موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب شبکه های رایانه ای
Computer Networking: A Top-Down Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب شبکه های رایانه ای

Computer Networking: A Top-Down Approach
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: James F. Kurose and Keith W. Ross
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکترونیک محاسباتی
Computational Electronics: Semiclassical and Quantum Device Modeling and Simulation
نام کتاب:

دانلود کتاب الکترونیک محاسباتی

Computational Electronics: Semiclassical and Quantum Device Modeling and Simulation
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Dragica Vasileska , Stephen M. Goodnick and Gerhard Klimeck
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل اعتماد محاسباتی و فراگیری ماشین
Computational Trust Models and Machine Learning
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل اعتماد محاسباتی و فراگیری ماشین

Computational Trust Models and Machine Learning
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Xin Liu , Anwitaman Datta and Ee-Peng Lim
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مشکلات محاسباتی در مهندسی
Computational Problems in Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مشکلات محاسباتی در مهندسی

Computational Problems in Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک
نویسنده: Nikos Mastorakis and Valeri Mladenov
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های محاسباتی برای ذرات پلی دیسپرس  (پراکنده) و سیستم های چندفازی
Computational Models for Polydisperse Particulate and Multiphase Systems
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های محاسباتی برای ذرات پلی دیسپرس (پراکنده) و سیستم های چندفازی

Computational Models for Polydisperse Particulate and Multiphase Systems
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Daniele L. Marchisio and Rodney O. Fox
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه و تحلیل محاسباتی و طراحی سازه های پل
Computational Analysis and Design of Bridge Structures
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه و تحلیل محاسباتی و طراحی سازه های پل

Computational Analysis and Design of Bridge Structures
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Chung C. Fu and Shuqing Wang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 38.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب امنیت +
Security+: Get Certified Get Ahead: SY0-301 Study Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب امنیت +

Security+: Get Certified Get Ahead: SY0-301 Study Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Darril Gibson
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی MAC شناختی برای شبکه های OSA
Cognitive MAC Designs for OSA Networks
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی MAC شناختی برای شبکه های OSA

Cognitive MAC Designs for OSA Networks
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Mahsa Derakhshani and Tho Le-Ngoc
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ابر رایانه و ROI: یک چارچوب جدید برای استراتژی IT
Cloud Computing and ROI: A New Framework for IT Strategy
نام کتاب:

دانلود کتاب ابر رایانه و ROI: یک چارچوب جدید برای استراتژی IT

Cloud Computing and ROI: A New Framework for IT Strategy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sanjay Mohapatra and Laxmikant Lokhande
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات آب و هوا و منابع آب
Climate Change and Water Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات آب و هوا و منابع آب

Climate Change and Water Resources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Sangam Shrestha , Mukand S. Babel and Vishnu Prasad Pandey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی و تحمل به تنش غیر زیستی گیاهی
Climate Change and Plant Abiotic Stress Tolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی و تحمل به تنش غیر زیستی گیاهی

Climate Change and Plant Abiotic Stress Tolerance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Narendra Tuteja and Sarvajeet S. Gill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک
Classical Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک

Classical Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Peter Dourmashkin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 143.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی آتش بازی: مبانی، اصول و تئوری
Chemistry of Pyrotechnics: Basic Principles and Theory, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی آتش بازی: مبانی، اصول و تئوری

Chemistry of Pyrotechnics: Basic Principles and Theory, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: John A. Conkling and Chris Mocella
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی
Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی

Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Harold Schobert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی 1،2،3-تری آزول ها
Chemistry of 1,2,3-triazoles
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی 1،2،3-تری آزول ها

Chemistry of 1,2,3-triazoles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Wim Dehaen and Vasiliy A. Bakulev
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی: علم مرکزی
Chemistry: The Central Science (13th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی: علم مرکزی

Chemistry: The Central Science (13th Edition)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: Theodore E. Brown , H. Eugene LeMay , Bruce E. Bursten , Catherine Murphy and Patrick Woodward
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 74.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان مهندسی شیمی
Chemical Engineering Vocabulary
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان مهندسی شیمی

Chemical Engineering Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Maximilian Lackner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها
Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها

Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas , Yves Grohens and P. Jyotishkumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مواد لیگنوسلولزی
Characterization of Lignocellulosic Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مواد لیگنوسلولزی

Characterization of Lignocellulosic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Thomas Q. Hu
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی بی نظمی و طراحی سیستم های کنترل
Chaos Modeling and Control Systems Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی بی نظمی و طراحی سیستم های کنترل

Chaos Modeling and Control Systems Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ahmad Taher Azar and Sundarapandian Vaidyanathan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر