوپلیتیک
The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics
نام کتاب:

دانلود کتاب بحران انرژی جدید: آب و هوا، اقتصاد و ژئوپلیتیک

The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی انرژی
نویسنده: Jean-Marie Chevalier
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علم ریاضی در سال 2025
The Mathematical Sciences in 2025
نام کتاب:

دانلود کتاب علم ریاضی در سال 2025

The Mathematical Sciences in 2025
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Committee on the Mathematical Sciences in 2025
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای الکتروشیمی گرافن
The Handbook of Graphene Electrochemistry
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای الکتروشیمی گرافن

The Handbook of Graphene Electrochemistry
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » الکترو شیمی
نویسنده: Dale A. C. Brownson and Craig E. Banks
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اینترنت جواب نیست
The Internet Is Not the Answer
نام کتاب:

دانلود کتاب اینترنت جواب نیست

The Internet Is Not the Answer
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Andrew Keen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادداشت های مطالعه فیزیک آماری
Study notes for Statistical Physics: A concise, unified overview of the subject
نام کتاب:

دانلود کتاب یادداشت های مطالعه فیزیک آماری

Study notes for Statistical Physics: A concise, unified overview of the subject
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: W. David McComb
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ریاضی مهندسی
Engineering Math
نام کتاب:

دانلود کتاب ریاضی مهندسی

Engineering Math
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: WAGmob
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معرفی استراتژی ها برای سنتز آلی
Introduction to Strategies for Organic Synthesis
نام کتاب:

دانلود کتاب معرفی استراتژی ها برای سنتز آلی

Introduction to Strategies for Organic Synthesis
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Laurie S. Starkey
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حالت های مشخصه: نظریه و کاربرد ها در مهندسی آنتن
Characteristic Modes: Theory and Applications in Antenna Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب حالت های مشخصه: نظریه و کاربرد ها در مهندسی آنتن

Characteristic Modes: Theory and Applications in Antenna Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Yikai Chen and Chao-Fu Wang
سال انتشار: 2015
حجم فایل: - مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال: مفاهیم، کنترل و استفاده سازنده
Chaos: Concepts, Control and Constructive Use
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال: مفاهیم، کنترل و استفاده سازنده

Chaos: Concepts, Control and Constructive Use
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Yurii Bolotin , Vladimir Yanovsky and Anatoli Tur
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعداد کاتالان
Catalan Numbers
نام کتاب:

دانلود کتاب اعداد کاتالان

Catalan Numbers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Richard P. Stanley
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارسطو در زمان: مطالعه در فیزیک
Aristotle on Time: A Study of the Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب ارسطو در زمان: مطالعه در فیزیک

Aristotle on Time: A Study of the Physics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tony Roark
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر فرامواد و امواج در کامپوزیت ها
An Introduction to Metamaterials and Waves in Composites
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر فرامواد و امواج در کامپوزیت ها

An Introduction to Metamaterials and Waves in Composites
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Biswajit Banerjee
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد هندسی به فرم های دیفرانسیل
A Geometric Approach to Differential Forms
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد هندسی به فرم های دیفرانسیل

A Geometric Approach to Differential Forms
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: David Bachman
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر