موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب CCNA بی سیم 640-722
CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب CCNA بی سیم 640-722

CCNA Wireless 640-722 Official Cert Guide
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: David Hucaby
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 11.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تجزیه
Catalysis: Volume 26
نام کتاب:

دانلود کتاب تجزیه

Catalysis: Volume 26
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی تجزیه
نویسنده: James Spivey , K M Dooley and Yi-Fan Han
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاتالوگ از شهاب سنگ های جنوب امریکا
Catalogue of Meteorites from South America
نام کتاب:

دانلود کتاب کاتالوگ از شهاب سنگ های جنوب امریکا

Catalogue of Meteorites from South America
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » علوم زمین و معدن » زمین شناسی و ژئوفیزیک
نویسنده: Rogelio Daniel Acevedo , Maximiliano C.L. Rocca and Víctor Manuel García
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 5.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب لایه های حجم نور
Layers Volumes Light: Abramson Teiger Architects
نام کتاب:

دانلود کتاب لایه های حجم نور

Layers Volumes Light: Abramson Teiger Architects
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Carolyn Horwitz and Anthony Iannacci
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 99.5 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب نانو لوله کربن بر اساس اتصالات VLSI : تجزیه و تحلیل و طراحی
Carbon Nanotube Based VLSI Interconnects: Analysis and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب نانو لوله کربن بر اساس اتصالات VLSI : تجزیه و تحلیل و طراحی

Carbon Nanotube Based VLSI Interconnects: Analysis and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » نانو تکنولوژی و نانو مواد
نویسنده: Brajesh Kumar Kaushik and Manoj Kumar Majumder
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات
Carbohydrate Chemistry: Volume 40
نام کتاب:

دانلود کتاب شیمی کربوهیدرات

Carbohydrate Chemistry: Volume 40
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی آلی
نویسنده: Amelia Pilar Rauter , Thisbe Lindhorst and Yves Queneau
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 21.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک کمبریج
Cambridge IGCSE Physics, 3rd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک کمبریج

Cambridge IGCSE Physics, 3rd edition
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » فیزیک
نویسنده: Tom Duncan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 13.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی
Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب حسگر های زیستی و مانیتورینگ تهاجمی در کاربرد های بالینی

Biosensors and Invasive Monitoring in Clinical Applications
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Emma P. Córcoles and Martyn G. Boutelle
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پزشکی و فناوری
Biomedical Technology
نام کتاب:

دانلود کتاب پزشکی و فناوری

Biomedical Technology
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی پزشکی
نویسنده: Thomas Lenarz and Peter Wriggers
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عوامل حمل و نقل دریایی
Branch's Elements of Shipping
نام کتاب:

دانلود کتاب عوامل حمل و نقل دریایی

Branch's Elements of Shipping
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی کشتی
نویسنده: Alan Edward Branch and Michael Robarts
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 6.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پژوهش رابط مغز-رایانه
Brain-Computer Interface Research: A State-of-the-Art Summary
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش رابط مغز-رایانه

Brain-Computer Interface Research: A State-of-the-Art Summary
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Christoph Guger , Brendan Z. Allison and Günter Edlinger
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ظرفیت شیمیایی باند
Bond Valences
نام کتاب:

دانلود کتاب ظرفیت شیمیایی باند

Bond Valences
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » شیمی » شیمی معدنی
نویسنده: I. David Brown and Kenneth R. Poeppelmeier
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 7.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیکل های بلندر
Blender Cycles: Materials and Textures Cookbook
نام کتاب:

دانلود کتاب سیکل های بلندر

Blender Cycles: Materials and Textures Cookbook
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » رایانه و فناوری اطلاعات
نویسنده: Enrico Valenza
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 31.6 مگابایت
قیمت: 20,000 ريال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیت در لایه مدولاسیون کد شده: اصول، تجزیه و تحلیل و طراحی
Bit-Interleaved Coded Modulation: Fundamentals, Analysis and Design
نام کتاب:

دانلود کتاب بیت در لایه مدولاسیون کد شده: اصول، تجزیه و تحلیل و طراحی

Bit-Interleaved Coded Modulation: Fundamentals, Analysis and Design
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مخابرات و فناوری ارتباطات
نویسنده: Leszek Szczecinski and Alex Alvarado
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مهندسی سیستم های کنترل
Control Systems Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب مهندسی سیستم های کنترل

Control Systems Engineering
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی مکانیک
نویسنده: Norman S. Nise
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 110.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترسیم طراحی
Design Drawing
نام کتاب:

دانلود کتاب ترسیم طراحی

Design Drawing
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » معماری
نویسنده: Francis D. K. Ching and Steven P. Juroszek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 71.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب طراحی ساختمان‌ها برای باد
Design of Buildings for Wind
نام کتاب:

دانلود کتاب طراحی ساختمان‌ها برای باد

Design of Buildings for Wind
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » مهندسی » مهندسی عمران٬ راه و ساختمان
نویسنده: Emil Simiu
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اصول تصفیه آب
Principles of Water Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب اصول تصفیه آب

Principles of Water Treatment
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آب شناسی
نویسنده: Kerry J. Howe , David W. Hand , John C. Crittenden , R. Rhodes Trussell and George Tchobanoglous
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب متالورژی و کنترل خوردگی در تولید نفت و گاز
Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production
نام کتاب:

دانلود کتاب متالورژی و کنترل خوردگی در تولید نفت و گاز

Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » پتروشیمی، نفت و گاز
نویسنده: Robert Heidersbach
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 150.9 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان
Applied Statistics and Probability for Engineers
نام کتاب:

دانلود کتاب آمار و احتمال کاربردی برای مهندسان

Applied Statistics and Probability for Engineers
شاخه: کتاب » علوم پایه، مهندسی و فناوری » آمار، جبر و ریاضیات
نویسنده: Runger
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر