موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ابر رایانه و ROI: یک چارچوب جدید برای استراتژی IT
Cloud Computing and ROI: A New Framework for IT Strategy
نام کتاب:

دانلود کتاب ابر رایانه و ROI: یک چارچوب جدید برای استراتژی IT

Cloud Computing and ROI: A New Framework for IT Strategy
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Sanjay Mohapatra and Laxmikant Lokhande
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات آب و هوا و منابع آب
Climate Change and Water Resources
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات آب و هوا و منابع آب

Climate Change and Water Resources
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Sangam Shrestha , Mukand S. Babel and Vishnu Prasad Pandey
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی و تحمل به تنش غیر زیستی گیاهی
Climate Change and Plant Abiotic Stress Tolerance
نام کتاب:

دانلود کتاب تغییرات آب و هوایی و تحمل به تنش غیر زیستی گیاهی

Climate Change and Plant Abiotic Stress Tolerance
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم هوا و اقیانوس شناسی
نویسنده: Narendra Tuteja and Sarvajeet S. Gill
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 20.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مکانیک کلاسیک
Classical Mechanics
نام کتاب:

دانلود کتاب مکانیک کلاسیک

Classical Mechanics
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Peter Dourmashkin
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 143.2 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی آتش بازی: مبانی، اصول و تئوری
Chemistry of Pyrotechnics: Basic Principles and Theory, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی آتش بازی: مبانی، اصول و تئوری

Chemistry of Pyrotechnics: Basic Principles and Theory, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: John A. Conkling and Chris Mocella
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی
Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی سوخت های فسیلی و سوخت های زیستی

Chemistry of Fossil Fuels and Biofuels
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Harold Schobert
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی 1،2،3-تری آزول ها
Chemistry of 1,2,3-triazoles
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی 1،2،3-تری آزول ها

Chemistry of 1,2,3-triazoles
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Wim Dehaen and Vasiliy A. Bakulev
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی: علم مرکزی
Chemistry: The Central Science (13th Edition)
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی: علم مرکزی

Chemistry: The Central Science (13th Edition)
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی
نویسنده: Theodore E. Brown , H. Eugene LeMay , Bruce E. Bursten , Catherine Murphy and Patrick Woodward
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 74.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب واژگان مهندسی شیمی
Chemical Engineering Vocabulary
نام کتاب:

دانلود کتاب واژگان مهندسی شیمی

Chemical Engineering Vocabulary
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Maximilian Lackner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها
Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مخلوط های پلیمر ها: امتزاج، مورفولوژی و رابط ها

Characterization of Polymer Blends: Miscibility, Morphology and Interfaces
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علم مواد
نویسنده: Sabu Thomas , Yves Grohens and P. Jyotishkumar
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 32.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب خواص مواد لیگنوسلولزی
Characterization of Lignocellulosic Materials
نام کتاب:

دانلود کتاب خواص مواد لیگنوسلولزی

Characterization of Lignocellulosic Materials
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی شیمی
نویسنده: Thomas Q. Hu
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 25 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدلسازی بی نظمی و طراحی سیستم های کنترل
Chaos Modeling and Control Systems Design
نام کتاب:

دانلود کتاب مدلسازی بی نظمی و طراحی سیستم های کنترل

Chaos Modeling and Control Systems Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Ahmad Taher Azar and Sundarapandian Vaidyanathan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب CCNA بی سیم 640-722
CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب CCNA بی سیم 640-722

CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: David Hucaby
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه
Catalysis: Volume 26
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه

Catalysis: Volume 26
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالوگ از شهاب سنگ های جنوب امریکا
Catalogue of Meteorites from South America
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالوگ از شهاب سنگ های جنوب امریکا

Catalogue of Meteorites from South America
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Rogelio Daniel Acevedo , Maximiliano C.L. Rocca and Víctor Manuel García
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لایه های حجم نور
Layers Volumes Light: Abramson Teiger Architects
نام کتاب:

دانلود کتاب لایه های حجم نور

Layers Volumes Light: Abramson Teiger Architects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Carolyn Horwitz and Anthony Iannacci
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 99.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو لوله کربن بر اساس اتصالات VLSI : تجزیه و تحلیل و طراحی
Carbon Nanotube Based VLSI Interconnects: Analysis and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو لوله کربن بر اساس اتصالات VLSI : تجزیه و تحلیل و طراحی

Carbon Nanotube Based VLSI Interconnects: Analysis and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Brajesh Kumar Kaushik and Manoj Kumar Majumder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات
Carbohydrate Chemistry: Volume 40
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات

Carbohydrate Chemistry: Volume 40
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Amelia Pilar Rauter , Thisbe Lindhorst and Yves Queneau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کمبریج
Cambridge IGCSE Physics, 3rd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کمبریج

Cambridge IGCSE Physics, 3rd edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tom Duncan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی
Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی

Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Emma P. Córcoles and Martyn G. Boutelle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر